Todd White nedtoner korsets betydning for frelsen og hevder Jesus gikk til helvete for å sone synden der

Todd White er blant dem som hevder at Jesus ikke sonte synden på korset, men i selveste helvete, Todd White’s lære minner sterkt om den gamle løgn fra Kenneth Hagin og trosbevegelsen

Den kontroversielle JDS læren (Jesus died spiritually) som var en vranglære presentert av menn som Kenneth Hagin og Essek William Kenyon har lenge blitt avvist av evangeliske kristne. Selv innenfor deler av trosbevegelsen har man lagt dette problematiske dogmet til side. Imidlertid ser JDS dogmet ut til å ha fått en ny talsmann gjennom den omstridte forkynneren Todd White som har gjestet Norge flere ganger. Den velkjente evangelisten Emanuel Minos tok allerede på 1980 og 1990 tallet et oppgjør med den lære Todd White nå promoterer. Blant de andre tingene mange evangeliske reagerer på er Todd White’s forsøk på å lime katolske og evangeliske kristne sammen i en økumenisk enhet ala den Tony Palmer og Kenneth Copeland ville introdusere til karismatiske kristne allerede i 2013 og 2014

Tony Palmer, som omkom i en motorsykkelulykke forsøkte sammen med trosbevegelsens Kenneth Copeland og fører karismatiske kristne inn under det katolske mørket. Nå går Todd White dem samme vei og forsøker å kalle protestanter tilbake til moderkirken

Det er dessverre få her i Norge som stiller spørsmål med den lære endel populære forkynnere promoterer. Todd White som har gjestet Norge med betydelig mediaomtale i den kristne presse, er en slik figur. Todd White har en mildt sagt tvilsom “kristologi” når han hevder at det var kun som menneske Jesus vandret rundt her på jorden. “Jesus levde og vandret som et menneske, han levde ikke som Gud her på jorden. “Jesus ble født av jomfru Maria, han ble født som et menneske, Han ble ikke født som Gud. Han er Guds sønn, men han gjorde det han gjorde som et menneske. Han er født som et menneske, ikke Gud, og litt senere, “Jesus Kristus betalte syndene våre…med å gå til helvete, han gikk til Hades, til jordens dyp, hvor han var i tre dager og betalte for menneskenes synd. Selv om Todd White her ikke bruker ordet “åndelig død”, er det likevel ikke korsets evangelium vi hører Todd White legge ut om i videoen under fra Mario The Vigilant Christian’s You Tube kanal. I Bibelen leser vi klart og tydelig at Jesus sonte synden på korset, det var på korset at Hans blod ble utgytt og det var på korset Han ropte ut: “Det er fullbrakt!” Deretter, etter at han hadde dødd fysisk på korset til soning for synden -så ble Han levendegjort i ånden og i denne gikk han bort og prekte for de ånder som var i varetekt (i dødriket). Nettopp dette stadfestes i 1 Pet 3,18-20 hvor det står:  “For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,  og i denne gikk han og bort og preket for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken blev bygget, i hvilken nogen få – åtte sjeler – blev frelst ved vann,” Det er nettopp her ved Bibelens ord at Todd White og mange andre innenfor den ny apostoliske reformasjonen kjører vill. Jesus sa det slik: “De farer vill fordi de ikke kjenner Skriftene, ei heller Guds kraft.”

Gamle broder Emanuel Minos advarte sterkt mot den vranglære Todd White forkynner

Det finnes også andre som reagerer på Todd White’s høyst ubibelske evangelium. I videoen under avdekkes blant annet Todd White’s drøm om å forene katolsk overtro med evangelisk kristendom. Vi ser White i en heftig omfavnelse av en katolsk prest og sammen søker de å skape den enhet David Wilkerson advarte om ville komme. “Jeg tror at den katolske kirke og den kristne kirke vil komme sammen som en kirke. Jeg for min del sier takk og farvel til et slikt frafall fra protestantisk og evangelisk kristendom. I resten av videoen om Todd White den tvilsomme, møter vi en White som hevder at han kan se hva folk tenker. Og Todd White’s “kristologi” er en presentasjon av en gnostisk Jesus kopi, og ikke den Jesus vi møter i Bibelen. Se klippet fra Ivar Skrivar Fjernsyn, en norsk You Tube profil som nok slår fast det også jeg tenker. Todd White forkynner det bibelen omtaler som en annen Kristus. En som reagerte sterkt på den lære Todd White nå reiser verden rundt for å fremme, var den norske evangelisten Emanuel Minos som allerede på 1980 og 1990 tallet reiste rundt å advarte norske kristne mot å rokke ved forsoningen. “Rokk ikke ved forsoningen,” advarte Emanuel Minos i et intervju med Søkelys tidlig på 1990 tallet.

