Full krig mellom tidligere og aktive medlemmer i omstridte Amigthywind Ministry etter at Elisabeths to siste ekteskap har kollapset

“Profeten” Erez fra Israel og Sherrie Elizabeth Sobczak aka Elisabeth “Elijha” Nikomia, eller “apostel” Elisheva Eliyahu som hun også kaller seg var “gift” i to år.

Amigthywind medlemmer oppfordres til hellig faste og nedber død og fordervelse over tidligere medlemmer Det er nå betydelig strid og uro i den kontroversielle messianske pinseretningen Amigthywind Ministry. Dette fordi at flere medlemmer har hoppet av og opprettet en ny jødisk-messiansk bevegelse som blir ledet av Elisabeth Elijha`s tredje ektemann, “profeten” Erez Yotam (Caleb) fra Israel. Ezra eller “Caleb”, som han også blir omtalt som, i Amigthywind tok over posisjonen som sektens mannlige leder i 2016, etter at Paul X aka Paul Nikomia fikk nok av narrespillet, og hoppet av fra sekten og forlot både Amigthywind og ekteskapet med Sherrie Elizabeth Sobczak aka Elisabeth Elijha. Etter at Paul X forlot henne og ble en “reprobate”, kom Elisabeth Elijha i kontakt med Erez Yotam, en messiansk jøde, -som bokstavelig overtok plassen som sektens mannlige leder og nye ektefelle til Elisabeth Elijha. I følge Elisabeths profetier skulle hun og  Erez Yotam eller Caleb innta posisjonen som de to vitnene i Johannes åpenbaring.. Imidlertid skulle det ikke gå mer enn to år før Erez Yotam, også omtalt som “Caleb” valgte å bryte ut av ekteskapet med Elisabeth. Sammen med et titalls andre utbrytere fra Amigthywind har Erez Yotam nå dannet en konkurrerende virksomhet som omtaler seg selv som “Torah Keepers”

Profet og apostel Ezra fra Israel var gift med Elisabeth Elijha i nærmere to år før han brøt med sin ektefelle og dannet Torah Keepers

Det pågår nå full krig på You Tube mellom dem som ennå er lojale mot Elisabeth Elijha og tidligere Amigthywind medlemmer som nå har antatt “apostel og profet” Ezra fra Israel som sitt åndelige overhode. De 14 medlemmene som brøt med Elisabeth Elijha og Amigthywind er Jason Benn, Donovan Todd, Christina Gunther, Shengya Pu,
Stephen William Rossi, Scott Cameron, Darnell Clark, Armando Garcia, Adrial Brown (Fra Australia) og Goran Bundic (Fra Serbia). I tillegg har et ektepar valgt å bryte både med Amigthywind og Torah Keepers, og dette ekteparet har overfor Søkelys signalisert at de ønsker å bygge sin tro på Bibelens Ord og ikke på  tvilsomme og tildels falske profetier fra Ezra fra Israel eller hans tidligere ektefelle, Elisabeth Eliha aka Elisheva Eliyah som hun nå kaller seg. Flokken som har samlet seg om profet og apostel Ezra fra Israel sier på egne nettsider at de er der for å formidle “glory til den ene sanne Gud, som av sekten blir omtalt som en “Hellig Quad familie” bestående av Yahuveh Gud (Faderen) Ruach Hakodesh, (Den Hellige Ånd) som i følge Amightywind er en kvinne og Yahushua Hamashiach” (Jesus) og til den “himmelske datter” Uriyah.

Dyrker fire personer i Guddommen

Disse fire guddommene utgjør i sammen en “hellig Quad familie”. På nettsiden til Torah Keepers kan man lese deres trosbekjennelse og om Gud heter det følgende: “We believe in the FATHER, YAHUVEH GOD, the precious RUACH HAKODESH, SHKHINYAH GLORY, also called the HOLY SPIRIT, the Only Begotten SON, YAHUSHUA, and the DAUGHTER of YAHUVEH GOD, URIYAH, the Light of YAH. These four are the HOLY QUAD FAMILY, ALMIGHTY GOD. These are new Revelations The HOLY TRINITY has given us about THE HEAVENLY DAUGHTER. Videre skriver gruppen at  “We believe the RUACH ha KODESH (Holy Spirit), is feminine and is our HEAVENLY MOTHER. The family structure of a father, mother, son and daughter were made in the image of the QUAD Family of Heaven. That is the Heavenly Father, The Heavenly Mother who is the Holy Spirit, The Only Begotten Son (our Savior) and the Heavenly Daughter.” Det Torah Keeper her helt ser ut til å glemme er at navnet Uriyah er et hebraisk navn som blir brukt om menn. Med andre ord er Uriyah et typisk hebraisk guttenavn som denne kulten har gitt til deres oppkonstruerte “himmelske datter”

Vil ha Ezra tilbake

Our Pastor, Prophet, Apostle Ezra from Israel has brought us the true meaning of Torah into our lives. He also brought order in the House. He is an honored man in Heaven, and you can see all his teachings on this website to exalt the Only True LIVING WORD of GOD – YAHUSHUA HAMASHIACH.

I etterkant av Ezra`s brudd med Elisabeth Elijha har de gjenværende Amigthywind medlemmene i tur og orden lagt ut videoer på You tube hvor de dels fordømmer og dels uttrykker ønsker om at Ezra skal vende tilbake til Elisabeth Elijha og tre tilbake igjen i posisjonen som “Caleb” -Amigthywind bevegelsens mannlige overhode, -for slik å oppfylle en tidligere profeti av Elisabeth Elijah som går ut på at hun selv og hennes ektemann, i sammen skal være de to vitnene i Johannes Åpenbaring. Mens Elisabeth og hennes tilhengere gjerne ønsker Ezra tilbake i Amigthywind, har Amigthywind Ministry ikke noe ønske om å se de 14 forhenværende medlemmene tilbake. Disse er “reprobate” og evig fordømte, da de har syndet mot Den Hellige Ånd. I følge Elisabeth Elijah har demoniske krefter tatt full kontroll over de 12-14 medlemmene som brøt med Amigthywind tidligere. I denne videoen forsøker Amigthywind å oppfordre Ezra aka Caleb til å ta et oppgjør med de 14 frafalne samtidig som disse latterliggjøres på det groveste. Så langt har de mange videoene fra medlemmene av Amigthywind ikke økt sannsynligheten for at Ezra fra Israel vil vende tilbake til Amigthywind og sin tidligere kone.

En lengre versjon av den ondskapsfulle videoen kan ses på denne linken.

Har fått nok og advarer både mot Amigthywind og Torah Keeper

En av dem som nå har hoppet av både fra Amigthywind og Torah Keepers som hadde en feilslått profeti om at det skulle komme “tre dager med totalt mørke over verden” under årets påskehøytid. Som vi alle vet var dette en falsk profeti. Rickey Williams og hans kone var en kort tid aktive i Torah Keepers, men når de så at profetien var falsk besluttet de begge å forlate den villfarelse som både Amigthywind og Torah Keepers utgjør. På sin egen You Tube kanal forteller Rickey Williams hvorfor han har valgt å forlate begge disse kultene.

I denne videoen forteller det tidligere medlemmet hva som egentlig har skjedd internt i Amigthywind i løpet av det siste år. I etterkant av hans brudd med Amigthywind har sekten valgt å legge ut navn og bilder av eksmedlemmenes foreldre.

I sin siste video forteller Rickey som har innside kjennskap til begge de to kult-lignende bevegelsene at det er null sjanse for at Ezra fra Israel vil vende tilbake til Amigthywind. I flere samtaler mellom Søkelys og Rickey Williams kommer det frem at han er smertelig klar over at Amigthywind nå nedber død og fordervelse over hans liv. I en melding på Messenger forteller Rickey som har en stor plass i mine bønner at han har nå “folk i sekten som faster med det mål at han og hans kone skal dø. “Can you please keep us in prayer? You can read below, it is from a ministry called Amightywind Ministry that I left.”

Et eldre bilde av Elisabeht Elijah Nikomia fra den tid hun var gift med Paul Hellem

“I ask You AMIGHTYWIND congregation, for those who are healthy enough and have enough extra weight, YAHUSHUA is telling me to call forth a fast of nothing but liquids. If you are not overweight, or you are not healthy, then after you eat, please take one hour and pray to EL SHADDAI, the ELOHIM, JEHOVAH JIREH, our ABBA YAHUVEH in YAHUSHUA ha MASHIACHS HOLY NAME! Ask the EL SHADDAI, our HEAVENLY FATHER, as you go before HIM in the full armour of Ephesians 6 and see yourself putting that armour on, but you go to HIM knowing that your sins have been forgiven. You go to HIM, for this is a special warfare decreed against hell this day! Against satan this day! July 4 2019, we atAMIGHTYWINDcongregation, are asking for another kind of independence day and the Egyptians meaning the reprobates we see today, EL SHADDAIshall wipe them all away and not even their names will be remembered anymore in the future days! ”

“They are fasting / have been fasting for our death. Please keep us in prayer,” skrev Rickey i en melding til Søkelys

“I ask you AMIGHTYWIND congregation, for those who are healthy enough and have enough extra weight, YAHUSHUA is telling me to call forth a fast of nothing but liquids. If you are not overweight, or you are not healthy, then after you eat, please take one hour and pray to EL SHADDAI, the ELOHIM, JEHOVAH JIREH, our ABBA YAHUVEH in YAHUSHUA ha MASHIACHS HOLY NAME! Ask the EL SHADDAI, our HEAVENLY FATHER, as you go before HIM in the full armour of Ephesians 6 and see yourself putting that armour on, but you go to HIM knowing that your sins have been forgiven. You go to HIM, for this is a special warfare decreed against hell this day! Against satan this day! July 4 2019, we atAMIGHTYWINDcongregation, are asking for another kind of independence day and the Egyptians meaning the reprobates we see today, EL SHADDAIshall wipe them all away and not even their names will be remembered anymore in the future days!

Only a page of remembrance where EL SHADDAI destroyed these enemies off the internet and all of the world and we will put a tomb stones page up instead. We will be like a Deborah of old who sang a song of victory for 2 weeks. For there shall arise a holy Caleb Anew,” gjengir Rickey i samtalen med Søkelys. Etter å ha sett og hørt og kommunisert med Rickey Williams over flere dager, er det åpenbart at Rickey er opptatt av Bibelens Jesus og opptatt av å fremme det sanne kristne budskapet. Til Rickey vil jeg si: Ber for deg broder, (I pray for you brother)Elsk disse som forbanner deg og din kone. Be for dem og kom i hu Jesus Kristus på korset: Fader forlat dem, de vet ikke hva de gjør” “Love these that curse you and your wife. Pray for them and remember Jesus Christ on the cross: Father forgive them, they know not what they do.”

Til dere som har tatt dere tiden til å lytte til hva Rickey Williams sier i sine videoer: Be for ham og hans kone. Be om at Gud skal beskytte dem fra de forbannelser som sendes mot dem fra medlemmer av Amigthywind og eventuelt også fra medlemmene av Torah Keeper som anser Rickey og hans kone for “reprobate” begge to. Etter å ha samtalt endel med Rickey Williams via både Messenger og i You Tubes kommentarfelt sitter jeg tilbake med et inntrykk av at Rickey ønsker å tjene Bibelens treenige Gud og søker svar og sannhet i Bibelen og ikke i de tvilsomme og som deles skremmende profetiene som kommer fra falske profeter. Slå ring om Rickey og hans kone i bønn. De får virkelig gjennomgå både på You Tube og på Amigthywind.coms nettside.

Relaterte saker om Amigthywind 

Amigthywind profet advarer: Se ikke opp på månen i natt, -men dra for gardiner og salve vinduer med olje

Amigthywind bevegelsen prøver å banke litt vett inn i hodet på dem som følger profetiene til Renee Moses

Eksmedlemmer av Amigthywind: “Ukristelig og usann parodi om gruppen”

Hevder Amigthywind bevegelsen planlegger å ta livet av medlemmer av motorsykkelgjenger

Amigthywind Ministry hardt presset

Kontroversiell internett-gruppe fortsetter sin krig mot eksmedlemmene Anthony og Terra

Elisabeth “Elijha” og hennes tilhengere i skitten krig på You Tube

3 tanker om “Full krig mellom tidligere og aktive medlemmer i omstridte Amigthywind Ministry etter at Elisabeths to siste ekteskap har kollapset

  1. YAHUSHUA/JESUS har åpenbart for meg hvem hun virkelig er, hun jobber så farlig manipulerende slik at du ikke skal klare å teste åndene som taler i amightywind. Jeg har vært trofast medlem i 10 år, kalt yds siden 2012 og har så mye bevis som vil sjokkere dere, og jeg har til og med stått i enighet med Elizabeth og har vært med i hennes topp hemmelige gruppe (hvor vi ble kalt for “yds elite”, jeg har bevis på topp hemmelige grupper som vi fikk streng beskjed om å ikke dele med noen utenfor. Vi ble lært å sender forbannelser med død over andre mennesker (til og med ufødte babyer). Det er så mye bevis at jeg ber om at sjeler vil komme seg ut av amw i YAHUSHUAS/JESUS Navn. Jeg lager videoer i Jesus’ tid kun for å advare andre oppriktige mennesker slik at jeg ikke har blod på mine hender, og jeg ber om tilgivelse for alt jeg har gjort. Jeg hadde også youtube-kanal som het “brideofyahushua123”, men slettet hele kontoen.

Det er stengt for kommentarer.