Torkild Terkelsen: Hvordan kan ordet ”ALLE” forenes med Bibelens lære om ”evig Forutvelgelse”?

Predestinasjon eller forutvelgelse er et tema som tidvis blir tatt opp i kommentarfeltet blant våre lesere. En rekke kristne retninger tror på forutbestemmelse og og forutvelgelse -og tanken har stor oppslutning blant millioner på millioner av kristne verden over. En som i Norge står fast på denne læren er Torkild Terkelsen som grunnla og leder Nardusbevegelsen i Norge. Terkelsen som har bosted på Eskedal i Grimstad har lykkes med å opprette en levedyktig bevegelse som har lokale forsamlinger på et titalls steder i Norge. Nardus utgjør sammen med menighetsgruppen “Livets Tabernakel”, Antiokia og Branhambevegelsen endel av det såkalte “Jesus Only” i Norge, Bevegelsene avviser den tradisjonelle treenighetslæren og lærer det kirkefedrene omtalte som “Modalisme” og som enkelte nyere teologer omtaler som “funksjonstrinitarisme”. Les videre

Nardus-leder Torkild Terkelsen om Levi Jensen, Daniel Haddal og Inge Røysland: “Jeg er dypt rystet og såret i min ånd”

Torkild Terkelsen advarte mot frafallet vi ser hos Visjon Norge og Levi Jensen

Levi Jensen som er mest kjent for å samle unge om sin tvilsomme You Tube kanal har gjentatte ganger hvert å se på Visjon Norge, blant annet sammen med “profet” Rick Vera som er en av flere som formidler Kundalini kraft og “drunk in the spirit” ånden. Torkild Terkelsen som er grunnlegger og leder av den norske Nardus-bevegelsen reagerer sterkt på hva han så da Levi Jensen&co hadde et “Meet up” i Grimstad  etter invitasjon fra Inge Røysland. Den tidligere pinsevenn-predikanten og nå leder for Nardus bevegelsen følte seg så ille til mote at han tok til Facebook for å dele sin advarsel: “Kom nettopp fra friluftsmøte i Grimstad og er dypt rystet og såret i min ånd. De etter hvert landskjente gateevangelistene Levi Jensen og Daniel Haddal arrangerte et «Meet Up», invitert av Inge Røysland, leder av «Heavenpartner» og pastor i den nystiftede «Moria» menigheten med tilhold i «Filadelfia-menighetens» lokaler her i Grimstad,” skriver Terkelsen i et innlegg på egen Facebookside. Les videre

Hva Åge Samuelsen mente om Oneness-læren til Nardus, Antiokia og andre beslektede menigheter

Frem fra glemselen: Åge Samuelsen om doktrinene til Nardus bevegelsen

Nardus bevegelsen som ledes av den tidligere pinsevennen Torkild Terkelsen har i det siste året unngått medias kritiske lys etter at saken omkring seksuelle overgrep internt i menigheten torkildble offentlig kjent gjennom en rekke medier, deriblant TV2, Søkelys og en rekke andre aviser. Bakgrunnen for oppslagene var boken “Sig at du lyver” som ble skrevet av Silvia Henriksdóttir. Silvia vokste opp i den kontroversielle bevegelsen som blant annet fornekter læren om den treenige Gud, praktiserer såkalt “Jesus Only dåp” og som i tillegg promoterer seg selv som en “bevegelse som består av frie lokale menigheter, tuftet på Guds ord alene, og ikke  tilsluttet noen organisasjon. Vi vil ønske deg velkommen til en forkynnelse, -fri for religiøse kompromiss og hykleri, -fri for karismatiske  medieshow, men med  Bibeltro utleggelse, ledsaget av Åndens åpenbarelse, pinseild og kraft. (fra menighetens nettside)  Den gamle åndshøvdingen Åge Samuelsen hvis sanger brukes  flittig i Nardus bevegelsen møtte i sin tid på en beslektet lære under et besøk i USA og skrev en sak hvor han tydelig fortalte hva han mente om slik vranglære. Les videre