Gjør Guds dom over Amerika denne dyrere? Årets julemarsipan er 40 prosent dyrere enn i fjor

marsipangrisCalifornia som står for 80 prosent av verdens mandelproduksjon har i mer enn fire år vært under en historisk tørke av bibelske proporsjoner. Mange kristne amerikanere tror at tørken i kombinasjon med omfattende og ødeleggende skogbranner er et resultat av at Jahve, den allmektige konge og Gud er i ferd med å gjennomføre sin rettferdige dom over Amerika. Den historiske tørken i California begynte parallelt med at såkalte likekjønnede “ekteskap” ble gjort lovlig i USAs hovedstad

“Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes.” Hos 4,3. Er det så slik enkelte profetiske røster hevder, at noen snart 2800 år gamle profetord fremsagt til et ugudelig og frafallent Israel også har relevans i vår tid? Ja sier, flere profetiske røster som har uttalt seg om den katastrofale og langvarige tørken som nå rammer California. Under Barack Obamas tid som president har det skjedd en voldsom holdningsendring i det amerikanske folk i forhold til spørsmålet om homofile ekteskap, og da Barack Obama tiltrådte som president i 2008 var både han og et flertall av amerikanerne tilsynelatende i mot at homofile skulle få gifte seg. I følge meningsmålinger skjedde det er markant skifte i holdning 2010/2011, da meningsmålinger plutselig pekte på at et flertall av amerikanerne var for slike “ekteskap” på tross av at Guds ord kaller det en styggedom. En av dem som advarte og sa at tørke var et av tegnene på Guds dom over Amerika var pastor David Wilkerson som allerede på 1970 tallet forutsa at Gud vil dømme Amerika blant annet gjennom tørke, jordskjelv og finansielle kollaps.

Når et folk eller en nasjon er kommet så langt i sitt frafall og ugudelighet at en dom er blitt uunngåelig skyldes det primært det vi kaller “fastholdte synder”. Vi vet alle at abort er drap, et åpenbart brudd på Guds lov som sier “du skal ikke drepe” men likevel fortsetter nasjonene å slå ihjel ufødte barn som om de var mindre verd enn ei flue. Abort eller drap av ufødte barn er en slik fastholdt synd. Fastholdt av både lovgiverne, høyesterett og folkeopinionen som er overvelde for en slik praksis selv om den er i strid med Guds lov. En annen synd som er trefoldig fastholdt er homofili og likekjønnede “ekteskap”. Både et flertall i folket, et flertall av lovgiverne, USAs president og Høyesterett har alle valgt å erklære “rett” noe Guds ord sier er synd, -og dermed ser vi igjen at syndere i stolthet velger å trosse Gud. En tredje synd USA nå er i ferd med å begå og som også ser ut til å kunne bli en slik “fastholdt synd” er deres krav om at kristne må gi sin aksept til ugudeligheten. Allerede nå er det flere eksempler omtalt her i Søkelys på hvordan kristne bakere, blomsterdekoratører, fotografer osv blir trakassert, rettsforfulgt og straffet fordi de ikke kan delta i hyllesten av sodomittisk synd. Dersom USA fortsetter sin hatefulle policy mot kristne vil dette også kunne bli en slik fastholdt synd som fører til dom. Summerer man USAs synder tror jeg syndebegeret nå er i ferd med å renne over, og at en enda verre dom vil komme til å ramme Amerika.

https://www.youtube.com/watch?v=B_PhLDfNcDI

Tror dommen vil komme mens Obama fremdeles er president

Ingen visjoner eller syner kan sammenlignes med Guds skrevne ord i Bibelen, så derfor er det med en viss skepsis jeg legger ut videoen som hevder at en større dom vil ramme USA mens Obama fremdeles er president. I utgangspunktet kan innholdet i videoen nedenfor stemme med andre profetier jeg har lest omkring Obama, men det som bringes frem av Dr Patricia Green må selvfølgelig prøves på Guds ord og begivenhetenes gang.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnnMonFkhaU