Lou Engle i “The Call” kastet seg ned og kysset føttene til katolske ledere som et forsoningstegn

loe-engle-katolskDen karismatiske figuren Lou Engle som leder den karismatiske organisasjonen “The Call”, vekker oppsikt og bekymring etter at han kastet seg ned foran føttene til katolske ledere som et tegn på forsoning, melder Christian News Network. Lederen for “The Call” er ikke den første karismatikeren som nå signaliserer enhet med den katolske kirke, fra før er det kjent at velstandsevangelist Kenneth Copeland har tatt til orde for enhet mellom “Word Of Faith” og moderkirken,  og det samme har Todd White som mange mener er en falsk profet. Ulf Ekman som tidligere ledet Livets Ord vakte betydelig oppsikt da han nylig konverterte til den katolske kirke og han vil neppe bli den eneste karismatiker som finner tilbake til Rom. Bildet av Lou Engle som kysser føtter til katolske ledere ryster i dag evangeliske amerikanere.

Loy Engle i “The Call” vekker igjen bekymring etter at en romersk katolsk leder bøyde seg ned for hans føtter lørdag i en erklæring at han ville “kysse hans føtter” som en akt av lou-engle-ytforsoning mellom kristne og katolikker, og Lou Engle besvarte forespørselen med å handle på samme måte, bøye seg ned og kysse mannens sko. Hendelsen utspant seg under “Azusa nå”, et arrangement i regi av “The Call” som samlet over 100 000 mennesker i Los Angles  Memorial Coliseum, skriver Christian News Network. Den karismatiske lederen som er mest kjent for å skjelve under sine taler samt sine maniske kroppsbevegelser hadde spesielt invitert romersk katolske til å delta på eventen. “Vi ønsker velkommen vår katolske brødre og søstre fra erkebispedømmet i Los Angeles for å be sammen, heter det i en reklamevideo for arrangementet. “Kom å bli med dine brødre og søstre på Memorial Coliseum å tro Gud for bevegelse av enhet og utgytelse av Den Hellige Ånd,” var blant ordene i reklamevideoen for arrangementet. Videoen under viser den karismatiske figuren som nå ser ut til å finne tilbake til Moderkirken

nar-falskt

Under arrangementet ble det hevdet av den katolske Matteo Calisi at skillet som er mellom katolikker og kristne er en “diabolsk synd” og at Jesus ikke bryr seg om at kristne og katolikker er uenige i bibelske lærepunkter, skriver Christian News Network videre. Lou Engle er bare en av flere karismatiske ledere som nå ser ut til å søke enhet med den katolske kirke og dessverre er det slik at mennesker som er med i slike bevegelser ofte er mer drevet av følelser, åndelig manipulasjon og er lite grunnfestet i Guds Ord. David Wilkerson, den avdøde Herrens tjener forkynte allerede gjennom sin bok Visjoner at det i tiden før Jesus kommer igjen vil bli født frem en ny falsk Jesus bevegelse som vil finne 220px-Wilkerson_Conferencesammen med “moderkirken”, den katolske kirke i en stor universell superkirke ledet av den katolske paven, og stadig flere tegn kan tyde på at David Wilkersons profeti nå er i ferd med å oppfylles. Enhet på bekostning av kristne læresetninger ser ut til å være musikken som binder karismatikere og katolikker sammen i enhet ikke basert på Guds Ord, men utelukkende på gode følelser og en falsk og menneskelagt utgytelse av Den Hellige Ånd. Det er grunn til å advare Guds folk mot å finne sammen med den katolske kirke. En enhet som ikke involverer bibelsk lære og teologi er en falsk enhet som ikke har respekt for det kristne trosgrunnlaget. Stadig mer av vår tids utgytelse av Den Hellige Ånd ser ut til å være basert på fremmed ild, og det er svært alvorlig at karismatiske ledere nå i tur og orden ser ut til å søke sammen med den romersk katolske kirke. Etter vårt syn er katolsk tro, ikke en bibelsk tro og det bør på det sterkeste advares mot slike som søker sammen med den katolske kirke. Reformasjonen innebar for den evangeliske kristenhet at båndene til det katolske mørket ble brutt, og det er med dyp beklagelse vi i dag ser at både pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelsen ser ut til å finne sammen med endetidens falske kirke.

Også den karismatiske figuren Todd White som har besøkt Norge med sin forførelse er en del av den falske Jesus bevegelsen David Wilkerson profeterte om. Også Todd White er en del av den verdensomspennende bevegelsen som søker å fremme enhet mellom kristne og katolikker. For oss som tror på evangeliet er det viktig å distansere oss fra slike, men det vil bli tøft for dem som velger å stå på utsiden

http://christiannews.net/2016/04/10/lou-engle-of-the-call-prostrates-himself-kisses-foot-of-catholic-leader-as-act-of-reconciliation/

 

8 tanker om “Lou Engle i “The Call” kastet seg ned og kysset føttene til katolske ledere som et forsoningstegn

 1. Norges man fører ann;

  “WCC will manage to take Pentecostals with them back to Rome”

  “World Council of Churches (WCC) wants Pentecostals to join them in the ecumenical movement.”

  “For the first time ever was the Secretary General of WCC invited to address the Pentecostal World Conference. Lutheran priest Olav Fykse Tveit took the opportunity to preach and promote an end time unity among Churches.

