Vil kirkemøtet velge å velsigne det Jahve Gud forbanner?

Spenning omkring utfallet av kirkemøtet i Kristiansand

Det er knyttet spenning til hvorvidt kirkemøtet som samles fra torsdag 3 til tirsdag 8 april vil komme til en eller annen form for avklaring i spørsmålet som langt på vei splitter den norske kirke. Kirkemøtet som er samlet i Kristiansand har tre mulige alternativ å vurdere de dagene de er samlet. Det ene alternativet er at de kan gå inn for at kirken utarbeider en vielsesliturgi slik at homofile kan gifte seg i kirken. Et annet alternativ er at kirken utarbeider en forbønnsliturgi som har fellestrekk med vielsesliturgien og som kan benyttes for likekjønnede som er viet borgerlig men som ønsker en kirkelig velsignelse av det hele og det tredje alternativet er en videreføring av dagens praksis hvor kirken ikke anerkjenner såkalte “likekjønnede ekteskap” men at man likevel åpner for at hver enkelt prest kan be for par som er viet borgerlig så lenge ikke forbønnen ligner på en vielse,” sa presteforeningens kontroversielle leder Gunnar Mindestrømmen, i forkant av møtet som starter torsdag.

Den norske kirke kan stå overfor et av sine viktigste møter noensinne og utfallet er langt fra klar på forhånd selv om sterke krefter både i og utenfor kirken presser hardt på for at kirken skal åpne for homofile ekteskap. I forkant av møter var det et delt bispemøte hvor åtte av de tolv biskopene gikk inn for å åpne for homofile ekteskap eller å innføre et forbønnsliturgi for homofile ektepar. Også kirkerådet har uttalt seg i forkant av det kommende møtet og disse støttet mindretallet av biskoper som ønsker å bevare kirkens syn slik det er i dag. Også presteforeningen som fremstår mer og mer som en kampgruppe for de homofile har i forkant av årets møte gått ut og avklart at de er for homofile ekteskap med det resultat at en rekke prester, deriblant tidligere biskop Olav Skjevesland har meldt seg ut presteforeningen som nok en gang velger å vende ryggen til Guds ord og kirkens teologiske plattform.

Et frafall fra bibelsk kristendom

Prest Ludvig Nessa.
Foto Søkelys

Den norske kirke har en lang historie i å svikte Guds Ord og bud. Under avskjeds-sakene mot de tre abortprestene Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner fikk vi et lite men kortvarig glimt av en splittet folkekirke, men da uroen og krusningene etter abortkampen la seg måtte vi alle erkjenner at selv “konservative” prester valgte å forbli lydige mot systemet og staten fremfor å stå fast på sin motstand mot fosterdrap.  I realiteten har presteskapet helt siden de dager tatt stadig lengre og lengre steg bort fra det som er kirkens grunnvoll, og bare det at man i det hele tatt er villige til å la spørsmålet omkring homofile ekteskap blir drøftet under et kirkemøte forteller hvor frafallen den norske kirke er blitt. Mens svært mange prester for 30-40 år siden anså sin prestetjeneste som et kall fra Gud selv anser de fleste prester i våre dager prestestillingen som en vanlig jobb med litt spesielle arbeidsoppgaver. Under studietiden leste jeg en gang en bok som het “den hellige tjeneste” men det er lite hellighet eller adskillelse å spore hos mange av vår tids prester.

Kan bli et ras av utmeldelser

Dersom kirkemøtet skulle ende opp med et vedtak i spørsmålet om kirkelig “velsignelse” av homofile ekteskap i tråd med hva flertallet av biskopene gikk inn for, vil det være en stor ulykke for kirken som en kristen institusjon siden man da ønsker å velsigne noe Bibelen omtaler som en styggedom i Herrens øyne. Et slikt vedtak bør få kristne til å våkne opp, og i flokk å følge melde seg ut av den norske kirke som da ikke lenger kan defineres som et kristent kirkesamfunn.  Et slikt vedtak bør også få konsekvenser for det fellesreligiøse arbeidet som foregår på lokalplan som eksempelvis “fellesmøtene” som blir arrangert en gang i året i mange byer og distrikter. I Kristiansand blir det hvert år arrangert en fellesmøte-uke i Domkirken hvor både pinsevenner, frikirken, de frie evangeliske tom-kirke-2forsamlinger, misjonsforbundet, baptistsamfunnet og metodistene deltar. Dersom den norske kirke nå skulle ende opp med et vedtak som innebærer at man ender opp med å vie eller innfører en “vigselsliturgi” for homofile ekteskap, bør frikirke Norge ta konsekvensene av dette og bryte fellesskapet med den norske kirke. Med andre ord kan vi stå overfor skjebnedager for den norske kirke og de kommende dagene vil kanskje bli avklarende. Kan hende kirken ender opp med å utsette spørsmålet i ytterligere noen år, men vi er redd for at det i realiteten bare er et tidsspørsmål før den norske kirke formaliserer frafallet og åpner opp for homofile ekteskap.

 

 

2 tanker om “Vil kirkemøtet velge å velsigne det Jahve Gud forbanner?

  1. Vel Jan Kåre. Problemet er at “de utenfor” presser på for å få kirkelig aksept for den synd de praktiserer. Kirken burde jo i utgangspunktet være Guds folk, men det som nå skjer er at “verden” banker på kirkens dør og krever aksept for synden de lever i. Dette er en tragedie og vil bli til ulykke både for land og folk.

Det er stengt for kommentarer.