Den norske kirke er et trossamfunn som råtner på rot

I ferd med å bli en frafallskirke

Borge kirke 2Den norske kirke står som kristent kirkesamfunn på randen av en åndelig avgrunn. I løpet av de neste månedene vil det bli avgjort hvorvidt det religiøse trossamfunnet som favner 75,8 prosent av befolkningen vil bestemme seg å gå inn for å vie såkalte “likekjønnede” ekteskap eller om man vil gå inn for et kompromiss hvor man i stedet for å vie homoseksuelle tilbyr en forbønns liturgi for homofile og lesbiske som er viet borgerlig. For bibelske kristne er begge løsninger like feil da man i realiteten åpner opp for å velsigne noe Guds Ord klart tar avstand fra. Siden 2002 har andelen som er medlemmer av den norske kirke falt fra 85,7 prosent til dagens 75,8. Etter ønske fra våre lesere har vi igjen publisert listen over de prester og kirkelige medarbeidere som underskrev et kamp-opprop for at kirken skulle innføre vigsels-liturgi for likekjønnede ekteskap.

En kirke vender Gud ryggen

Historien om den norske kirke er egentlig historien om ett religiøst kirkesamfunn som har brukt de siste 50 årene å ta langsomme skritt bort fra det som er kirkens Herres vilje og ord. Det første signalet på at den norske kirke ønsket å bevege seg bort fra konservativ kristendom fikk vi den 19 mars 1961 da den første kvinnen ble ordinert til prest av den liberale Hamar biskopen Kristian Schjelderup. Det neste tydelige signalet fikk vi i 1979 da kirken valgte å ikke stille opp for daværende sokneprest i Balsfjord, Børre Knudsen som i protest mot fosterdrapsloven som ble innført i 1978, -la ned den statlige delen av embedet i protest mot drap av ufødte barn. Etter først å ha blitt frifunnet i  Malangen herredsrett ble Knudsen i 1983 fradømt sitt embede i Høyesterett. I forbindelse med dommen var det “noe uro” blant deler av kristenfolket, men de fleste valgte å forbli tro mot kirken.  I ettertid skulle også prestene Ludvig Nessa og Per Kørner lide en lignende skjebne, mens et flertall av de konservative “igjen var uroet”, men uten evne eller vilje  til å bryte med den norske kirke som nå tok stadig lengre steg bort fra klassisk kristen teologi.

Kampen om ekteskapet

I 2009 innførte Norge en såkalt “kjønnsnøytral ekteskapslov” som åpnet opp for homoseksuelle og lesbiske ekteskap og den siste skanse som har stått i mot har vært kirken. En rekke av kirkens menn, kvinner og støttespillere startet  sommeren 2012 en underskriftskampanje for å signalisere et ønske om at kirken skulle lage en vigsels-liturgi for såkalte “likekjønnede ekteskap”. En liste som vil sette Guds Ord til side og som også skulle fungere som press slik at kirken ville åpne opp for å vie homoseksuelle og lesbiske i kirkelig regi. I høst diskuterte den norske kirkes tolv biskoper denne saken og ett stort flertall av biskopene, 8 av 12 -gikk inn for å åpne for full vigsel av homofile ekteskap. Saken vil drøftet under kirkemøtet i Kristiansand i april og mange forventer at kirken denne gang vil ende på et kompromiss hvor man tilbyr kirkelig velsignelse – som en midlertidig løsning -av homofile og lesbiske som har fått borgerlig vielse. Ved neste korsvei, – når motstanderne har gått av, eller forandret teologi – vil man da gå inn for full kirkelig vigsel av homofile ekteskap. Dermed vil det igjen være duket for “ny uro” blant konservative kristenledere, men dersom man ser litt bakover, -skjønner man lett at det også bare blir med uroen. Bare ca 5 prosent av kirkens medlemmer har i følge en undersøkelse gjort av Fædrelandsvennen signalisert at en slik praksis vil medføre utmeldelse, og det store spørsmålet blir hvor mange av de 5 % som tar seg bryet ved å gå ut. Vi tror ikke det blir mange, dessverre. Når kirken kommer dithen kan vi ikke lenger snakke om den norske kirke som et kristent kirkesamfunn, men en apostat-kirke, -som har forlatt sin Herre og Gud. Da er tiden inne til å kaste fortøyningen, melde seg ut eller eventuelt danne et nytt luthersk trossamfunn for dem som ønsker å forbli tro mot den norske kirkes opprinnelige lære.

Ulver i fåreklær

wolvesUnder underskriftskampanjen som fant sted i 2012 tok vi oss bryet å notere ned de navn som støttet innføringen av vigsels liturgi for homofile ekteskap. Etter ønske fra flere av våre lesere legger vi denne ut på nytt. Disse er ulver i fåreklær Guds folk må sky som pesten da de bringer “fremmed ild” på Guds alter og forkynner et annet evangelium og en annen Kristus.

