Satanist skal åpne offisielt bystyremøte i Phoenix City med “demonisk bønn”

En ny religiøs virkelighet er her, i denne uken holder en mormoner satanismemorgenandaktene på NRK og i Phoenix City skal en satanist åpne bystyre møtet med bønn  En ny religiøs tidsalder er over oss. Kristendom basert på bibelen har ikke lenger monopol på sannheten og for mange kristne er det et sjokk at vi nå er i ferd med å bli bare en av mange religioner, en av mange sannheter -som av samfunnet blir ansett som normalt og akseptabelt. Bibeltro kristne fortrenges, marginaliseres og mobbes overalt og kanhende en uke vil vi også få en muslimsk mulla som holder andakter på NRK. Den nye hedonistiske tiden er over oss og Jesu brud vil etterhvert bli tvunget hardt til å kjempe for den tro som engang ble overgitt til de hellige

Medlemmer av en satanist-gruppe vil holde åpningsbønnen over et bystyre møte i  Phoenix City den 17 februar. Satanist gruppen sier at de ikke planlegger å gjøre noe som virker støtende. De sier at de ikke tror på Satan bokstavelig, men anser den bibelske satan figuren som et metafor for opprør mot tyranni. I deres verden er Bibelens Gud en tyrann og Satan en frihetskjemper som kjemper mot Guds tyranni. By-advokat for Phoenix greg-stantonCity, Brad Holm sier at myndighetene ikke kan ekskludere noen grupper fra å delta med bønn, -og det samme argumentet vil vel bli sagt den dagen NRK slipper til en muslimsk mulla på morgenandaktene. “I overensstemmelse med hva amerikansk høyesterett har sagt, kan ikke byen diktere hva slags religiøse synspunkter eller innholdet i bønnen, sa Holm. By advokat Holm sier videre at bystyret ikke kan utelukke noen religiøs gruppe eller religionsamfunn fra å bidra med slik bønn. Borgermester Greg Stanton (foto Wiki) (demokrat) sier at han er uenig med budskapet i satanismen , men at grunnloven beskytter deres rett til å fremsi sine påkallelser til sin gud. Tidligere har slike bønnepåkallelser blitt avlevert av kristne, jøder, muslimer og sikher og nå er det altså satanister som skal åpne møtet i bystyret den 17 februar. Velkommen til en ny hverdag. Da intet er sant, intet er hellig, da mørke er lys og lys er mørke. Guds folk burde være annerledes og ikke delaktige i slik religions blanding.

Én tanke om “Satanist skal åpne offisielt bystyremøte i Phoenix City med “demonisk bønn”

Det er stengt for kommentarer.