California: Den apokalyptiske tørken fortsetter, massive skogbranner ute av kontroll

brann-californiaDen hellige Guds vrede hviler tungt over USA og den apokalyptiske tørken som har preget deler av USA helt siden 2010 utløser igjen ukontrollerbare skogbranner som truer både mennesker og dyr. Den Nordamerikanske tørke 2012-2016 er en utvidelse av tørken som rammet Mexico og det sørlige USA fra 2010 til 2013. Den tørken USA har sett er en tørke av bibelske proporsjoner og har vart lengre enn den tørken som Israel gjennomlevde på Elias tid. Les videre

Gjør Guds dom over Amerika denne dyrere? Årets julemarsipan er 40 prosent dyrere enn i fjor

marsipangrisCalifornia som står for 80 prosent av verdens mandelproduksjon har i mer enn fire år vært under en historisk tørke av bibelske proporsjoner. Mange kristne amerikanere tror at tørken i kombinasjon med omfattende og ødeleggende skogbranner er et resultat av at Jahve, den allmektige konge og Gud er i ferd med å gjennomføre sin rettferdige dom over Amerika. Den historiske tørken i California begynte parallelt med at såkalte likekjønnede «ekteskap» ble gjort lovlig i USAs hovedstad Les videre

USA under dom: Tørken i California er nå mer langvarig enn tørken i Elias dager

Den nå mer enn fire år lange tørken i California er av bibelske proporsjoner. Den tørken California opplever og har gjennomgått er like lang eller kanskje lengre enn den tørken tørke-californiaIsrael opplevde under profeten Elias, og resultatet av det hele er vannmangel, ekstreme branner og knusktørr jord. California vansmekter og enkelte mennesker har knapt vann til å skylle ned toalettene med, gjengir pastor Paul Begley fra amerikanske medier. «Vi står overfor noe som er av bibelsk dimensjon, som forteller at vi er langt inn i endetiden. Minst sju amerikanske stater opplever nå en historisk tørke og det kan se ut som om Guds hånd hviler tungt over det David Wilkerson i sin bok «festen er over» omtalte som Sodomas forente stater. Les videre

Amerikansk predikanter og pastorer: «Tørken i California forteller om et land under Guds dom og vrede»

tørke-californiaMens ekstremtørken i California i USA fortsetter å nå ekstreme, historiske høyder etter fire år med omfattende mangel på vann, taler nå stadig flere og flere amerikanske predikanter at årsaken til den langvarige tørken er at land og folk, -ved å velge Barack Hussein Obama som president to ganger -har valgt å vende Gud og hans ord ryggen. Parallelt med den alvorlige tørken åpner stadig flere og flere amerikanere opp for homoekteskap og Gud kasseres, sier den kristne forkynneren som mener at tørken i California forteller at landet vansmekter fordi Herrens velsignelse er tatt bort fra Amerika. Les videre