Islam kan være Babylon den store skjøge i Åpenbaringsboken, del 2 og del 3

babylon-206x300Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det åpenbart at dyrets rike som portretteres i Åpenbaringen peker på det islamske imperium. Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland

Det har eksistert mange teorier omkring hvem som vil komme til å oppfylle de bibelske profetier om “”Babylon den store skjøge” som er nedskrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 17 og 18. “Skjøgen er en by og er et mysterium for verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen og det er i dag flere teorier om hvem hun er. Noen hevder det er New-York andre Jerusalem, men det mest utbredte teorien er at skjøgen er Roma,” skriver David Lindhjem i et innlegg på verdidebatt. “Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det islamske imperium som i dag våkner til live igjen etter å ha vært “dødelig såret” i ca. 100 år, skrev David Lindhjem i sitt første innlegg. Nå foreligger del 2 av hans gjennomgang som kan leses fra verdidebatt.no. Det tredje innlegget i serien foreligger andre pinsedag og kan leses her

Facebook Comments

4 tanker om “Islam kan være Babylon den store skjøge i Åpenbaringsboken, del 2 og del 3

 1. David Lindhjem sin artikkel er no på spikercorner.
  http://spikerscorner.blogspot.no/
  —————-
  Eg vil anbefala foplk å studera dei enkle kjenneteikna som bibelen gjev.

  Passar dei på Mekka og Saudi Arabia?

  For å sitera Lindhjem:

  “Konklusjon
  Det vi har sett hittil er at Mekka og Saudi-Arabia oppfyller Skriftens beskrivelse av “Babylon den store” mye mer presist enn Roma og Italia. Spørsmålet er om dette bare er en tilfeldighet?
  Avsnittet gir oss mange flere kjennetegn, som bl.a. at hun er rik og at hun holder til i en ørken. I del 2 skal vi eksaminere beskrivelsene og se om Saudi-Arabia og Mekka virkelig passer inn i dette bildet.”

  Ubegripeleg for meg.

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon4.htm

  WHAT THE PROPHETS SAID ABOUT BABYLON

  1. Babylon would be an END TIME GREAT NATION (Rev 17,18; Isa 13:6).

  2. Babylon would have a huge seaport city within its borders (Rev 18:17).

  3. The Great City Babylon is the home of a world government attempt (Rev 17:18).

  4. The Great City Babylon would be the economic nerve center of the world (Rev 18:3).

  5. Babylon would be the center of a one world Luciferian religious movement (Jer 51:44).

  6. Babylon would be the center for the move to a global economic order (Rev 13:16).

  BABYLON THE NATION

  1. Babylon would be the youngest and greatest of the end time nations (Jer 50:12).

  2. Babylon would the QUEEN AMONG THE NATIONS (Isa 47:5,7; Rev 18:7).

  3. Babylon would be the most powerful nation in the world (Isa 47, Jer 50, 51, Rev 18).

  4. Babylon would be the HAMMER OF THE WHOLE EARTH (Jer 50:23; Rev 18:23).

  5. Babylon is called a lady, and has the symbol of the Lady (Isa 47:7-9).

  6. Babylon would be the praise of the WHOLE EARTH (Jer 51:41).

  7. Babylon is center of world trade (Jer 51:44; Rev 17:18; 18:19).

  8. Babylon would grow to be the richest nation in the world (Rev 18:3, 7, 19, 23).

  9. All nations that traded with Babylon would grow rich (Rev 18:3).

  10. The merchants of Babylon were the GREAT MEN OF THE EARTH (Rev 18:23).

  11. Babylon is a huge nation, with lands, cities, and great wealth (implied throughout).

  12. Babylon is nation “peeled”, or timbered, a land of open fields (Isa 18:2).

  13. Babylon is land quartered by mighty rivers (Isa 18:2).

  14. Babylon is a land that is measured out, and populated throughout (Isa 18:2).

  15. Babylon destroys her own land, with pollution and waste (Isa 14:20, 18:2, 7).

  16. Babylon is a land rich in mineral wealth (Jer 51:13).

  17. Babylon is a the leading agricultural nation of the world (Jer 50, 51; Rev 18).

  18. Babylon is the leading exporting nation in the world (Jer 51:13; Rev 18).

  19. Babylon is the leading importing nation of the entire world.(Jer 50, 51; Rev 18).

  20. Babylon is a nation filled with warehouses and granaries (Jer 50:26).

  21. Babylon is the leading INDUSTRIAL NATION OF THE WORLD (Isa 13, 47, Jer 50, 51; Rev 18).

  22. Babylon is noted for her horses (Jer 50:37).

  23. Babylon is noted for her cattle, sheep and other livestock (Jer 50:26, 27; Rev 18:13).

  24. Babylon is noted for her fine flour and mill operations (Rev 18:13).

  25. Babylon is a nation of farmers and harvests huge crops (Jer 50:16, 26, 27).

  26. Babylon is a huge exporter of MUSIC (Rev 18:22).

  27. Babylon’s musicians are known around the world (Rev 18:22)

  28. Babylon has a huge aviation program (Isa 14:13-14; Jer 51:53; Hab 1:6-10).

  29. Babylon’s skies are filled with the whisper of aircraft wings (Isa 18:1; Jer 51:53).

  30. Babylon has a huge space industry, has “mounted up to the heavens” (Jer 51:53).

  31. Babylon fortifies her skies with a huge military aviation program (Jer 51:53).

  32. Babylon is portrayed as a leading in high tech weapons and abilities (Jer 51:53; Hab 1:6-10; implied throughout).

  33. Babylon is a nation filled with warm water seaports (Rev 18:17-19).

  34. Babylon is a coastal nation and sits upon MANY WATERS (Jer 51:13).

  35. Babylon trades with all who have ships in the sea year round (Rev 18:17-18).

  36. Babylon is nation filled with a “mingled” people (Jer 50:37).

  37. Babylon is a SINGULAR NATION founded upon OUT OF MANY, ONE (Isa 13, 47, Jer 50, 51, Hab 1).

  38. Babylon is a REPUBLIC or a DEMOCRACY, it is ruled by many counsels (Isa 47:13).

  39. Babylon’s governmental system breaks down (Isa 47:13).

  40. Babylon is bogged down with deliberations and cannot govern properly (Isa 47:13).

  41. Babylon’s leaders use astrology, seers and mystics for guidance (Isa 47:13; Rev 18:2).

  42. Babylon labored in the occult from her very inception (Isa 47:12).

  43. Babylon falls to the occult just before her end by nuclear fire (Rev 18:2)

  44. Babylon was born as a CHRISTIAN NATION (Jer 50:12).

  45. Babylon turns upon its heritage and destroys it all in the end (Jer 50:11).

  46. Babylon’s Christian leaders lead their flock astray in prophecy and salvation (Jer 50:6; implied Rev 18:2).

  47. Babylon’s Christian leaders are “strangers” in the Lord Houses of Worship (Jer 51:51).

  48. The people of Babylon are deep into astrology and spiritism (Isa 47:12; Rev 18:2).

  49. Babylon becomes the home of all antichrist religions in the world (Rev 18:2).

  50. Babylon is a nation of religious confusion (Isa 47:12-13).

  51. Babylon turns upon its own people and imprisons and slays them by millions (Jer 50:7,33; 51:35; 39; Dan 7:25; Rev 13:7; 17:6; 18:24).

  52. Babylon sets of detention centers for Jews and Christians and rounds them up for extermination (Jer 50:7, 33; 51:35, 49; Rev 17:6; 18:24).

  53. Babylon has a mother nation that remains in existence from her birth to death (Jer 50: 12).

  54. The mother of Babylon has the symbol of the LION (Dan7:4; Eze 38:13; Jer 51:38; Psalms 17:12).

  55. The mother of Babylon will rule over her daughter her entire life (Dan 7:4; Jer 50:12).

  56. The mother of Babylon will be a state of major decline as the end nears (Jer 50:12).

  57. Babylon is considered to be a lion’s whelp (Eze 38:13; Jer 51:38).

  58. Babylon will have the symbol of the EAGLE and builds her nest in the stars (Dan 7:4 EAGLE WINGS; Isa 14:13-14; Jer 51:53).