Maren Ninni A. Lockertsen. Thore Wiig Andersen, Svein G. Josefsen, Merete Thomassen, B. Lennart Persson, Gaute Granlund, Per H. Andersen, Marte Hovda Ottesen, Elisabet Toven Diesen,  Inger Lise Guttormsen ,Bjørn Erik H.Schjerverud, marit skjeggestad, Linn-Therese Jordheim Volden, Jens Bjelland Grønvold, Karen Onshuus, Sindre Stabell Kulø, Inger Hvindenbråten, Nils Jøran Riedl, Katrine Lind-Solstad,  marit stenrud-buflod, Rolv Nøtvik Jakobsen, Kari Veiteberg, Harald Hauge, Odd Inge Tangen, Ellen Aasland Reinertsen, Stig Jørund Bernts Arnesen, Stine Kiil Saga, Kristine Sandmæl,Birte Andersen Gresseth, Heinke Foertsch, Anne Anita Lillebø, Lise Skomedal Trones, Anna Grønvik, Gjøa Kristine Aanderaa, Gyrid Gunnes, Carsten Schuerhoff, Elin M W Irgens, Per Erik K. Brodal, Lars Martin Dahl, Kjersti Østland Tveit,Cathrine Hopstock Havgar, Signe Fyhn, Sverre Tofte, Jørund Midttun, Inger Johanne Aas, Eva Sofie Berg, Inger Anne Naterstad, Øyvind Stabrun, Siv S. Limstrand, Ane Kristin Koller Sundnes, Anne Berger Jørgensen, Hanne Elstrøm, Pernille Astrup, Anne Berit Evang, Anniken Urianstad, Eivind Oftebro, Kian Reme, Ole Kristian Bonden, Karoline Astrup, Anne Løyning, Jarl bøhler, Katrin Wiegmann,Andreas Hilmo Grandy-Teig, Elisabeth Strøm, Anne Grete Spæren Rørvik (metodistkirka) Kjersti Bildøe Ryan, Lars E Kielland, Inger Bækken, Steinar Ims, Ingrid Ims, Hilde Raastad, Iselin Jørgensen, Øyvind Taraldset Sørensen, Birgit Lockertsen, Silje Kristin Meisal, Guannar Farsund, Knut Hermstad, Leif Olav Bremer, Jan Christian Kielland, Fredrik Øverland, Dag Thorkildsen, Beate Iren Lerdahl, Lena Caroline Stordalen, lise Martinussen, Trond Bakkevig, Oddvar Tveito, Aud Meaas Sigurdsen, Torstein Amundsen, Knut Henrik Sommer, Anders P. Skeistrand, Halvard Johannessen,  Marit Bunkholt, Michael Onsrud, Ragnhild Gilbrant, Mirian Tode, Elisabeth Lidell, Tor Even Fougner, Per Arne Tengesdal, Knut Kittelsaa, Melanie Logemann, Sevat Lappegard, Morten Andreas Carlmark, Arne Jor, Ingunn Dalan Kosnes, Ole Jakob Løland, Knut H Nordhaug, Einar Bach Skomsvoll, Karoline Faber, Aslaug Austbø, Bjarte Leer-salvesen, Kåre Gloslie, Ola Beisvåg, Vidar Vik, Hanne Kleveland, Thomas Tinglum, Nina Merete Brevik, Tor Stranda, Mette Bundgaard Andersen, Rolf Berg, Yvonne Andersen, John Peder Grimsmo, Magnus Pettersen Kjellin, Helga Maria Myklebust, Gitte Bergstuen, Dag Iversen, Ketil Rosnes, cathrine biseth, Svein Lillejord, Elisabet Kjetilstad, Mari Stende Zani, Klara Vogl, Berit Feste Helgestad, Sigve Hasseløy Clementsen, Paul Skuland, Brita Hardeberg, Arne Magnus Smørvik, Eystein Alexander Elde, Martin-Oskar Enstad, Leif Jørn Hvidsten, Christine Holmsen Lindbjør, Bierna Leine Bientie, Hanne Moesgaard Skjesol, Terje KjølsvikBjarte Lien Eie,  Elisabeth Hermstad Løvlien,Gunhild Svalastog, Simen Simensen, Tor Inge Petersen-Øverleir, Ole Elias Holck, Anne Borgen,Trond Hatlevik Borg,Annelin Bøttger,kjersti wernø, Anne Brit Aasland, Ann Christin Elvemo,Nina Th. Bredsdorff,Anita Dalehavn,Christine Holmsen Lindbjør og Anders Møller- Stray trosopplæringsleder og fungerende prest.