Gjør Guds dom over Amerika denne dyrere? Årets julemarsipan er 40 prosent dyrere enn i fjor

marsipangrisCalifornia som står for 80 prosent av verdens mandelproduksjon har i mer enn fire år vært under en historisk tørke av bibelske proporsjoner. Mange kristne amerikanere tror at tørken i kombinasjon med omfattende og ødeleggende skogbranner er et resultat av at Jahve, den allmektige konge og Gud er i ferd med å gjennomføre sin rettferdige dom over Amerika. Den historiske tørken i California begynte parallelt med at såkalte likekjønnede “ekteskap” ble gjort lovlig i USAs hovedstad Les videre

USA under dom: Tørken i California er nå mer langvarig enn tørken i Elias dager

Den nå mer enn fire år lange tørken i California er av bibelske proporsjoner. Den tørken California opplever og har gjennomgått er like lang eller kanskje lengre enn den tørken tørke-californiaIsrael opplevde under profeten Elias, og resultatet av det hele er vannmangel, ekstreme branner og knusktørr jord. California vansmekter og enkelte mennesker har knapt vann til å skylle ned toalettene med, gjengir pastor Paul Begley fra amerikanske medier. “Vi står overfor noe som er av bibelsk dimensjon, som forteller at vi er langt inn i endetiden. Minst sju amerikanske stater opplever nå en historisk tørke og det kan se ut som om Guds hånd hviler tungt over det David Wilkerson i sin bok “festen er over” omtalte som Sodomas forente stater. Les videre