  59. Babylon turns totally antichrist and is the leading antichrist power at the end (Rev 18:2; Isa 14:4-6).

  60. THE KING OF BABYLON is called LUCIFER, the ANTICHRIST (Isa 14:4-6).

  61. The King of Babylon will rule from THE GREAT CITY BABYLON (Isa 14:4-6; Rev 17: 18).

  62. A world government entity will rise up to rule the world from BABYLON THE CITY (Isa 14; Hab 2, Rev 13, 17, 18).

  63. This world entity will be a diverse entity, different than all other ruling bodies of the world (Dan 7:7, 23).

  64. This entity will be a TREATY POWER ENTITY (Dan 7:7, 23 DIVERSE).

  65. This entity will rise up and use the military power of Babylon the nation to RULE THE WORLD (Isa 14:4-6; Hab 1 & 2, Rev 13, 17).

  66. Babylon is a huge producer and exporter of automobiles (Jer 50:37; Rev 18:13).

  67. Babylon is a nation of CRAFTSMEN, experts in their trade (Jer 50, 51, Rev 18:22).

  68. Babylon is noted for her jewelry of gold and silver (Rev 18:22).

  69. Babylon is a huge importer and exporter of spices (Rev 18:13).

  70. Babylon is a huge exporter of fine marble products (Rev 18:22).

  71. Babylon is noted for her iron and steel production (Rev 18:12).

  72. Babylon has huge corporations that have bases around the world (Rev 18:23, implied throughout)

  73. Babylon is a nation of higher education and learning (Isa 47:10, implied throughout).

  74. Babylon is a nation with a GREAT VOICE in world affairs (Jer 51:55)

  75. Babylon is a VIRGIN NATION, untouched by major war (Isa 47:1).

  76. Babylon has a vast military machine (Jer 50:36; 51:30; Hab 1 & 2, Rev 13:4).

  77. Babylon will be instrumental in the setting up of Israel in the Middle East, and is the home of God’s people (Jer 50:47; 51:45).

  78. Babylon will have a major enemy to her north (Jer 50:3, 9, 41).

  79. Babylon’s enemy will lie on the opposite side of the world, over the poles (Isa 13:5)

  80. The enemy of Babylon will be a FEDERAL OF NATIONS (Jer 50:9).

  81. The enemy of Babylon will be largely Moslem in make-up (Jer 50:17; Rev 17:16; Psalms 83:5-12).

  82. The enemy of Babylon will have nuclear missiles capable of reaching Babylon (Jer 50:9, 14,; Rev 18:8, 18).

  83. The enemy of Babylon will be noted for her cruelty (Isa 13, 14, Jer 50, 51, Rev 17, 18).

  84. The enemy of Babylon will also have a huge aviation military machine (Jer 50:9, 14, Rev 18:8, 18 implied throughout).

  85. The enemy of Babylon will come into Babylon unnoticed (Isa 47:11, Jer 50:24; 51:2, 14).

  86. Babylon will be filled with her enemies brought in under the guise of peace (Dan 11:21).

  87. Babylon will have all of her borders cut off, and there will be no way of

  escape (Jer 50:28; 51:32).

  88. Babylon will be destroyed by nuclear fire (Implied throughout)

  89. Babylon is land vast land with huge cities, towns and villages throughout (Implied throughout).

  90. Babylon will have been a huge missionary nation for Jesus Christ (Jer 50:11; 51:7).

  91. Babylon would be a home to multitudes of Jews who leave (Jer 50:4-6, 8; 51:6, 45)

  92. The people of Babylon would not know their true identity (Jer 50:6, implied throughout).

  93. The people of Babylon would think they are God’s elect and eternal (Isa 47:7-8, Rev 18:7).

  94. The people of Babylon would enjoy the highest standard of living in the world (Rev 18:7).

  95. The people of Babylon would grow mad upon their idols (Jer 50:2, 38; Hab 2:18).

  96. The people of Babylon would go into deep sins of all kinds (Rev 18:5).

  97. The nation Babylon dwells carelessly before the Lord (Isa 47:8).

  98. Babylon becomes proud, haughty, and does not consider her end (Isa 47:7-8).

  99. Babylon deals in the occult, in sorceries and drugs (Isa 47:9, 12; Rev 18:23)

 2. “And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.” Daniel 11

  Antikrist inntek tempelhøgda (glorious holy mountain).

  Ville ein muslim frå Saudi Arabia gå med på å byggja opp att tempelet?

  Ville han gå med på å fjerna Klippemoskeen for å erstatta det med tempelet ?
  —————–
  “Kven kan strida med dyret?”

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/NATO-har-3_4-millioner-soldater—Russland-845000–7950913.html

  “10 største forsvarsbudsjettene i verden”

  Sjå USA sin dominerande rolle.
  Kina brukar knapt 1/3 av USA til militære formål.
  Saudi Arabia har 1/12 av USA.

  “Jordas suverene dronning” – Korleis kan ein plassera Saudi Arabia der?

  Habakkuk 1 beskriv endetidas babylonarar.
  “Gi akt på folkene, se dere om,
  lamslått av undring!
  For mens dere lever, gjør jeg en gjerning
  – dere ville ikke tro det om det ble fortalt!
  6 Se, jeg vekker kaldeerne,
  det HARDE OG VOLDSOMME FOLKET
  som farer vidt omkring på jorden
  og tar andres boliger i eie.
  7 Grufulle og skremmende er de;
  de avgjør selv sin rett og sin ære.
  8 Deres hester er raskere enn leoparder,
  de løper fortere enn steppeulver.
  Deres ryttere sprenger fram,
  deres ridehester kommer fra fjerne land.
  Som ØRNEN PÅ JAKT etter føde
  9 kommer de alle for å gjøre voldsverk.
  Stridslystne går de på,
  de samler fanger som sand.
  10 De spotter konger,
  og høvdinger er til latter for dem.
  De ler av hver festning,
  kaster opp en voll og tar den.
  11 Så drar de sin vei og blir borte som vinden.
  De gjør SIN EGEN STYRKE TIL SIN GUD”

  https://www.youtube.com/watch?v=SxS396p5Qw8

  SaudiArabia kor “vidt omkring på jorda” opererer dei?

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/obama-i-norge/her-er-obamas-gigantiske-militaerimperium/a/582848/

  “Her er Obamas gigantiske militærimperium
  * Tilgang på 5.500 militærbaser hjemme og ute
  * 350.000 soldater utenfor landets grenser”

  I 5 Mosebok 28 finn ein dette same uttrykket om endtidas Babylon som er brukt om Antikrist i Daniel 8.
  “Hardt ansikt ( Fierce countenance)

  https://www.youtube.com/watch?v=pa3SiEpN2LA

  “Herren vil sende mot deg et folk langt bortefra, fra jordens ende. De kommer FLYGENDE SOM ØRNER, og du skjønner ikke det språket de taler. 50 Det er et folk med HARDE ANSIKTER tar ikke hensyn til de gamle og er ikke nådige mot de unge. 51 De eter opp det du får av buskapen og det du dyrker på jorden, til det er ute med deg. De tar fra deg siste resten av korn og vin og olje, ungdyrene blant ditt storfe og tilveksten til ditt småfe, til de får gjort ende på deg. 52 De kringsetter deg i alle dine byer, inntil de høye festningsmurene som du setter din lit til, styrter ned. Og når de omringer deg i alle byene i hele landet Herren din Gud gir deg, 53 da skal du, i den trengsel og nød som fienden fører over deg, spise dine egne barn, kjøttet av dine sønner og døtre som Herren din Gud gir deg. 54 Selv den fineste og mest forvente mann blant dere vil da se skjevt til sin bror og til sin kone som han tar i favn, og til de barna han ennå har tilbake. 55 Han unner ingen noe kjøtt av sine barn som han spiser, fordi han ikke har annet igjen, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i alle dine byer. 56 Selv den fineste og mest forvente kvinne, som aldri har prøvd å sette foten på jorden, så fin og forvent som hun var, vil se skjevt til sin mann som hun tar i favn, og til sin sønn og datter. 57 Hun vil ikke dele med dem etterbyrden som kommer ut av henne, eller barna hun har født. Fordi hun mangler alt, spiser hun dem i hemmelighet, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i byene dine.

  I endetida vil Gud tillata at Antikrist kjem over nasjonen Israel og straffar dei slik neBUSHadnezzar gjorde det.
  Land og byar vert lagt i grus og folket vil svelta.
  Klagesongane beskriv det nesten likt som i 5 Mosebok.

  “Alle dine fiender
  spiler opp gapet mot deg.
  De piper, skjærer tenner og sier:
  «Vi har utslettet henne.
  Ja, dette er dagen vi ventet på,
  vi har fått oppleve den.»
  17 Herren har gjort det han tenkte,
  han har oppfylt det ord
  som han forkynte for lenge siden.
  Uten skånsel rev han ned.
  Han lot fienden more seg over deg
  og løftet dine motstanderes horn”

  “Se, Herre, og legg merke til
  hvem du behandler så ille.
  Skal kvinner spise sine barn,
  de små som de bærer på armen?
  Skal prest og profet bli drept
  i Herrens helligdom?
  21 Unge og gamle ligger på jorden,
  midt i gatene.
  Mine unge piker og gutter
  er nå falt for sverd.
  Du drepte dem på din vredes dag,
  da du slaktet uten skånsel.”

  Jakobs trengsel kallast det.

  Dyret og den falske profet går i bresjen for dette holocaust.

  “Selv sjakaler holder juret fram,
  så ungene får suge.
  Men kvinnene i mitt folk er hjerteløse,
  de ligner strutsen på øde sletter.
  4 Spedbarnas tunge henger fast
  ved ganen fordi de tørster.
  Småbarna tigger om brød,
  men ingen gir dem en bit.
  5 De som før spiste fine retter,
  ligger forkomne på gatene.
  De som før ble båret på skarlagen,
  ligger nå på søppeldyngen.
  6 Det mitt folk har gjort seg skyldig i,
  er verre enn synden i Sodoma,” Klages 4.

  Tel Aviv er vorte ein homo-hovedstad.
  Til og med i Jerusalem har det fått innpass.

  Abortindustrien har gode tider.
  http://www.timesofisrael.com/israels-abortion-law-now-among-worlds-most-liberal/

  Svinekjøt vert seld.

  “Greeks forced Jews to eat pork against their will during the Jerusalem conquests in 167 B.C.; the Spanish forced Jews to eat pork to prove their newfound allegiance to the Catholic Church during the Inquisition. Pork is therefore more than just a food restriction in Israel.”

  Butikkane driv handel sabbaten.

  http://www.jta.org/2014/11/12/news-opinion/israel-middle-east/court-tel-aviv-supermarkets-can-remain-open-on-the-sabbath

  Sakarja 13 fortel korleis det går med jødenasjonen på slutten.

  ” I hele landet, lyder ordet fra Herren,
  skal to tredjedeler utryddes og omkomme,
  men en tredjedel skal bli igjen.
  9 Denne tredjedel vil jeg føre gjennom ild,
  jeg renser den, som en renser sølv,
  og prøver den, som en prøver gull.
  De skal påkalle mitt navn,
  og jeg vil bønnhøre dem og si:
  «De er mitt folk,»
  og de skal svare: «Herren er vår Gud.”

