Zion Fevik, en liten menighet som satser på en stor Gud med sitt misjons og barnehjemsarbeid i enorme India

Zion menigheten på Fevik: I ferd med å bygge barnehjem i indisk by hvor målet er å ta omsorgen for 20-25 foreldreløse barn samt å gi støtte til misjons og evangeliseringsarbeidet til “Jesus Is Alive Ministries” som drives av evangelist S.Victor. Zion Fevik er en liten Sørlandsmenighet som har tro på en stor Gud og er derfor i ferd med å bygge et barnehjem i den indiske byen Keeranur som hadde 6681 innbyggere i 2001. Utover selve barnehjems-prosjektet som er et selvstendig sosialt arbeid vil menigheten tungt støtte opp om den kristne misjonsvirksomheten “Jesus Is Alive Ministries” som ledes av den lokale evangelisten S. Victor som blant annet virker i byen Palani som i 2011 hadde rett over 70 000 innbyggere. Dette nyopprettede arbeidet som er i ferd med å føde frem et barnehjem på den andre siden av kloden forteller at det er mulig å gjøre en forskjell, i hvert fall for noen av de aller fattigste, barn uten mammaer og pappaer på den andre siden av jordkloden. Les videre