Todd White og Betel Church -falske lærere i Kristi kropp som nå stadig flere advarer mot

 På You Tube er det nå stadig flere i det kristne samfunnet som stiller spørsmål med Todd White hvis “healing virksomhet” først og fremst går ut på å få et for kort bein til å vokse ut. Se klippet hvor man kan se at bein tilsynelatende vokser ut.

Dette “underet” er et av de mest vanlige som presentere av trosbevegelsen, også Derren Brown som har lagt filmen “Miracles for sale” kan trikset med å få beina tilsynelatende til å vokse ut.

Og nok et klipp fra Derren Browns healing virksomhet

Sjekk ut Derren Browns mest sette film omkring de såkalte faith-healere  “Miracles for sale”

Er Tony Palmers virksomhet med på å oppfylle David Wilkerson’s visjoner om en kommende super-frafallskirke?

Fra Søkelys 1999: Emanuel Minos: “Rokk ikke ved forsoningen!!”

Lou Engle i “The Call” kastet seg ned og kysset føttene til katolske ledere som et forsoningstegn

 

23 tanker om “Todd White nedtoner korsets betydning for frelsen og hevder Jesus gikk til helvete for å sone synden der

 1. Jeg har lite kjennskap til denne karen, men mitt inntrykk, Kjell er at det snart bare er de som kritiserer andre forkynnere som har det sanne budskap?
  Hvem kan vi lytte til? Er det andre “sanne ” menigheter i verden enn Zion Fevik?
  Ja, utenom Evangeliekirken Arendal og Smyrna Oslo da?

  • Ansgar, klarer du ikke å oppdage vranglæren i de utsagnene Todd White kommer med, står det dårligere til med deg enn jeg trodde.
   Ordet om korset er dårskap for verden, men for dem som tror, er det en Guds kraft til frelse, skrev Paulus.
   Det Todd White gjør, er å fjerne blodet fra Guds lam, blodet som renser fra all synd, og forflytter soningen til helvete -uten at Bibelen sier et eneste ord om at soningen skjedde der.
   Jeg er glad for at det er sannheten som setter fri, men Ansgar ser ut til å bygge sitt kristne livssyn på religøst føleri og gode følelser

  • Ansgar. I utgangspunktet var jeg litt positiv til Todd White og har heller ikke omtalt ham tidligere. Jeg ble faktisk en smule overrasket over at han stod for dette, men etter å ha sett på videoene, lest litt på ulike nettsider er jeg kommet til at det er nødvendig å skrive noe om Todd White.
   Jeg mener at det Todd White vitterlig sier i de forskjellige videoene er utsagn om kvalifiserer til temen falsk lære.
   Dersom man rokker med ordet om korset, da rokker man med det aller viktigste i det bibelske frelsesbudskapet.
   Det var på korset Jesus sonte synden, ikke i helvete slik Todd White forkynner.
   Det er et annet evangelium enn det vi finner i det nye testamentet.
   Vi må ikke glemme at det var på korset blodet ble utøst for våre synder. Det var på korset at verket var fullbrakt.
   Det Todd White ser ut til å forkynne, er det blodløse evangelium. Et evangelium uten blodets rensende kraft, har ikke makt til å frelse, ble blir i beste fall åndelig føleri basert på eventyr.
   Det er en ting at du forsvarer Joel Osteen Ansgar. Noe annet dersom ikke du klarer å se at Todd Whites budskap fundamentalt bryter med de viktigste element i nytestamentlig kristendom.

   Jesu utgytte blod har en fundamental plass i det kristne evangeliet, og hele det nye testamentet vitner om nettopp dette at Jesu blod ble utøst på korset til syndens forlatelse, mens Todd Whites tese ikke har et fnugg av bibel og bygge på.
   Det er svært alvorlig når en mann avviker fra korset og har gitt seg hen til en lære som forflytter soningen fra korset til helvete. Den lære vi ser Todd White forkynner er nesten identisk med Jesus døde åndelig læren som jeg har skrevet om tidligere.
   https://www.sokelys.com/?p=9515
   https://www.sokelys.com/arkiv/jds.htm
   Jeg hadde i tillegg skrevet to artikler om samme tema i gamle Søkelys, men disse er ikke lenger mulig å finne på nettet.

