Hva Åge Samuelsen mente om Oneness-læren til Nardus, Antiokia og andre beslektede menigheter

Frem fra glemselen: Åge Samuelsen om doktrinene til Nardus bevegelsen

Nardus bevegelsen som ledes av den tidligere pinsevennen Torkild Terkelsen har i det siste året unngått medias kritiske lys etter at saken omkring seksuelle overgrep internt i menigheten torkildble offentlig kjent gjennom en rekke medier, deriblant TV2, Søkelys og en rekke andre aviser. Bakgrunnen for oppslagene var boken “Sig at du lyver” som ble skrevet av Silvia Henriksdóttir. Silvia vokste opp i den kontroversielle bevegelsen som blant annet fornekter læren om den treenige Gud, praktiserer såkalt “Jesus Only dåp” og som i tillegg promoterer seg selv som en “bevegelse som består av frie lokale menigheter, tuftet på Guds ord alene, og ikke  tilsluttet noen organisasjon. Vi vil ønske deg velkommen til en forkynnelse, -fri for religiøse kompromiss og hykleri, -fri for karismatiske  medieshow, men med  Bibeltro utleggelse, ledsaget av Åndens åpenbarelse, pinseild og kraft. (fra menighetens nettside)  Den gamle åndshøvdingen Åge Samuelsen hvis sanger brukes  flittig i Nardus bevegelsen møtte i sin tid på en beslektet lære under et besøk i USA og skrev en sak hvor han tydelig fortalte hva han mente om slik vranglære.

Åge Samuelsen som var en av Norges mest kontroversielle forkynnere hvis sanger er mye brukt også i Nardus menigheten var ikke nådig i sin kritikk av “Jesus Only doktrinen” som forfektes av Nardus og lignende religiøse sekter.

“I 1958, da jeg var i Amerika, støtte jeg for første gang på denne merkelige, forkvaklede lære. Etter et formiddagsmøte ble jeg buden hjem til middag hos en pastor i staten Island, utenfor New York. Ved middagsbordet ble jeg spurt av en annen pastor, som også var innbudt, om jeg trodde at det fantes tre guder i himmelen. En med langt skjegg, en med mindre skjegg, og en med lite skjegg.
Jeg spurte hva han mente med det. Så svarte han: tror du at finnes tre guder? Så svarte jeg at vet finnes kun en Fader, Sønn, og Den Hellige Ånd, som hver for seg har den guddommelige makt. Så svarte han: du har feil, Aage. Det er bare en gud, og det er ikke tre personer.
Så sa jeg: ja, men var Jesus buktaler da han ble døpt i Jordan? Der det kom en røst fra himmelen som sa: Dette er min sønn, I hvem jeg har velbehag. Likeså da Jesus var med sine disipler på fjellet: dette er min Sønn, I hvem jeg har velbehag. Hør ham! Likeså når han ber sin yppersteprestlige bønn.
Ba han til seg selv, eller til sin Far? Og når han sier i Joh 14, at han skal sende en annen talsmann, han skal ta av mitt og gi til eder. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Joh 14, 15-17

De ble meget sint, og sa jeg ikke hadde greie på noe. De hadde i grunnen rett, for seg hadde ikke greie på noe av en slik falsk lære. Derfor avbrøt jeg måltidet og tok bussen tilbake til New York. Vi skal legge merke til at en slik lære vinner som regel innpass hos misfornøyde og mislykkede predikanter, som må finne på noe for å lage noe om seg selv. Derfor vil jeg sende en advarsel mot slike forvirrede predikanter. De opererer gjerne der hvor de vet er masseansamling av folk, og undergraver virksomheten, spesielt blant ungdommer og nyfrelste.

