Satanist skal åpne offisielt bystyremøte i Phoenix City med “demonisk bønn”

En ny religiøs virkelighet er her, i denne uken holder en mormoner satanismemorgenandaktene på NRK og i Phoenix City skal en satanist åpne bystyre møtet med bønn  En ny religiøs tidsalder er over oss. Kristendom basert på bibelen har ikke lenger monopol på sannheten og for mange kristne er det et sjokk at vi nå er i ferd med å bli bare en av mange religioner, en av mange sannheter -som av samfunnet blir ansett som normalt og akseptabelt. Bibeltro kristne fortrenges, marginaliseres og mobbes overalt og kanhende en uke vil vi også få en muslimsk mulla som holder andakter på NRK. Den nye hedonistiske tiden er over oss og Jesu brud vil etterhvert bli tvunget hardt til å kjempe for den tro som engang ble overgitt til de hellige Les videre