De amerikanske, syriske og irakiske styrkene ser ut til å tape for islamsk stat

 Midtøsten betaler prisen for Obama’s besettende opptatthet av å få til en avtale med presteregimet i Teheran

isis-sinaiBåde Bagdad og Damaskus eller store deler av disse vil kunne komme til å falle i hendene på den brutale islamske stat. Dette er ikke lenger et urealistisk debatt-tema for strategiske fremtidsprognoser over utviklingen i Midtøsten. I dag, er begge de to hovedstadene realistiske mål for den islamske staten. Midtøsten er nå i ferd med å betale prisen for president Barack Obama’s ensporede besettelse for å få til avspenning med Iran og få på plass en kjernefysisk avtale med Teheran. Islams stats veldige fremgang og sammenbruddet vi har sett både fra irakiske og syriske regjeringsstyrker er en konsekvens av at Washington gjennom lengre tid bevist har nedtonet den trussel Islamsk stat utgjør.

Påstandene om at den USA ledede koalisjonen har bombet i stykker store deler av islamsk stats operative evner er en svulstig illusjon som kollapser i takt med den militære fremgangen til islamsk stat. Obama administrasjonens naive tillit til at den iranske revolusjonsgarden og dens terror arm, Al Qods evner til å stanse ISIS fremmarsj har vært  bygd på naive illusjoner. USA har helt siden “islamsk stat” meldte sitt kandidatur til å islamsk-statoverta betydelige landområder i Midtøsten nedtonet trusselen disse utgjorde. En moralsk svekket irakisk hær utgjør åpenbart ikke den helt store utfordringen for topp motiverte ISIS krigere og det er jo kjent at irakiske styrker evakuerer i frykt for de fremadstormende og brutale ISIS krigere som brutalt henretter enhver motstander. I Syria har fire år med blodig krig mot USA og NATO støttede jihadister svekket den syriske hæren i den grad at Assad regimet ikke kan motstå at stadig større og større områder av landet kommer under kontroll av islamsk stat. Den USA ledede koalisjonens halvhjertede bombing av mål tilknyttet islamsk stat, har ikke forandret mye på bakken og i beste fall forsinket ISIS noe. Etter at Islamsk stat på kort til har inntatt både Palmyra i Syria og  Ramadi i Irak er spørsmålet om ikke også både Bagdad og Damaskus vil komme til å falle. Ingen bør bli helt overrasket dersom både Israel, Jordan og Saudi-Arabia snart vil stå ansikt til ansikt med den fryktede islamske staten. Og så lenge Obama besitter Det Hvite Hus vil heller ikke Vesten ta de nødvendige steg for å stanse islamsk stat.