“Å døpe etter ordene i Matt 28 er katolsk”
De mener også at å døpe i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn, er en katolsk lære. Og så bruker de dette: døpt til Jesus alene. Til det er å si at hverken Faderen, Sønnen eller Den Hellige Ånd har noen gang vært katolikker. Når det står Fader i entall, Sønn i entall, og Den Hellige Ånd i entall, så finnes det bare en Fader, en Sønn, og en Den Hellige Ånd. Jeg snakket med en gammel pinsepredikant, William Booth Clibborn, i New York, på den samme tid, og han fortalte meg at han selv hadde hatt den samme lære, og at han gjorde stor skade blant pinsevennene. Men han måtte be Gud om tilgivelse, og det var interessant å samtale med ham.

Mange i dag er rotløse i sitt åndsliv fordi de ikke ernærer seg på en sunn måte av Guds ord. Men de leser alt hva de kan komme over alt religiøst stoff, med villedende lærer som bevirker en villfarende ånd i deres hjerter. De har ikke noen stø kurs i sitt åndsliv, men er over alt og snuser, og godtar hva som helst. Dersom det er et sted hvor møtene er sensasjonelle, så er de der og eter i seg rått og råte, og eier ikke evnen til a skille ut det som ikke er av Gud. Mange har derfor lidd skipbrudd på sin tro.

Masseansamlinger er ikke noe tegn på at det er mere fra Gud, enn vekkelsen ved Sykars brønn, og på veien til Samaria. Gud har aldri hatt tak på massene, han søker det ensomme hjerte. Det finnes 5-600 millioner katolikker, kanskje flere, men det finnes ingen større villfarelse enn katolisismen. Hverken masseansamling, mirakler, tegn eller under kan hjelpe deg i din ytterste nød. Det er kun troen på den treenige Gud.

Slike forvrengte lærer som den jeg har nevnt her, må du uten skånsel avvise, ha ingenting med dem å gjøre, de vil fullstendig ødelegge ditt åndsliv. Når de hevder at Gud Fader, Sønn og Den Hellige Ånd er en person, så finnes det ingen bibelord som støtter en sådan lære. De tre er ett, og ikke en. Et ektepar er ett, men ikke en. Derfor sa Jesus: jeg vil at I skal være ett, likesom Faderen og Jeg er ett. Ikke en. Kommer slike til deg så avvis dem øyeblikkelig. Hør ikke på et eneste ord av dem. Derfor gjelder det å holde seg nær til Gud, selv om du skulle komme til å bli helt alene. Du skal møte disse i himmelen der Jesus sitter ved Faderens høyre hand, han sitter ikke ved siden av seg selv. La derfor Guds ord være lys og lykte for din fot. Amen!

 

13 tanker om “Hva Åge Samuelsen mente om Oneness-læren til Nardus, Antiokia og andre beslektede menigheter

 1. Hei Jan Kåre. Læren om den ene treenige Gud er et av den kristne kirkes viktigste sentraldogmer. Dogmet om den treenige Gud lærer oss at det finnes kun en eneste suveren Gud, åpenbaret som Fader, Sønn og Ånd. Her (http://www.trotvil.no/Treenighet.htm) finnes det en grundig gjennomgang av den bibelske treenighetslæren. Søkelys står fullt og helt fast på dette sentraldogmet. Også gamle broder Åge stod fast på nettopp dette, og han sa fra. Nardus og Antiokia og kultgrupper som “The Way internasjonal” og Branhamismen bryter klart med dette dogmet og disse er grupper vi advarer mot.

  1
  1
 2. Men hvem er den eneste, evige konge, den uforgjengelige, usynlige Gud?
  Jesus kan det ikke være, da han skal overgi Kongedømmet?

  1 Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

  1
  1
 3. For Paulus og de første kristne så var troen på en treenighetslæren total fremmed. Den kom med den katolske kirke og ble utviklet gjennom flere hundre år og nådde sitt klimaks i 1952 da Maria ble opptatt i guddommen som en 4. person. Derfor berører Guds hjerte mer enn Jesus og nå kommer Ulf Ekman å viser vei til den katolske kirka. Når kommer dere andre treenighetslærere og tilhengere etter?

