Den norske kirke er et trossamfunn som råtner på rot

I ferd med å bli en frafallskirke

Borge kirke 2Den norske kirke står som kristent kirkesamfunn på randen av en åndelig avgrunn. I løpet av de neste månedene vil det bli avgjort hvorvidt det religiøse trossamfunnet som favner 75,8 prosent av befolkningen vil bestemme seg å gå inn for å vie såkalte “likekjønnede” ekteskap eller om man vil gå inn for et kompromiss hvor man i stedet for å vie homoseksuelle tilbyr en forbønns liturgi for homofile og lesbiske som er viet borgerlig. For bibelske kristne er begge løsninger like feil da man i realiteten åpner opp for å velsigne noe Guds Ord klart tar avstand fra. Siden 2002 har andelen som er medlemmer av den norske kirke falt fra 85,7 prosent til dagens 75,8. Etter ønske fra våre lesere har vi igjen publisert listen over de prester og kirkelige medarbeidere som underskrev et kamp-opprop for at kirken skulle innføre vigsels-liturgi for likekjønnede ekteskap. Les videre