Kommentar: Den største økonomiske rystelse noensinne -på kanten av et økonomisk ragnarokk

Verden vil aldri bli den samme Coronapandemien og nedstengningen av offentlig og privat næringsliv verden over vil få enorme økonomiske og sosiale konsekvenser for hele verden. Verdens børser har krakket flere ganger, oljeprisene har kollapset og nedstengningen har ført til en eksplosjon i tallet på arbeidsledige. Selv om sentralbankene nå setter alle kluter til for å stimulere det finansielle systemet med krisepakker, støtteoppkjøp og billig kreditt, vil ikke det komme til å hindre et fullstendig systemkollaps av vårt svært gjeldstyngede finansielle system. Når vi summerer konsekvensene av det som har utspilt seg denne vinteren finnes det kun et ord som er dekkende. Katastrofe, katastrofe for vanlige arbeidstagere, katastrofe for alle som sitter med stor gjeld, katastrofe for verdens fattige og flyktninger som sitter fast i Hellas og Tyrkia og katastrofe for dem som lever i den villfarelsen at tingene vil normalisere seg når viruset ikke lenger preger overskriftene. Sannheten er at dette er den mest gjennomgripende og ødeleggende hendelsen vi har opplevd i nyere tid.

Kombinasjonen av Corona-pandemien, børskrakket, prisraset på olje og nedstengningen av store deler av næringslivet og offentlige instanser vil få svært alvorlige konsekvenser for folk flest. Økende arbeidsledighet, fallende økonomisk aktivitet i næringslivet i kombinasjon med en snikende finansiell krise kommer til å sette sitt preg på verden de neste 10 år.  Ikke siden børskrakket i 1929 og den påfølgende depresjonen i verdensøkonomien har tingene vært verre enn nettopp nå og stadig flere eksperter forventer at den økonomiske krisen som har oppstått vil kunne føre til boligkrakk i Norge. Økende arbeidsledighet, økt prisstigning på dagligvarer og mindre kjøpekraft for skarer av mennesker vil sette sitt preg på etterspørselen etter boliger og det er grunn til å forvente markert nedgang i boligprisene i Norge. Enkelte antyder et prisfall på 10-15 prosent, mens andre igjen tror at boligprisene kan synke med så mye som 30 prosent. Corona-krisen som så langt har krevd livet av 44 nordmenn er svært utfordrende for det norske samfunnet. Selv om vi har gjennomlevd finansielle kriser, boligkrakk og børskrakk tidligere, har vi aldri vært i nærheten av det som skjer i dag, og folk flest klarer ikke å ta inn over seg hvor dramatisk situasjonen egentlig er for dem. Corona-viruset har snudd opp ned på tilværelsen til de aller fleste av oss, og tomme gater, stengte butikker og forretninger og bedrifter på randen av konkurs er et dårlig omen på hva som kommer.

Fullstendig nedsmeltning av økonomien

Verdens aksjemarkeder som indikerer investorers vilje til å stille kapital til rådighet samt å selv spekulere i kortsiktig eller langsiktig gevinst er i full nedsmeltning. Den pågående uroen i aksjemarkedet er ikke over og vi står foran ytterligere blodbad på verdens børser i ukene som ligger foran oss. Dette betyr ikke at børsene vil falle hver eneste dag, og det vil komme dager med oppgang, men disse vil bli etterfulgt av nye nedturer og krakk slik det var i etterkant av børskrakket i 1929. Allerede nå melder amerikanske kilder om stor pågang av arbeidsledige som tar kontakt med banken for å fortelle at de ikke har penger til å betale renter og avdrag på bolig og kredittkortlån. Andre som har leaset dyre biler, etterlater rett og slett bilene hos forhandlere fordi de ikke har penger til å betale den månedelige leien for bilen. Fallet i den økonomiske aktiviteten i USA er større enn det var i ukene etter finanskrisen i 2008 og børskrakket i 1929. Alle indikatorer peker nedover og allerede nå kjenner amerikanere på kroppen hva den økonomiske krisen fører med seg. Folk har ikke lenger penger til mat og må stille seg i matkø for å få dekket de grunnleggende behov. Du tror kanskje ikke det er så ille som jeg skriver, men denne reportasjen forteller hvordan titusener av amerikanere med ett er gjort om til fattige uten evne til å betjene de løpende utgifter.

Ikke nok stimulans for å forhindre en depresjon

At den amerikanske og europeiske økonomien allerede befinner seg i resesjon er noe selv mainstream-media nå kan slå fast. Imidlertid er meningene delte om dette vil føre til en langvarig depresjon. Sett på bakgrunn av hva som har skjedd de siste ukene er det tvil om at dette vil sende verden inn i en depresjon som kan bli verre enn 1929. Det vi ser med nedstengning av næringslivet og påfølgende permitteringer og oppsigelser er alarmerende og burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver av oss. Nedturen i økonomien har skjedd i et tempo vi aldri tidligere har sett og resultatet kan ikke bli annet enn en katastrofe. En katastrofe vi alle vil få merke i ukene, månedene og årene som ligger foran oss.

Med dette er du advart

Dersom du ennå lever i den villfarelse at Corona-krisen og den økonomiske nedturen er noe som vil være en parantes er jeg redd du er på ville veier. Dette er ikke noe som går over og regjeringen må være villig til å svi av betydelige deler av oljefondet for å dempe den økonomiske krisen her hjemme. Dessverre er det slik at oljefondets verdi målt i dollar har skrumpet betraktelig inn som en følge av krakket, og dersom nedturen i aksjemarkedet fortsetter, vil oljefondet fortsetter å krympe og dermed vil verdien av det vi har pumpet opp av sort gull fra Nordsjøen være betydelig mindre verd enn det var for bare seks uker siden. Det er ikke mye trøst å gi i dagens situasjon og det eneste håp jeg kan peke på er Jesus Kristus og det faktum at tingene vil bli verre og verre inntil Herren kommer tilbake for sin brud.. Hold øynene fast på Ham..

 

Facebook Comments

3 tanker om “Kommentar: Den største økonomiske rystelse noensinne -på kanten av et økonomisk ragnarokk

 1. Kjell, det var ein velskriven artikkel.
  Eg har nett fått dattera med familie heim frå Oslo. Ho fekk seld leiligheten på Grunerløkka med forteneste og sletta gjelda. Heim til trygge Hardanger og overtok huset mitt gratis. Eg har eit lite kårhus der eg har det nødvendige. Kona døydde av kreften for nesten 2 år sidan. På få dagar er alt snudd på hovudet. Det var stor optimisme i distriktet pga turisme.
  Eidfjord har hatt stor utvikling med alle båtane som kjem. Trolltunga ved Odda har lokka mange. Dronningstien på min heimstad er vorten kjent. Mange bønder har starta med siderproduksjon og trudde dette og skulle veksa inn i himmelen. Ein kjenning investerte i stoppeplass med toalett. Fire gonger om dagen i fruktsesongen kom fullasta bussar med kinesarar som kjøpte varer.
  På berre nokre få dagar er alt øydelagt. Hotellet her skulle starta opp til påske. Dei hadde fullt belegg framover. Slik er over heile Norge.
  Eg har alltid fokusert på dette med gjeld ovanfor ungane mine . Dei har smilt litt av det. Me er alt for forsiktige.
  No får dei det demonstert på ein enkel måte.

  • Dette er en gigantisk katastrofe folk ikke helt forstår konsekvensene av. Økonomisk står vi på randen av stupet, men jeg ser at banker og fiansierings-selskaper som driver med forbrukslån og kredittkort utlån ikke vil ta del i dugnaden å senke rentene. Disse grådige haiene i Bank Norwegian, Santander Consumer Bank og Komplett Bank vil gjerne ha krisehjelp fra staten når de selv kommer i trøbbel, vil ikke ta del i dugnaden. Når de selv kommer i krise bør staten merke seg at disse ikke vil sette ned rentene for folk flest, men fortsetter å gjøre penger på folks elendighet.

 2. “Når dere hører om krig og opprør, så LA DERE IKKE SKREMME! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.» 10 Og han fortsatte: «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. 11 Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og PEST.” Lukas 21

  I februar var nordmenn optimistiske og såg få hindringar for økonomisk framgang. Plutseleg er alt snudd på hovudet.
  Equinor- sjefen Sætre er på TV og fortel kor alvorleg situasjonen kan verta for selskapet. Det er enkle prinsipp . Inntektene må overgå utgiftene. Me nordmenn har nytt godt av desse enorme inntektene.
  Det er overflod av olje på kloden og no er alle lager overfyllt og produsentane veit ikkje kor dei skal plassera den.
  Alle velferdsordningane våre er avhengig av solide inntekter.

  Samfunnet vårt er gjennomsyra av moderne idear om korleis me vart plassert her på kloden.Utviklingslæra vert stadig forfekta på TV.
  Få er dei som verkeleg trur på Skrifta sine tydelege ord i 1 Mosebok .Der er Adam og Eva dei to fyrste menneska som starta å befolka jorda.
  http://bki.net/6000/6000aar.html
  Kronologien viser at frå Adam ned til syndefloda gjekk det 1656 år.
  https://2028end.com/
  Historien frå syndefloda fram til Abraham er detaljert beskrive.
  Noa var 600 år då flommen kom, eit bilde på at Gud skal gripa inn etter 6000 år. Noa vart 950 år og døydde då Abraham var 58 år.
  Abraham vart fødd 292 år etter syndefloda.
  https://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/7.htm
  Historien frå Abraham fram til vår tid er godt dokumentert.
  2317 år gjekk det frå syndefloda fram til Jesus kom.
  http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

  Me er snart framme ved år 6000 og då kjem 1000-årsriket eller sabbatsriket.Gjennom heile Skrifta viser Gud dette prinsippet.

  Alle debattar på TV har fullstendig utelete Skaparen og Hans ord.
  Kva kan me venta oss framover?
  Bibelen har fortalt det.
  Israel er kjernepunktet på slutten.
  Jerusalem var plassen der syndefallet skjedde.Der skal det avsluttast. Tempelet vil snart bli gjenoppbygd.
  Det er alvorlege og spennande tider me går i møte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *