NATO vil ha krig med Russland

Nato vil ha krig skriver Jan Hårstad i ett innlegg på verdidebatt

Foto fra YouTube

Permanent doublespeak

Avtalen med Gorbatsjov ved Warsawapaktens oppløsning var at Nato skulle ikke dra lenger østover enn ved det gjenforente Tysklands grenser.

I går,1 april 2014, brøt Nato alle militære relasjoner med Russland og redegjorde samtidig for at en uendelig lang liste av militærøvelser skal holdes i hver krik og krok i ØstEuropa, Svartehavet,Baltikum. De som er interessert i denne omfattende ultraaktivitet,kan selv ta seg inn på Natos nettsider.

Og samtidig kom meldingen om at nye land var iferd med å tiltre Nato-verdenen såsom Armenia,Azerbadsjan og Moldova. En sånn utilslørt innringning og omringning av Russland har aldri funnet sted i moderne krigshistorie.

Det russiske utenriksdepartementet har jo sagt hver dag i tiår at Nato ved Russlands grenser er totalt uakseptabelt.

For å NATOISERE Ukraina har derfor både den nye kuppregjeringen i Kiev og generalene i Natohovedkvarteret i Brüssel sluttet å bruke ordet Nato når det er snakk om Ukraina. Det heter nå “european security systems” som skal inn i Ukraina som om dette skulle være noe helt annet enn Nato.

1 april diskuterte parlamentet i Kiev sikkerhet og 235 medlemmer ivret for at en intens strøm av militære øvelser skal holdes i Ukraina fra mai til november -utelukkende i samarbeid med Nato-stater,men ikke under Nato-flagget. Veldig vanskelig å forstå denne “krigslist.”

Sett fra Russlands synspunkt er det naturligvis knekkende likegyldig om det er polske Nato-soldater,tyske Nato-soldater,rumenske Nato-soldater som bygger opp et moderne forsvar i Ukraina med raketter,ubåter,tanks,F-16 jets og alt det aller siste moderne innen krigføring. Uansett vilken merkelapp en setter på det,glir Ukraina gjennom de planlagte øvelsene inn i Natos Gebiet og territorium.

Dette er ikke akseptabelt for Russland,noe Putin/Lavrov/Medvedev har sagt sammenhengende hver uke siden de kom til makten.

Når da Nato velger å ignorere dette,kan det bare bety en ting: Nato ønsker seg en kjempekrig mot Russland i løpet av de nærmeste årene. Sannsynligvis tror de også at de skal vinne en eventuell atomkrig med de nye atombombene B61-12 og B83-1 som kan avfyres fra F-35 flyet.

Det er å anta at det var Russlands massive støtte til aksen Iran-Syria-Hizballah og senere Egypt, som har frambrakt den strategiske beslutningen om at Russland må “taes ut.” Som det hersker enighet om: Russlands overlegne håndtering av kriger og konflikter i Midtøsten førte til at USA/EU mistet sine posisjoner i en rekke land og Russland framsto som den nye tunge makten der.

Dette er uakseptabelt for USA/EUs One World order-strategi og av den grunn er nå Syriakrigen i full gang igjen med den målsetting å drive Russland ut av sin eneste utenlandsbase, TARTUS på Syriakysten.

I NordNorge hadde vi nylig tidenes største COLD RESPONS Nato-øvelse som tok sikte på å konfrontere Russland i arktiske områder.

Altså: Nato-skytset rettes inn mot Russland fra alle verdenshjørner i et rasende tempo. Det er å anta at omkring ett år er den militære oppbyggingen ferdig.

Folk gjør klokt i å ta sine forhåndsregler.