Hva Åge Samuelsen mente om Oneness-læren til Nardus, Antiokia og andre beslektede menigheter

Frem fra glemselen: Åge Samuelsen om doktrinene til Nardus bevegelsen

Nardus bevegelsen som ledes av den tidligere pinsevennen Torkild Terkelsen har i det siste året unngått medias kritiske lys etter at saken omkring seksuelle overgrep internt i menigheten torkildble offentlig kjent gjennom en rekke medier, deriblant TV2, Søkelys og en rekke andre aviser. Bakgrunnen for oppslagene var boken “Sig at du lyver” som ble skrevet av Silvia Henriksdóttir. Silvia vokste opp i den kontroversielle bevegelsen som blant annet fornekter læren om den treenige Gud, praktiserer såkalt “Jesus Only dåp” og som i tillegg promoterer seg selv som en “bevegelse som består av frie lokale menigheter, tuftet på Guds ord alene, og ikke  tilsluttet noen organisasjon. Vi vil ønske deg velkommen til en forkynnelse, -fri for religiøse kompromiss og hykleri, -fri for karismatiske  medieshow, men med  Bibeltro utleggelse, ledsaget av Åndens åpenbarelse, pinseild og kraft. (fra menighetens nettside)  Den gamle åndshøvdingen Åge Samuelsen hvis sanger brukes  flittig i Nardus bevegelsen møtte i sin tid på en beslektet lære under et besøk i USA og skrev en sak hvor han tydelig fortalte hva han mente om slik vranglære. Les videre