Så er det klar for åpning av Zion menighetens barnehjem i Keeranur i India

Zion Fevik er en liten Sørlandsmenighet som har tro på en stor Gud og er derfor i ferd med å bygge et barnehjem i den indiske byen Keeranur med ca 9000 innbyggere. Den vesle menigheten som holder til i et mindre menighetslokale i sentrum av Fevik har barnehjemmet-innviddkastet seg inn i arbeidet med å spre evangeliet om Jesus til mennesker i det enorme landet med mer enn 1,2 milliarder innbyggere. Torsdag 9 juli reiser en gruppe på ti personer i alderen 23 til 70 ned for å jobbe samt å feire den høytidelige innvielsen av den første av bygningene som skal huse mellom 20 og 25 foreldreløse barn. Til og begynne med vil den første bygningen huse sju barn, fem av barna har man allerede tatt seg av, og to nye flytter inn når barnehjemmet  ble åpnet og innviet i forrige uke. Les videre

Zion Fevik, en liten menighet som satser på en stor Gud med sitt misjons og barnehjemsarbeid i enorme India

Zion menigheten på Fevik: I ferd med å bygge barnehjem i indisk by hvor målet er å ta omsorgen for 20-25 foreldreløse barn samt å gi støtte til misjons og evangeliseringsarbeidet til “Jesus Is Alive Ministries” som drives av evangelist S.Victor. Zion Fevik er en liten Sørlandsmenighet som har tro på en stor Gud og er derfor i ferd med å bygge et barnehjem i den indiske byen Keeranur som hadde 6681 innbyggere i 2001. Utover selve barnehjems-prosjektet som er et selvstendig sosialt arbeid vil menigheten tungt støtte opp om den kristne misjonsvirksomheten “Jesus Is Alive Ministries” som ledes av den lokale evangelisten S. Victor som blant annet virker i byen Palani som i 2011 hadde rett over 70 000 innbyggere. Dette nyopprettede arbeidet som er i ferd med å føde frem et barnehjem på den andre siden av kloden forteller at det er mulig å gjøre en forskjell, i hvert fall for noen av de aller fattigste, barn uten mammaer og pappaer på den andre siden av jordkloden. Les videre