Kommentar: Den største økonomiske rystelse noensinne -på kanten av et økonomisk ragnarokk

Verden vil aldri bli den samme Coronapandemien og nedstengningen av offentlig og privat næringsliv verden over vil få enorme økonomiske og sosiale konsekvenser for hele verden. Verdens børser har krakket flere ganger, oljeprisene har kollapset og nedstengningen har ført til en eksplosjon i tallet på arbeidsledige. Selv om sentralbankene nå setter alle kluter til for å stimulere det finansielle systemet med krisepakker, støtteoppkjøp og billig kreditt, vil ikke det komme til å hindre et fullstendig systemkollaps av vårt svært gjeldstyngede finansielle system. Når vi summerer konsekvensene av det som har utspilt seg denne vinteren finnes det kun et ord som er dekkende. Katastrofe, katastrofe for vanlige arbeidstagere, katastrofe for alle som sitter med stor gjeld, katastrofe for verdens fattige og flyktninger som sitter fast i Hellas og Tyrkia og katastrofe for dem som lever i den villfarelsen at tingene vil normalisere seg når viruset ikke lenger preger overskriftene. Sannheten er at dette er den mest gjennomgripende og ødeleggende hendelsen vi har opplevd i nyere tid. Les videre

USAs økonomi på vei mot resesjon -aksjemarkedet i angst og nedtelling til økonomisk kollaps

Kraftig børsfall på Wall Street USAs økonomi er på vei inn i en nedgangstid og det er kun betydelig rentenedgang eller kvantitative lettelser som kan snu den negative trenden. En rekke indikatorer tegner et heller dystert bilde av den amerikanske økonomien. Det er grunnleggende nødvendig at den pågående handelskrigen med Kina blir avsluttet og stadig færre tror på Donald Trumps forsikringer om at den amerikanske økonomien er svært sterk.  Riktignok kan presidenten peker på et relativt sterkt aksjemarked, selv om aksjemarkedet ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av situasjonen. Den viktigste indikatoren på hvordan temperaturen egentlig er finner vi i obligasjonsmarkedet hvor den kortsiktige og langsiktige renten nesten er identisk. Stadig flere advarer nå om at boblen i verdens aksjemarkeder er i ferd med å briste, noe som kan resultere i nye kraftige fall i aksjemarkedet og muligens også et børskrakk Les videre

Fra Aksjeanalyser.com: Børskrakket nærmere dag for dag…

Forventer en større korreksjon ned på verdens børser i løpet av de neste 6-12 måneder” Anbefaler investorer i å redusere vektingen i aksjer i påvente av en slik sannsynlig større korreksjon ned på verdens børser neste 6-12 måneder. Spår en nedgang på 20 til 40 prosent

stockmarkedInvestorene på verdens aksjebørser bør belage seg på en større korreksjon nedover i de nærmeste månedene. Dette tror i hvert fall Bjørn Inge Pettersen i  Aksjeanalyser.com som på sin egen blogg har delt noen av sine tanker om utviklingen han ser for seg vil komme i aksjemarkedet i månedene som ligger foran oss. Pettersen som er analysesjef i Aksjeanalyser.com er utdannet økonom har 20 års erfaring med teknisk analyse. På sin egen blogg fremstår økonomen nå som pessimist og “dommedagsprofet” og kan hende småsparere og andre som ikke tåler å se at aksjeporteføljen blir betydelig lavere verdsatt, -bør se å bruke de neste ukene og månedene til komme seg ut av et urolig marked som stadig flere og flere tror skal ned betydelig.  Les videre