  “It is my deep conviction that the member churches of the WCC, some of which are Pentecostal, need the closer bond to the Pentecostal churches you represent. And it is my humble conviction that you need us”, explained Tveit.

  Fykse Tveit expressed how Pentecostals and members of his ecumenical group have a common call in God’s mission and need each other to fulfill the call.”

  https://ivarfjeld.com/2010/08/30/wcc-will-manage-to-take-pentecostals-with-them-back-to-rome/

  • To Obs!!
   Deception! Deception! Come out from song them says the Bible ! The NORWEGIAN pentecostal organization is member of the World Councel of Churches. Go online and you will find every type and church and where they are that are members of this ECUMENIC SOCIAL THEOLOGICAL GLOBAL NET OF DECEPTION and spirit of error. “Let’s come together and let US all be ONE and build a tower to reach heaven”..
   That is what BABEL’s tower was also – and our God destroyed it! Genesis 11;4-9

 2. Forførelse og atter forførelse.. Ekumenikk og “kristen Globalisme” – alt i strid med Ordet og Ånden – men SÅÅÅÅ lett å bli forført følelsesmessig! Galaterbrevet 1:6-10 og 3;1-3 ! Forbannet er den (de) som forkynner “et annet evangelium” som da nødvendigvis også er “en annen Kristus” . Matteus ;24;24 “for falske messiasser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig”.
  Da Messias betyr “den salvede” så er dette falske salvelser ! Som følger disse falske profeter og andre..
  Da God TV er en av de største budbringerene av store deler av dette forføreriske så kom jeg tilfeldigvis over et direkte program der på lørdag med the CALL OG ASUZA. Der var indianere i tradisjonelle indianerdrakter fra årevis tilbake og trommer i samme stil sammen med jøders kippa og bønnesjal og mye rop og skrik og bukking og kneståing .. Men likevel: det VAR på en måte inspirerende og da jeg er en såkalt følsom person av natur kjente jeg det var lett å la seg rive med!.. Det var skremmende å tenke på i lys av det faktum at jeg ved Guds nåde er grunnfestet i Ordet etter mange år.. Men hver enkelt har et ansvar for seg selv og sin egen tro og til å gjøre egne undersøkelser både om det man ser og hører og hva Guds Ord sier. Aldri har det vært enklere å gjøre undersøkelser enn i vår tid med Internett . Jeg visste fra tidligere undersøkelser hva Lou Engle og the Call stod for men undersøkte litt igjen etter dette og da fant jeg at han har har sagt at han fikk den opprinnelige “Azusamannens” kappe og ånd som svar på bønn.. Det er ikke i tråd med Guds Ord og hans fokus var feil. Jesu frelsesverk er ikke i sentrum men noe” annet” og man får “en annen ånd”. Likevel sier han og andre av disse lederne at Den Hellige Ånd sa det ene og det andre , mens Guds Ord sier at Den Hellige Ånds oppgave er å herliggjøre Kristus Jesus. Forførelser herliggjør IKKE Kristus og dermed har heller ikke DHÅ talt til disse. Garantert !. Det første Jesus advarte mot i endetiden da disiplene spurte om tegnet på tidsalderens ende var: “se til at ingen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si: jeg er Messias! Og de skal føre mange vill”.
  Matt.24;3-5. Videre har Lou Engle gått ut fra Kansas city profetene som har en ubibelsk forkynnelse om bl.a. å de skal inn i politikk og all offentlighet og forberede Jesu gjenkomst slik at DE kan be HAN komme når de har klargjort for det. (Undersøk selv, lesere)!! Han har også forbindelse til Bethel church Redding og alt det som foregår der. Husk at det står i Guds Ord at mange skal komme til Jesus en dag og si at de har gjort det ene og det andre av mirakler og profetier osv. Men Jesus vil svare dem : Jeg kjenner dere ikke (vet ikke hvor dere er fra) Vik fra meg dere som gjorde urett. Deres urett var så enkelt som at de ikke hadde den personlige relasjonen til Jesus men brukte hans navn til egen vinning. Gud vil ære sin egen Sønns Navn – men det er dog ingen inngangsbillett til Hans rike. Lukas 13;24-27.

 3. Det samme gjelde for øvrig Todd White!! Samme forbindelser . !! Han var jo også på norsk Tv denne helgen! Han også høres troverdig ut!!!!!!
  Men innimellom er det ting som skurrer og finner at det strider mot Ordet.
  Og med all respekt må jeg bare si at kona til forstanderen i denne menigheten hvor Todd White var denne helgen , hadde sin historie i avisa Dagen og opplevelse etter forbønn av Todd White (og fire tunnel som de praktiserer i Bethel Redding) , som virkelig var meget fjern fra Bibelsk ståsted. ..
  Jeg må atter referere til 2 Kor.11;13-15 !!
  La meg til slutt minne om at også disse møter med T.White var i regi av Visjon Norge TV.
  Videoen ovenfor her med Todd White bare stadfester dessverre – at også dette er en av endetidens mange forførelser. ..

 4. Må være lov å spørre om det er rett og riktig å støtte/gi penger til TV og Ministries som fremmer falsk lære????

Det er stengt for kommentarer.