Han har økt den amerikanske statsgjelden fra 9200 milliarder dollar til snart 20 000 milliarder dollar

obama-pengerAmerikansk økonomi går så det griner, er nesten et mantra man stadig hører fra kretsen rundt den sittende president Obama, og ironisk nok er nettopp dette kanskje sant. I mainsteam media pekes det stadig på at nye jobber blir skapt, arbeidsledighet-
statistikkene har pekt nedover og man søker å skape en viss følelse av at tingene går bedre, og dette er også det inntrykket de store tv kanalene som CNN, Bloomberg og CNBC febrilsk forsøker å formidle til sine seere. Les videre