   Den vranglære Todd White forkynner går i mot en hel haug bibelsteder som forteller om blodets plass i den kristne tro.

   Kol 1,20 og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, – ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

   Ef 1,7 i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

   Ef 2,13 men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.

   Hebr 13,12 derfor led også Jesus utenfor porten, forat han ved sitt eget blod kunde hellige folket.

   Åp 5,9 og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,

   1 Pet 1,19 men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

   1 Joh 1,7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

   Det er veldig trist å se Ansgar, hvor blind du er for hva Bibelen lærer, og gjenkjenner du ikke det ubibelske i Todd White, da bør du sette deg ned å lese Skriften, for det er Skriften som er grunnlag for hva jeg tror på. Ingen menighet eller predikant har den posisjon, men jeg er glad for at det finnes menigheter som ennå holder fast på det gamle evangeliet om korset og blodet.

  • Kanskje du Ansgar skulle gjort som jødene i Berøa, da Paulus og Silas reiste dit for å forkynne evangeliet. Jødene gjorde noe veldig enkelt og rett. De gransket i skriftene HVER DAG, om det var slik som de forkynte. Det eneste som holder, er Guds ord.

 2. Han er åpenlyst falsk. Dette er viktige ting å ta innover seg.
  Dem vi kan lytte til, er dem som kommer med Guds Ord. Som løfter fram Skriftens vitnesbyrd om Jesus Kristus og legger vekt på Ordet om korset. At de er krystallklare på at det er er ingen annen vei til frelse enn det Jesus Kristus gjorde har gjort for oss på korset. At dem vektlegger skriftens vitnesbyrd til Jesus Kristus og at dem ikke lærer ting som ikke har sin grunn i Guds Ord.

  • Han er åpenlyst falsk. Dette er viktige ting å ta innover seg.
   Dem vi kan lytte til, er dem som kommer med Guds Ord. Som løfter fram Skriftens vitnesbyrd om Jesus Kristus og legger vekt på Ordet om korset. At de er krystallklare på at det er ingen annen vei til frelse enn det Jesus Kristus har gjort for oss på korsets tre. At dem vektlegger skriftens vitnesbyrd om Jesus Kristus og at dem ikke lærer bort ting som ikke har sin grunn i Guds Ord. At dem ikke går utover Kristi lære. Da har vi fått Guds Ord til å prøve alt det man hører. Hvis ikke blir man ført vill.

  • Amen til deg anonym! Den som holder fast på Guds ord vil ikke la seg forlede av slik tale som vi møter hos Todd White.

 3. Ja, hvorfor all denne forvirringen?

  Hva med å starte med det Gud befaler oss i 2.Tim.2:15 – “Studér for å stille deg fram godkjent for Gud, en arbeidsmann som ikke trenger å skamme seg, ved at du deler sannhetens ord på rett måte.”

  2. Tim.2:7
  ” Tenk over hva jeg (Paulus) sier, og må Herren gi deg forstand i alle ting”.

  Rom 11:13
  For jeg taler til dere folkeslag (hedninger); ettersom jeg er folkeslagene som apostel, opphøyer jeg mitt embete.

  Rom 15:16
  ..at jeg skulle være Jesu Kristi minister for folkeslagene og betjene dem med Guds evangelium (1. Kor.15:1-4), for at min fremføring av folkeslagene kan bli mottatt, ved at de er blitt helliget av Den Hellige Ånd.

  Gal 1:11-12
  Men jeg forsikrer dere, brødre, at det evangelium (1.Kor 15:1-4) som ble forkynt av meg, ikke er etter mennesker. For jeg har ikke mottatt det fra noe menneske, eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.

  Ef 3:2
  Så sant dere har hørt om Guds nådes frelseshusholdning, som er gitt meg overfor dere.

  Gal 2:7
  Men tvert imot, da de så at evangeliet til de uomskårne var blitt betrodd meg, slik evangeliet til de omskårne var blitt betrodd Peter.

  Gal 2:9
  …og da Jakob, Kefas og Johannes, som var ansett for å være søylene, fikk vite om den nåde som var gitt meg til dette, gav de meg og Barnabas høyrehånden som tegn på fellesskap, for at vi skulle gå til folkeslagene, og de til de omskårne.

  1 Kor 11:1
  Vær mine etterfølgere, slik også jeg er Kristi etterfølger.

  Når vi leser brevene til Paulus, finner vi ut hvordan vi kommer inn i Guds familie. Gud selv gir svaret:

  Gal 4:5
  …”for å forløse dem som var under loven, så vi kunne bli adoptert som sønner”.

