Kenneth Copeland vil befri kristenheten fra reformasjonen “Den kirkedemonen har falt!”

Den falske profeten og vranglæreren Kenneth Copeland som foruten å bruke Guds navn til å berike seg selv, er nå en ivrig talsmann for å forføre kristne til å vende tilbake til det katolske mørket. (Foto: Søkelys)

Den religiøse bedrageren og velstandsforkynneren Kenneth Copeland har i en årrekke fremstått som en av USAs mest grådige tele-evangelister som ikke bare har hentet ut det mest nødvendige til seg selv og sin familie. Predikanten som har sitt eget jetfly av typen Gulfstream V til flere millioner dollar sier at han har behov for sitt personlige jetfly for å unngå å treffe på demonene. I likhet med Jesse Duplantis og Creflo Dollar som begge er falske profeter og religiøse svindlere mener Copeland at han som kongesønn har krav på et liv i luksus og overflod, og han lever høyt og råflott på hjordens bekostning. I følge nettsiden Beliefnet skal Kenneh Copeland være god for over 760 millioner dollar, noe som gjør han til USAs mest pengekjære predikant. Av andre navn på listen over de sju mest pengesterke predikantene finner vi navn som Pat Robertson, Benny Hinn, Joel Osteen, Creflo Dollar og Rick Warren. Les videre

Islam kan være Babylon den store skjøge i Åpenbaringsboken, del 2 og del 3

babylon-206x300Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det åpenbart at dyrets rike som portretteres i Åpenbaringen peker på det islamske imperium. Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland

Det har eksistert mange teorier omkring hvem som vil komme til å oppfylle de bibelske profetier om “”Babylon den store skjøge” som er nedskrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 17 og 18. “Skjøgen er en by og er et mysterium for verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen og det er i dag flere teorier om hvem hun er. Noen hevder det er New-York andre Jerusalem, men det mest utbredte teorien er at skjøgen er Roma,” skriver David Lindhjem i et innlegg på verdidebatt. “Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det islamske imperium som i dag våkner til live igjen etter å ha vært “dødelig såret” i ca. 100 år, skrev David Lindhjem i sitt første innlegg. Nå foreligger del 2 av hans gjennomgang som kan leses fra verdidebatt.no. Det tredje innlegget i serien foreligger andre pinsedag og kan leses her