Kristen gatepredikant ble urettmessig arrestert for homohets – fikk 130 000 i erstatning av britisk politi

Besvarte et spørsmål om homofili fra to tenåringsgutter og ble urettmessig arrestert, satt i varetekt og fikk sine menneskerettigheter krenket

street-preacher-arrestEn kristen gatepredikant som urettmessig ble arrestert av politiet og holdt i varetekt i mer enn 19 timer vil få 13 000 pund eller omlag 130 000 kroner i erstatning av britisk politi etter et forlik. Manchester politiet hadde anklaget den 57 år gamle gatepredikanten John Craven for å ha forstyrret den offentlige ro og orden etter at to yngre menn tok kontakt med ham i september 2011 for å spørre ham hva han mente om homofili.(illustrasjonsfoto)

Craven besvarte de to yngre mennenes spørsmål ved å sitere hva Bibelen sier omkring homoseksualitet og at Gud hater synden men elsker synderne. De to ungdommene john-cravenbegynte så å kysse hverandre foran ham og hånte ham med suggerende seksuelle handlinger. Den kristne gatepredikanten ble arrestert av politikonstabel  Alistair McKittrick for å ha forstyrret den offentlige ro og orden da de to unge mennene fortale konstabelen at de følte seg fornærmet av Cravens kommentarer om homofili.

Satt 19 timer i urettmessig varetekt

Etter at 57 åringen var pågrepet ble han ikke tilbudt verken mat eller vann de første 15 timene, Først etter at en venn av han klagde fikk han inn frokostblanding og noe mikrobølgeovn mat av bekjent. Han ble også av snuten nektet adgang til nødvendige medisiner. Craven som har vært gateforkynner i mer enn sju år har aldri ment å forårsake ubehag eller forstyrre noen. Det er heller motsatt. Jeg forkynner evangeliet som betyr gode nyheter og Guds kjærlighet til alle. Politiets handlinger har gjort at den 57 år gamle predikanten i ettertid sliter med angst og nervøsitet. “Hele episoden var ekstremt urovekkende,” sier Craven i ettertid.

Politiet forsøker å sende et signal

“Politiets handlinger er åpenbart ment å signalisere til meg og andre gatepredikanter at vi ikke kan forkynne Guds Ord i offentlighet uten å bryte loven og risikere å bli arrestert,” sier 57 åringen som nå mottar innpå 130 000 kroner eller 13 000 pund i erstatning for euro-christianurettmessig arrestasjon, varetektsfengsling, justismord og krenkelse av sine menneskerettigheter. I følge den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har folk (ennå) frihet til å gi uttrykk for sin religiøse tro, frihet til å ytre seg som også inkluderer frihet til å kunne meddele andre mennesker opplysninger og tanker uten inngripen av offentlig myndighet som det heter i menneskerettighetskonvensjonen artikkel 15. Politimaktens korstog mot britiske gatepredikanter har bare i denne ene episoden kostet skattebetalerne mer enn 500 000 kroner som inkluderer erstatningen til streetpreacher John Craven samt saksomkostningene til begge parter i saken. Forliket mellom politiet og gatepredikanten kom bare få dager før saken skulle ha vært oppe til doms.

Ingen skal sitte 19 timer i fengsel for å besvare spørsmål om sin tro

colin-hart“The Christian Institute” har støttet Craven sak gjennom et juridisk forsvarfond og i forbindelse med saken uttalte Colin Hart som er direktør for “The Christian Institute” at ingen skal sitte 19 timer i fengsel for å svare på spørsmål om sin tro. “Måten Mr Craven ble behandlet på er skammelig og langt under hva man kan forvente både i forhold til behandlingen og også krenkelse av religionsfriheten. Dette er en av de verste sakene vi noensinne har jobbet med.” “Ytringsfriheten er en svært grunnleggende menneskerettighet og den er selve grunnlaget for vår frihet, sa Colin Hart som legger til at han håper at Manchester politiet tar lærdom av saken og slikt ikke skjer igjen.