Ulike online kampanjer viser: Kari og Ola Nordmann ønsker å drepe barna i mors liv

51679 “likes” eller underskrifter som sier nei til fastlegers reservasjonsrett, bare 10027 har gitt sitt “likes” eller navnetrekk til støtte for legers reservasjonsrett mot å henvise ufødte barn til norske draps-klinikker

fosterdraps-aksjonenTo forskjellige Facebook aksjoner og to forskjellige underskriftskampanjer forteller entydig at “nordmenn flest” er for å at kvinner fremdeles skal ha rett til å få avlivet sitt ufødte barn dersom barnet er uønsket, kommer på et tidspunkt som ikke passer mor eller far eller lider av defekter eller funksjonshemning. Etter at det ble klart at Kristelig Folkeparti (KRF) under regjerings-forhandlingene fikk gjennomslag for at fastleger (av samvittighetsgrunner) skulle kunne reservere seg mot å henvise kvinner til klinikker som utfører fosterdrap eller abort, – har det blitt bråk. Les videre