Nytt opprop til støtte for fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til fosterdrap

Skal en lege måtte slutte å jobbe for sin samvittighets skyld?  Vi vil selvfølgelig at legene skal få fortsette å jobbe selv om de følger sin samvittighet og ikke ønsker å ta livet av uskyldige små barn.

opprop-for-fastlegers-reservasjonsrettEt nytt forsøk på å engasjere mennesker til å stå opp for fastlegers rett til å reserve seg mot å henvise kvinner til abortlegene har sett dagens lys. Inntil nå har bare fire personer tatt seg tid til å signere oppropet som ble lansert på nettstedet opprop.net fredag. Det var Frank Akselsen som fredag oppfordret folk på facebook til å signere den nye og viktige  underskriftkampanjen med ordene “Skal en lege måtte slutte å jobbe for sin samvittighets skyld? Vi vil selvfølgelig at leger skal få fortsette å jobbe selv om de følger sin samvittighet og ikke ønsker å ta livet av uskyldige små barn. Les videre