  Rom 8:15-16
  “For dere har ikke mottatt trelldom mens ånd igjen til frykt, men dere har mottatt adopsjonens ånd, ved hvilken vi roper ‘Abba, Far’. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn”.

  Ef 1:5-6
  …”ved at Han har forutbestemt oss til å bli adoptert som barn hos seg selv ved Jesus Kristus, etter Sin viljes velbehag, til lovprisning for Sin nådes herlighet, ved den har Han gjort så vi har blitt mottatt i Den Elskede.

  1 Kor 15:1-4 (Evangeliet til folkeslagene)
  DESSUTEN, brødre, å kunngjør jeg for dere, som dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også har tatt i mot, og som dere står i. Ved dette er dere også frelst, hvis dere legger dere på sinne det jeg forkynte for dere – såfremt dere ikke forgjeves er kommet til tro.
  For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at Han ble begravet, og at Han stod opp igjen på den tredje dag etter Skriftene.

  Ef 1:13-14
  Til Ham Har også dere satt deres lit, etter at dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, i Ham ble også dere, etter dere kom til tro, forseglet med løftets Hellige Ånd, som pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til lovprisning for Hans herlighet

  Ef 2:8-9
  For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.

  1 Kor 1:18
  For forkynnelsen om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som er frelst, er det Guds kraft.

  Ef 2:19
  “Derfor er dere nå ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere tilhører Guds husstand, og dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, der Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen.

  La oss holde tunga rett i munnen når vi leser Guds Ord. Gjennom hele Ordet har Gud hatt sine talsmenn til de forskjellige tidsperioder/frelseshusholdninger. Nå i nådens tidsalder bruker den oppstandne Jesus Kristus, Paulus, til å tale Sine Ord til oss.
  Rist av deg lovgjerninger og bli satt fri, ved å forstå at når du har mottatt den vederlagsfrie frelsesgaven ved tro, ER du frelst. Og Guds Hellige Ånd flytter inn i deg i samme sekund ved dåpen/sammensmeltningen med din ånd som skjer i dét du tror offergaven Jesus ofret for deg ved Sin død, begravelse og oppstandelse.

  Smak på den! Er det ikke fantastisk?!
  La aldri noen innbille deg at de må legge hender på deg så du skal få Den Hellige Ånd!!!
  Han mottok du da du trodde , det er dét som er nåde. Det er fullbrakt på korset, ferdig.
  Og Den Hellige Ånd vil vise deg til den hele og fulle Sannhet, og fruktene som DHÅ besitter i Gal 5:22, vil komme mer og mer tilsyne gjennom deg.

  …og tilslutt, ” kom ut av henne!” Skjøgekirken er fortsatt Den Romersk katolske kirke, selv om nesten ingen forkynner det lenger. Katolsk = universel. Moderkirken er igang å samle sine fraskilte barn under samme paraply…Som Nimrod, som Osiris, som paven…det er intet nytt under solen, folkens!
  Vi er bare ikke kjettere lenger, men separerte brødre….høres finere ut, ikke sant?
  Anbefaler boka:
  Babylon religion v/David W Daniels

  • Du har helt rett, du siterer rikelig fra Guds ord, og viser dermed de sunnhetstegn som bør følge Guds folk, nemlig Guds ord.
   Dersom folk holder seg til Guds ord, lar de seg ikke forlede av slike som Todd White..

 4. Interessant, syntes lydklippene var tydelige nok. Dette smaker av slangens lære, slik den blir lagt ut i boka “navnet Jesus” av Kenneth Hagin og de okkulte tesene til Kenyon.
  Jeg var ikke klar over at det stod så galt til med Todd White, men de få gangene jeg har hørt ham, følte jeg at det ikke sanksjonerte i min ånd, med det gamle evangeliet.
  Den Jesus som vandret rundt på jorden, var menneske og Gud samtidig.
  Det White ser ut til å tro på er slangegift, og det er trist at mange av oss ikke er våkne nok
  Takk for informativ artikkel!

  • Jeg ble faktisk selv litt overrasket over at Todd White stod for dette da jeg i utgangspunktet var litt positiv til Todd White. Forestilte meg kanskje at han var litt mer moderat enn andre i den bevegelsen.
   Jeg fikk tips om dette i går, og har sett gjennom endel videoer og lest teologisk kritikk av det Todd White står for.
   Etter å ha vurdert tingene i natt og i løpet av dagen, fant jeg at jeg bare måtte gjengi kritikken mot White.
   Dog er det jo trist at han så til de grader har fart vill.

