Nytt opprop til støtte for fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til fosterdrap

Skal en lege måtte slutte å jobbe for sin samvittighets skyld?  Vi vil selvfølgelig at legene skal få fortsette å jobbe selv om de følger sin samvittighet og ikke ønsker å ta livet av uskyldige små barn.

opprop-for-fastlegers-reservasjonsrettEt nytt forsøk på å engasjere mennesker til å stå opp for fastlegers rett til å reserve seg mot å henvise kvinner til abortlegene har sett dagens lys. Inntil nå har bare fire personer tatt seg tid til å signere oppropet som ble lansert på nettstedet opprop.net fredag. Det var Frank Akselsen som fredag oppfordret folk på facebook til å signere den nye og viktige  underskriftkampanjen med ordene “Skal en lege måtte slutte å jobbe for sin samvittighets skyld? Vi vil selvfølgelig at leger skal få fortsette å jobbe selv om de følger sin samvittighet og ikke ønsker å ta livet av uskyldige små barn.

Striden om fastlegers rett til å reserve seg mot å henvise kvinner til abort eller fosterdrap fortsetter og nå er det lansert et ny underskriftskampanje på opprop.net. Foreløpig har den nye underskriftskampanjen bare fått to signaturer, men det hadde vært gledelig og positivt om titusener av kristne hadde stått opp for fastlegenes rett til å reservere seg mot å sende ufødte barn inn i døden. Selv om dette på ingen måte er en “ny abortkamp” er en slik kampanje så avgjort med på å sende signaler om at det fremdeles finnes mennesker i dette landet som ikke har glemt det ufødte liv og som også ønsker å stå opp for fastlegers rett til å følge sin samvittighet. Selv om sjansene for at dette onde og frafalne landet skal velge å vende om er ørsmå, så kan det likevel hende at nettopp din og min røst, – og signatur er med på å vekke opp det norske folk for sannheten, slik at de ser og forstår at vårt norske holocaust på barna i mors liv en gang vil få sin konsekvens. Gi din støtte til fastlegers reservasjonsrett og signer oppropet her    (Saken fortsetter under abortvideoen)

Mange kristne er for brudd på det femte bud

Etter hvert som frafallet og verdens tenkning har trengt seg inn i den kristne kirke har også mennesker som i “troens navn” målbærer ubibelske synspunkter gjort krav på å være “kristne”. En av disse formulerer sitt ståsted som både “kristen” lege og pasient ti-budsamtidig slik: “…eg nekter, både som kristen og som lege, å ikke ta verden slik den egentlig er, innover meg. om hvor alvorlig egentlig abort er. Jeg ønsker også å sende et signal, men et litt annet ett. “– Jeg er for selvbestemt abort. Betyr det at jeg ikke skjønner hva abort egentlig er? Selvfølgelig gjør jeg det! Men jeg nekter, både som kristen og lege, å ikke ta verden slik denegentlig er, innover meg,” skriver en “troende” kvinne som har forlatt en ekte bibelsk tro i et innlegg på verdidebatt.no. Innlegget og den påfølgende debatten kan i sin helhet leses herMed andre ord snakker vi her om en “kristen” kvinne som vet at abort dreier seg om å ta livet av et lite medmenneske, og som også burde være klar over at Guds bud entydig slår fast at “å slå i hjel” er ett brudd på det femte bud men for mange “kristne” i vår tid er det åpenbart ikke noe stort problem  blant enkelte kristne å si ja til det Bibelen sier nei til. Nærmere 36 år med legaliserte fosterdrap og en kraftløs, liberal og død forkynnelse har resultert i at mange kristne i realiteten opererer som “kristne” frigjort fra Bibelens ord og lære. Svak forkynnelse, lykketeologi, liberale prester og teologer og ett unnfallent “Eli presteskap” som ikke har mot til å kalle en spade for en spade har langt på vei lagt i ruiner vår kristne og bibelske arv. Vår generasjon “kristne” vil gå over i historien som den første generasjon av troende som opererer med en kristendom frigjort fra bibelens lære og bud. Apostelen Paulus som var en sann apostel, utvalgt av Kristus skrev til sin unge bror Timoteus: “Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal  nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.” 1 Tim 4,1-2 og Paulus som også var en skikkelig “svovelpredikant” slo videre fast at det vil komme en dag da “Herren med luende ild, (skal åpenbares fra himmelen) når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet,” (2 Tess 1,8-9)