Ulike online kampanjer viser: Kari og Ola Nordmann ønsker å drepe barna i mors liv

51679 “likes” eller underskrifter som sier nei til fastlegers reservasjonsrett, bare 10027 har gitt sitt “likes” eller navnetrekk til støtte for legers reservasjonsrett mot å henvise ufødte barn til norske draps-klinikker

fosterdraps-aksjonenTo forskjellige Facebook aksjoner og to forskjellige underskriftskampanjer forteller entydig at “nordmenn flest” er for å at kvinner fremdeles skal ha rett til å få avlivet sitt ufødte barn dersom barnet er uønsket, kommer på et tidspunkt som ikke passer mor eller far eller lider av defekter eller funksjonshemning. Etter at det ble klart at Kristelig Folkeparti (KRF) under regjerings-forhandlingene fikk gjennomslag for at fastleger (av samvittighetsgrunner) skulle kunne reservere seg mot å henvise kvinner til klinikker som utfører fosterdrap eller abort, – har det blitt bråk.

Kampen mot selvbestemt abort eller  fosterdrap er forlengst tapt i Norge med det resultat at langt mer enn 500 000 barn er blitt drept siden stortingsflertallet vedtok lov om abort10w19selvbestemt abort i 1978. Hver eneste virkedag blir et sted mellom 57 og 60 små ufødte babyer kaldblodig drept på våre sykehus, legalisert av en ulov som ble kjempet frem av av de antikristelige krefter i norsk politikk. Etter 36 år med kaldblodige fosterdrap har et overveldende flertall i det norske folk akseptert det er helt greit å eliminere det ufødte fosteret, selv om alle vet at det er noe langt mer enn en “slimklump” som blir tatt av dage i morslivet. Faktisk ser det nå ut til at et flertall av det norske folk nå er blitt så kyniske og blodtørstige at man vil tvinge fastleger (som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å bidra til fosterdrap) – å overkjøre sin egen samvittighet og henvise kvinner til de steder hvor de kan få drept sitt uønskede eller defekte barn. Med andre ord ser vi nå med all tydelighet at synden og den prosess som forherder menneskene er kommet så langt i det norske folk, at vi kan snakke om et menings-tyranni.

Drapet som Kari og Ola Nordmann aksepterer

1970, 1980 og deler av 1990 tallet var preget av at et lite mindretall av norske kristne forsøkte å vekke opp det norske samfunnet om at abort innebar drap av et lite menneske. Gjennom aksjonsgrupper, demonstrasjoner inne og utenfor sykehus, samt gjennom blodige dukker og kors forsøkte de få som talte barnas sak og vekke det norske folk. Gud reiste opp prester som profeter, og noen få kristne endte i fengsel på grunn av sitt engasjement for det ufødte liv. Men det gikk som det måtte gå, når et land og folk bevist velger å vende Gud ryggen og forkaste hans hellige bud. ” Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet.” (Daniel 9,6)  Et flertall av våre politikere, daværende kong Olav og gradvis også et flertall i det norske folk, – valgte bevist å avvise de profetiske ord, – og man valgte også å vende det døve øret til det ufødte barns det tause skrik  (saken fortsetter under videoen)

Bråket omkring fastlegers mulige rett til å reservere seg mot å bidra til fosterdrap og den massive motstand forslaget har fått blant politikere på lokalplan og det voldsomme engasjementet vi har sett de siste ukene demonstrerer for alvor at det norske folk ikke bare godkjenner titusenvis av overlagte drap på ufødte babyer, men man kan heller ikke akseptere at (noen) – av samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg mot å sende ufødte babyer i døden. De innpå 52000 likes eller underskrifter på facebook eller “opprop.net” viser et tydelig flertall både for barnedrap og menings-tyranni overfor de leger som mener at legeyrket dreier seg om å redde liv, ikke drepe det. 2. Mosebok 20,13 sier entydig “Du skal ikke slå ihjel”, – men dette er noe flertallet i det norske folk bevist og med overlegg velger å neglisjere.Resultatet blir et taust folkemord, men også at man nedkaller seg Guds vrede og rettferdige dom over en nasjon som gjør urett.

Selv kirkens hyrder svikter

De få norske fastleger som kjemper for sin rett til å reservere seg fra å sende ufødte barnulv-sauinn i den sikre død kan neppe regne med drahjelp eller støtte fra den norske kirkes biskoper. I følge avisen Dagen skal Helga Haugland Byfuglien som er preses for den norske kirkes biskoper “ha sagt nok og overlater spørsmålet om reservasjonsrett til politikerne.” Med andre ord har vi en kirkeledelse som toer sine hender uten å komme med moralsk støtte til fastlegene som på mange måter kan sammenlignes med “de gudfryktige jordmødre i 2.Mosebok 1,17:  Der hadde jordmødrene fått ordre fra Farao om å utføre “sen-abort” på jødiske guttebarn, men de fryktet Gud og lot barna leve. Den norske kirkes øverste hyrder gjennom preses Byfuglien har med andre ord ingen moralsk støtte å gi til norske”gudfryktige fastleger” og man har dermed også avskrevet seg selv som sanne hyrder som står opp for hjorden. Allerede under Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner saken (som alle var forsvarere for barnet i mors liv) – valgte kirken å stille seg på Satans side og satte i gang en lang prosess som endte med at prestene ble fradømt sine embeder og enkelte også “kappe og krage”

Fortsatt tid til å si i fra!

Selv om bare stusslige 10 027 personer hittil har gitt sitt “likes” på facebook aksjonen  som sier ja til legers reservasjonsrett eller har gitt sin signatur til støtte for at fastleger skal kunne reservere seg mot å sende ufødte barn i døden, har vi alle ennå en mulighet til å vise at vi ennå er en rest som velger å stå helhjertet fast på det som er rett og sent. Nå er ikke jeg blant de som velger å tro skrøna om “folkevekkelse” og at en million nordmenn barnet-i mors-livskal bli frelst på en eneste dag slik Bob Hartley “profeterte” i 2009. Selv om det hadde vært kjempe om Hartley’s spådommer ble oppfylt tegner Bibelen likevel et annet bilde av tilstandene i de siste dager. Der falske profeter taler om super-vekkelser og mektige manifestasjoner, -taler Bibelen om frafall og massive forførelser. (2.Tess.2,3 (Matt.24,11) og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Det som har skjedd med kristenheten i Norge etter at vårt samfunn og store deler av folket fikk materiell velstand er egentlig en tragedie. I stedet for å søke Gud i bønn over vårt folks synd og åndelige nød ble vi pengekjære og opptatt av materielle ting eller status. Lik en kameleon tilpasset vi oss verden og vår forkynnelse ble tilpasset hva som er akseptabelt å si i vårt samfunn. Dersom noen faller utenom og sier sannheten slik den er, blir man upopulær og også fratatt ytringsfriheten selv i “kristne” aviser.

Styggedom og vederstyggelighet for sterkt for avisen Vårt Land

Den religiøse avisen Vårt Land og debatt-nettstedet “verdidebatt.no” er på mange måter et symbol på det frafallet vi har sett i kristenheten de siste 20-30 år. I bibelen blir homofil praksis omtalt som en styggedom og vederstyggelighet, men disse ord har du ikke lov å bruke på avisens debatt-nettsted. Torstein Langesæter som vi tidligere har omtalt her ble som kjent kastet ut av verdidebatt.no på grunn av et innlegg som inneholdt de forbudte ord og en annen som helt nylig fikk sin kommentar som inneholdt nettopp disse ordene slettet var Lars-Toralf Utnes Storstrand. I en kommentar hadde den tidligere journalisten i Dagen anvendt disse bibelske ord om homofili, men etter en klage fra en annen debattant ble hans kommentar slettet. (kommentar 172) Med andre ord står vi overfor en kristenhet som til de grader har latt seg forme av press fra verden, at man knapt kan kalle dem salt eller lys. Når selv bibelske uttrykk hentet fra Guds lov blir for sterkt og ikke kan gjengis på et debattsted driftet av en “kristen” avis står vi virkelig overfor et frafall i tiden.

Guds dom

Selv om nordmenn flest ikke aksepterer det vil det komme en gjengjeldelsens dag fra Den Allmektige Gud. Å snakke om dom, straff eller Guds vrede er slett ikke populært selv blant kristne. De aller fleste vil helst høre godsaker og behagelige budskap.  “Profetene profeterer løgn, og prestene styrer efter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det således. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer? Jerimia 5,31  Den profetiske tale som mange forakter har alltid vært “noe negativt” eller en advarende røst i tiden. De Guds tjenere som nekter å forkynne dom og svovel over synd og ugudelighet, – er slett ikke Finger-of-God-sendt av Herren og har heller ikke mandat fra Ham. Uansett hvor du leter i Bibelen, så er virkeligheten den at Guds sanne profeter alltid preker i mot synden og advarer menneskene mot konsekvenser dersom de nekter å omvende seg. De falske profeter derimot, forkynner aldri “noe negativt” og de vil helst tute folk ørene fulle av godsaker og “fred og ingen fare budskap”. Vi har sett det i det gamle testamentet, sett det i NT og får det bekreftet i vår tid gjennom velstands-forkynnere som proklamerer “positive budskap” om materialisme, økonomisk suksess eller og gigantiske vekkelser som aldri materialiserer seg. Vi har sett det i trosbevegelsen, vi har sett det i Oase og ikke minst blant de ny-karismatiske som forkynner løgn og eventyr i Guds navn. ” Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noget å tygge med sine tenner: Fred! Men mot den som intet gir dem i deres munn, roper de ut en hellig krig.”  Mika 3,5

Gi din støtte eller “likes”

Selv om kampen mot fosterdrap nærmest er tapt i Norge har du likevel en mulighet til å være med å fortelle det norske folk at det faktisk ennå finnes en hellig rest som også våger å proklamere sannheten og som også er villig til å slå et slag for vår kristne samvittighet. Vi kan be for og velsigne de fastleger som nekter å sende ufødte barn i døden, og vi kan og fortelle verden at vi er langt mer enn 10 027 som støtter fastlegenes rett til  å reserve seg mot fosterdrap. Gi din støtte via http://www.underskrift.no/signer.asp?Kampanje=3886 eller ditt “likes” til https://www.facebook.com/reservasjonsrett

Kjell Andersen

7 tanker om “Ulike online kampanjer viser: Kari og Ola Nordmann ønsker å drepe barna i mors liv

 1. veldig bra artikkel. Viktig å ta opp abortsaken. De fleste kristne har sovnet og blåser en lang marsj i det ufødte liv.

 2. Veldig god artikkel. Norge er under Guds dom, og bruden skal snart rykkes i sky. Gud velsigne dere i Søkelys for å si sannheten og være en modig røst i tiden. Den hellige Gud vil straffe Norge hardt for deres synder og ondskap.

 3. Hva er det med den Guds dommen mange henger seg opp i. La Gud være Gud og mennesker være mennesker. (Gud straffe ditten Gud straffe datten.) Pass på dere selv, for flisen i din brors øye ser dere, men tømmerstokken i deres eget ser dere ikke. Guds dom kommer og la det være hans dom og hans avgjørelse. Norge åpner opp for satans faenskap og det kan da ikke være Gud personlig som straffer men heller gir tillatelse og lar vårt land få vår elendige vilje med alt den elendigheten som det fører med seg (mørkets makter.) Jeg hater satan.drap, hyklere, løgnere, (wanna be) menigheter med penger og makt for øye som forfører folk til helvete, og ikke minst denne patetiske verden som den er og verre blir. La oss heller samle oss selv og hverandre i sannhet og i kjærlighet. La oss få en rygg som tåler noen kg slik at vi kan tåle det neste som kommer. La oss få sannheten ut. Strekke ut en hånd til mennesker som virkelig ikke har noe liv igjen, som virkelig har gitt opp håp. La oss tenne et håp, være salt i denne verden og et sant lys for dem i mørket som gjerne vil ut av det. La oss ha litt baller på godt norsk. Er dritt lei av søndagskristene som kler seg med maske. Hvem er dere egentlig. Er det ikke slig at vi alle lever på godt og vondt.
  PS! Når det gjelder foster drap så synts jeg det er en bra artikkel. Jeg liker godt søkelyset for det er mye avsløringer av mørkets falskhet.

  • Hei Geir. Den norske holdningen til fosterdrap indikerer at vi er på vei mot Guds dom dersom vi ikke vender om. Vi må av all tyngde og kraft advare vårt land og folk som vi er glade i og mane til omvendelse og samtidig be om at Gud gir vekkelse slik at trenden blir snudd. Guds profeter ønsket ikke å se sitt folk gå under, men ba med tårer om at folk skulle vende seg til Gud av et helt hjerte. Det står hos profeten Esekiel at Gud ikke har behag i synderes død, men at de vender om: “Skulde jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren, Israels Gud – mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?” (Esek 18,23) – og dette må også være troens folks ønsker for Norge. Vi skal avhjertet be om en omvendelses-vekkelse i Norge, men samtidig må vi også bøye oss for Guds Ord som ikke taler om gigantiske vekkelser i de siste dager. Vår bønn med å skrive om fosterdrap er rett og slett at det norske folk skal våkne opp, erkjenne sin synd og søke nåde og tilgivelse ved Jesu kors.
   MVH Kjell Andersen

 4. Var rettet mot Ruts kommentar. Leser det nesten som sånn ( heia heia GUD straff i vei) opptatt av straff isteden for omvendelse og tilgivelses håp. Er det ikke det vi her på denne jorden for. For mitt hjerte sier gjort er gjort. La oss få tilgivelse og få vende om, isteden for Guds straff. For hvis det var slik så ville da jeg at F.eks at Gud måtte straffe deg Olga Isfjell for dine fortsatte feil og mangler.

 5. Jeg ser hva du mener og kritiserer det ikke. Kritiserte heller ikke det med å advare det norske folk. Det må vi heller ikke stoppe å gjøre. Men det jeg mener er at Guds dom kommer jo ikke i hytt å pine/her og der. Det skal komme en dag da alle skal ransakes og alle skal stå for dom etter det liv de har levd. Så er det da ikke dom ,men Guds vrede.

  • Guds dom vil komme over verden. På den ytterste dag skal Herren komme igjen for å dømme levende og døde. Men en Guds straffedom kommer ikke i hytt å pine så vi forstår hva du mener. Det en nasjon kan stå overfor er en timelig dom, slik Israel folket opplevde i GT eller når byen Ninive falt etter profeten Nahums advarsel. De hørte på Jona og gjorde bot, men 150 år senere nektet de å høre på Nahum, og måtte høste en timelig straffedom. Bibelen lærer at Gud er den samme, og vi skal ikke se bort i fra at lignende ting også kan skje i nytestamentlig tid. Men vår reaksjon overfor advarende budskap må selvfølgelig ikke være “ha ha – se nå gikk det som vi sa,” men heller at folket vender om til Gud for å leve etter Hans vilje og plan.

Det er stengt for kommentarer.