  Pga desse syndene (styggedomane) vil Gud straffa dei med ASSYRAREN- Antikrist.

  http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist10.htm

  “Psalm seventy-one contains another of the Remnant’s prayers during the End-time. “Deliver me, O my God, out of the hand of the Wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel Man” (v. 4).

  http://www.texemarrs.com/images/bush_with_israeli_flag.jpg

  “The seventy-fourth Psalm makes reference to the violence of the Antichrist against the believing Remnant: “They said in their hearts, Let us destroy them together: they have burned up all the synagogues of God in the land. We see not our signs: there is no more any profit: neither is there any among us that knoweth how long. O God, how long shall the Adversary reproach? Shall the Enemy blaspheme Thy name forever?” (vv. 8-10). This contemplates the time when the Man of Sin and his lieutenants will make a desperate effort to cut off Israel from the earth and abolish everything which bears the name of God. Note it does not say “all the synagogues” will be burned up, but the “synagogues of God”, that is, where the true and living God is owned and worshipped.”

  “The one hundred and fortieth appears to be the last of the Psalms that takes note of the Antichrist. There we hear once more the piteous cries of the Remnant to God: “Deliver me, O Lord, from the Evil Man: preserve me from the Violent Man: Keep me, O Lord, from the hands of the Wicked; preserve me from the Violent Man; who hath purposed to overthrow my goings…Grant not, O Lord, the desires of the Wicked: further not his wicked device”

 3. http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist19.htm

  ” It must be borne in mind that the Jews are to return to Palestine and there re-assume a national standing whilst yet unconverted. There are a number of passages which establish this beyond question. For example, in Ezek. 22:19-22 we are told, ….. The first six verses of Isa. 18 describe how the Lord will gather the Jews to Jerusalem, there to be the prey of “fowls and beasts”. The closing chapters of Zechariah lead to the inevitable conclusion that the Jews return to their land in unbelief, for if their national conversion takes place in Jerusalem (Zech. 12:10), they must have returned to it unconverted.
  When the Antichrist is manifested, great companies of the Jews will already be in Palestine, and in a flourishing condition. What, then, will be his relations with them?”

  Arthur Pink tek opp dette viktige teamet.
  Korleis er relasjonane mellom jødestaten og Antikrist?

  Lindhjem meiner Saudi Arabia kan vera Babylon i Åp 17/18.
  ———————–

  Eg siterer Salme 55 der forholdet er tydeleg beskrive.

  “Det er ikke en fiende som håner meg
  – det kunne jeg nok tåle,
  ingen uvenn som ydmyker meg
  – da ville jeg gjemme meg for ham.
  14 Nei, det er du, min likemann,
  min gode venn og kjenning,
  15 – vi som hadde fortrolig samfunn
  og vandret i festtog til Guds hus.
  16 La døden komme over dem,”

  Fienden legger hånd på sine venner,
  SKAMMELIG BRYTER HAN SIN PAKT
  22 Hans tale er glattere enn smør,
  men i hjertet tenker han på strid.
  Hans ord er mildere enn olje,
  likevel er de som dragne sverd.”

  Antikrist er ein fortruleg ven som sviktar jødane på skammeleg vis.
  “GODE VEN OG KJENNING”
  Guds hus er tempelet.
  Antikrist vil “VANDRA I FESTTOG TIL GUDS HUS”

  Så snur Antikrist fulllstendig om.

  Den beste venen er vorte den store FIENDEN.

  Muslimane ville vel knapt gått i festtog TEMPELHØGDA med jødane.

  Nei, heile den muslimske verda er ein redd for at jødane skal ta kontrollen over Klippemoskeen og fjerna den.

  Ville ein leiar frå Saudi Arabia innta tempelet og utnemna seg som Gud. slik Antikrist vil gjera?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

  “Irenaeus declares that the Antichrist’s future three-and-a-half-year reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom”

  Det er titals sitat i GT om Antikrist sitt forhold til jødane.
  De finn dei veldig tydeleg nedskrive i Arthur Pink si bok.

 4. Det hadde vore fint om me kunne definert Islam som Antikrist.
  Det er vel ikkje mange som likar deira menneskesyn, slik me no får det demonstrert det med IS.
  David Lindhjem sin artikkel ser bort frå dei mest tydelege kjenneteikna som bibelen gjev.
  Eg vil anbefala Arthur Pink si bok frå 1923.
  —————
  I Daniel 8 kpt vert endetidas store militære oppgjer beskrive.
  Væren og geitebukken møtest til krig.
  Geitebukken knuser væren.
  Væren, den tapande parten, vert avslørt som Medio-Persia eller Iran.
  I den gamle tolkninga vart Aleksander den store oppfatta som geitebukken.
  Han knuste det medio-persiske riket år 331 BC.
  ———————-

  “Og over Ulai hørte jeg en menneskerøst som ropte: «Gabriel, forklar synet for denne mannen!» 17 Så kom han bort til det stedet hvor jeg stod, og da han kom, ble jeg redd og kastet meg ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg: «Hør, menneske! For synet gjelder endetiden.» 18 Mens han snakket til meg, lå jeg sanseløs med ansiktet mot jorden. Men han tok fatt i meg, reiste meg opp 19 og sa:
  «Nå vil jeg la deg få vite hva som skal skje når vredestiden tar slutt, for synet gjelder ENDETIDEN. 20 Væren du så, den som hadde to horn, er kongene av Media og Persia. 21 Den raggete bukken er kongen av Javan”

  Som teksten viser er det Antikrist som vert beskrive.

  …” skal det stå fram en konge med hardt ansikt og glatt tunge. 24 Han skal få stor makt, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre uhyggelig skade og ha hell og fremgang i det han tar seg fore. Han skal gjøre ende på mektige menn og folket av de hellige. 25 Fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal være stor i egne tanker og utrydde mange når de minst venter det. Han skal reise seg mot høvdingen over høvdingene og bli knust, men ikke ved menneskehånd. 26 Det er sant, dette synet om kvelder og morgener som her er fortalt. Du skal gjemme på synet, for det gjelder en fjern fremtid.»

  Antikrist vert drepen ved Herren sjølv, når han kjem tilbake til Oljeberget.
  Ordet “Javan” betyr gentile eller folkeslaga og viser til eit spesielt område.

  “Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.
  2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras….
  5 By these were the isles of the GENTILES divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.” 1 Mosebok 10

  Synet i Daniel 8 beskriv vestmaktene med Antikrist i spissen knuser Iran eller den muslimske verda.

  Det same står i Daniel 11.

  ” Hærstyrker som han sender ut, vanhelliger helligdommen, den faste borg, avskaffer det daglige offer og stiller opp den ødeleggende styggedom. 32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med GLATTE ORD. Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 De forstandige i folket hjelper de mange til innsikt. Men en tid blir de offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. ……
  36 Kongen skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt, må fullføres……..Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell.(TEMPELHØGDA) Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.”

  Antikrist inntek landa i MidtAusten.
  Egypt er spesielt nemnd.
  Edom og Moab går fri. Dette er området ved Jordan.
  Yeshua sa at jødane må røma til fjells når dei ser “den øydeleggjande styggedomen.”

  «Den ødelggende styggedom», som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted – forstå det, den som leser! Når dere ser det, 16 må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes….Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

  Det er lett å sjå på kartet kor dei må dra.

  http://api.ning.com/files/wPCzCvlx32z1IrSUb552fD9mcan1mmoz0JCo3dmwq3G4lN*PR4cos3fJ5eqarHXSrr3STFdOuPcJ8X*Re-5Rr704g4NAkwHi/JordanTopoEagle.jpg

  “Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte, i én tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen. 15 Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen. 16 Men jorden kom kvinnen til hjelp; den åpnet sin munn og slukte elven som draken hadde spydd ut av gapet.”

  Antikrist vil koma til makta om ca 1,5 år.
  Arthur Pink skriv:
  http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist08.htm

  “The Antichrist will enter the arena of public affairs before the beginning of Daniel’s seventieth week, for at the beginning of it he makes a seven-years covenant with the Jews, then in their land. But at that point he will be the Dictator of the world’s policies”,

  Dei siste 7 åra startar 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *