Vil kirkemøtet velge å velsigne det Jahve Gud forbanner?

Spenning omkring utfallet av kirkemøtet i Kristiansand

Det er knyttet spenning til hvorvidt kirkemøtet som samles fra torsdag 3 til tirsdag 8 april vil komme til en eller annen form for avklaring i spørsmålet som langt på vei splitter den norske kirke. Kirkemøtet som er samlet i Kristiansand har tre mulige alternativ å vurdere de dagene de er samlet. Det ene alternativet er at de kan gå inn for at kirken utarbeider en vielsesliturgi slik at homofile kan gifte seg i kirken. Et annet alternativ er at kirken utarbeider en forbønnsliturgi som har fellestrekk med vielsesliturgien og som kan benyttes for likekjønnede som er viet borgerlig men som ønsker en kirkelig velsignelse av det hele og det tredje alternativet er en videreføring av dagens praksis hvor kirken ikke anerkjenner såkalte “likekjønnede ekteskap” men at man likevel åpner for at hver enkelt prest kan be for par som er viet borgerlig så lenge ikke forbønnen ligner på en vielse,” sa presteforeningens kontroversielle leder Gunnar Mindestrømmen, i forkant av møtet som starter torsdag. Les videre