USA under dom: Tørken i California er nå mer langvarig enn tørken i Elias dager

Den nå mer enn fire år lange tørken i California er av bibelske proporsjoner. Den tørken California opplever og har gjennomgått er like lang eller kanskje lengre enn den tørken tørke-californiaIsrael opplevde under profeten Elias, og resultatet av det hele er vannmangel, ekstreme branner og knusktørr jord. California vansmekter og enkelte mennesker har knapt vann til å skylle ned toalettene med, gjengir pastor Paul Begley fra amerikanske medier. “Vi står overfor noe som er av bibelsk dimensjon, som forteller at vi er langt inn i endetiden. Minst sju amerikanske stater opplever nå en historisk tørke og det kan se ut som om Guds hånd hviler tungt over det David Wilkerson i sin bok “festen er over” omtalte som Sodomas forente stater.

Den ekstreme amerikanske tørken blir verre og verre mens folk flest syntes å være uten åndens øyne og dermed ute av stand til å se at Herren tukter nasjonen. Samtidig som deler av USA tørker og står i flammer dyrker skarene av mennesker sine avguder som er Mammon og dyrkelse av egne lyster. Hør hva Paul Begley sier om tørken i USA