 5. Veldig god artikkel Søkelys. Jeg så litt på Todd White på Visjon Norge. Han var som alle de andre stjernene som opptrer der. Forkynte “så inn i” læren og de samme doktrinene som andre Visjon Norge profeter kommer med. Gi og du skal bli rik i en fei eller gi slik at du kan bli helbredet.
  Dette at han i tillegg holder fast på JDS doktrinen viste jeg ikke. Nå er det likevel avslørt så får håpe at Guds folk passer på å styre unna denne falske læreren.

 6. pulpitandpen.org/2017/03/08/todd-white-flees-rebuke-of-woman-threatens-to-call-police/

  ….”det er ikke gull alt som glimrer”

 7. Påstanden om at Jesus var i helvete og forkynte er etter mitt syn galt. Det står at at han var i dødsriket og proklamerte sin seier, og det er noe annet. Helvete er ikke opprettet enda. Gud oppretter helvete på dommerens dag for Satan og hans engler og alle som har fornektet forsoning i Jesu blod.
  Helvete er selve dommen, og den har ennu ikke skjedd! Den skjer ved den store hvite trone når bøker skal åpnes og enhver får etter sine gjerninger, de som ikke har trodd på Hans Navn.

 8. Kjell, Birgir og fri pinsevenn; les en gang til hva jeg skrev om Todd White, og det var følgende;” jeg har lite kjennskap til denne karen” Det var alt!
  Det andre var en generell betraktning om at søkelys er uhyre kritisk i alle retninger, og jeg stiller spm ved hvem man kan lytte til?

  Når det gjelder Todd White har jeg ikke orket å se på ham, da jeg misliker menn med hestehale eller enda verre, de ser ut som om de har en gedigen og vill potteplante på hodet.
  Jeg har ikke sett videoene her, men velger å stole på at Kjells vurderinger er korrekte!

  • Kanskje du skulle lest resten av setningen også: “Kjell er at det snart bare er de som kritiserer andre forkynnere som har det sanne budskap?”

  • Kjære Ansgar.
   Se på et par av videoene, og tenk på hva Bibelen sier om Jesus som sann Gud og sant menneske.
   Etter mitt syn bryter Todd White med den kristne kirkes 2000 år lange kristologi

 9. Litt presisering av mitt forige innlegg; Satan ble beseiret på korset og har ingen makt over de som er i Kristus Jesus. Dommen er avsagt men ikke fullbyrdet , den onde har mulighet til å forføre vantro frem til dommen ved den store hvite trone , unntatt av at han er bundet i 1000 år ( tusenårsriket). Derfor kunne ikke Jesus vært i helvete og forkynt. Han var i dødsriket, det er stedet for de ufrelste ånder, stedet hvor de sitter i varetekt frem til dommens dag.Hele forsoningsverket skjedde på Golgata!

 10. Birgir; den setningen du skriver forstår jeg ikke? Det er uhvertfall ikke noe jeg har skrevet…!

  • Ok. Ser at det er noe som ikke ble med i tekstkopieringa. Her kommer hele kommentaren:
   “14/09/2017, kl. 19:11 sa Ansgar Braut:
   Jeg har lite kjennskap til denne karen, men mitt inntrykk, Kjell er at det snart bare er de som kritiserer andre forkynnere som har det sanne budskap?
   Hvem kan vi lytte til? Er det andre “sanne ” menigheter i verden enn Zion Fevik?
   Ja, utenom Evangeliekirken Arendal og Smyrna Oslo da”
   Håper du kan lese.

  • Jeg tror Birgir sikter til denne kommentaren: “Jeg har lite kjennskap til denne karen, men mitt inntrykk, Kjell er at det snart bare er de som kritiserer andre forkynnere som har det sanne budskap?
   Hvem kan vi lytte til? Er det andre “sanne ” menigheter i verden enn Zion Fevik?
   Ja, utenom Evangeliekirken Arendal og Smyrna Oslo da?

 11. Jesus Kristus døde på korset, tok med seg våre synder og gjorde det mulig for menneskeheten å bli reddet fra en evig fortapelse som forøvrig er beskrevet som alt annet enn et blivende sted for et menneske. Er det ikke nok at Jesus døde og sto opp tredje dag? Hvorfor driver man å synser om dette? Kristne bør forkynne evangeliet som det står, hverken mer eller mindre.

Det er stengt for kommentarer.