  1 Kor. 8.4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden – som det jo er mange guder og mange herrer – 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

  Hør Israel, Guds menighet og hele verden og hele universet. Gud er èn, ikke to, tre eller flere!

 4. Hei Jan Kåre. Har du lest den grundige gjennomgangen jeg viste til? Treenighetstroen var levende lenge før den katolske kirke ble til. På ditt andre spørsmål eller argument “nå kommer Ulf Ekman å viser vei til den katolske kirka. Når kommer dere andre treenighetslærere og tilhengere etter?” Vårt svar er: Forhåpentligvis aldri. Avstanden rent teologisk er for stor. Selv om det finnes dogmer både katolikker og protestanter er enige om, finnes det hundrevis vi ikke kan enes om. Ulf Ekmans fall var et jordskjelv for mange, men det er lite trolig at han får følge av evangeliske kristne som har røtter i reformasjonen.

 5. Når kristenheten kan godta så mye som de allerede gjør, så er det bare et tidsspørsmål. Skal en f.eks. bli Biskop i den Norske Kirke, så må en aldri tale bibelens ord om hverken skilsmisse, gjengifte og homoseksuelle. Den nye Biskopen Per Arne Dahl måtte bli liberal teolog for å bli Biskop. Faktisk så er den Katolske Kirka mer moralsk og etisk på linje med Guds ord enn det den protestantiske kristne er i det store og det hele. For et samrøre det er blitt! Selvfølgelig kan en alltid finne spor til en vranglære før den kommer, slik også med treenighetslæren. Men jeg har også snakket med flere Jøder eller Israelitter, de sier rett ut at vi er vranglærere p.g.a. treenighetslæren. Og de aller fleste Messianske menigheter godtar ei heller treenighetslæren. Tror nok den ikke er fundamentert på Guds ord i det hele tatt, men kun Katolske dogmer fra 3-600 tallet. Anbefaler at du tar deg tid å lese på vår hjemmeside og leser, hvis du er interessert å finne ut hva Guds ord sier om dette emne. Men hvis du ikke er interessert, så er det ikke så mye å gjøre. Jeg vet hva og hvem jeg tror på. Se her: http://janchristensen.net/

 6. Jan Kåre, jeg vet hva Guds Ord sier. Har brukt år av mitt liv på å studere både bibelen, kirke og dogmehistorie, religionsvitenskap, ur og oldkirken, og det er altfor billig å hevde at den katolske kirke oppfant treenighetslæren. Dette er å gjøre apostlene og oldkirken stor urett. Det er mer korrekt å si at den katolske kirke fastholdt trinitetsdogmet og siden også en rekke ubibelske dogmer. Luther viste vei ut av dette mørket, selv om hans politisk korrekte etterfølgere i den tidligere statskirken nå blåser en lang marsj i Luther.
  Utviklingen i den norske kirke går i gal retning. Det er det liten tvil om. Homofilisaken, abortsaken, kvinnelige prester osv osv vitner om en kirke på feil vei. Ennå finnes det lys i den norske kirke, men liberale bisper (som jeg tillegger like lite troverdighet som kjetteren Arius er i ferd med å bringe fremmed ild inn i kirken. En mot-reaksjon må komme. NLM vil utrede å starte eget trossamfunn på luthersk grunnvold og ennå fremstår Frikirken som et bedre alternativ enn kirken. Vi har også den norske kirke i eksil (abortprestene) som er et langt mer bibeltro alternativ. Vi har også ennå en rekke mindre frittstående pinsemenigheter som står for Guds Ord, et eksempel Zion Fevik som ikke aksepterer gjengifte og det finnes mange flere “som ikke har bøyd kne for Baal” og som aldri vil følge i Ekmans fotspor inn i det katolske mørke.

 7. Leste den linken du gav meg. Jeg er så total uenig, grunnleggende uenig i dette kjetter skrifte. Men det tar for mye spalteplass og tid på en lørdags kveld å skrive om dette. Men det er bare å lese på blogg og hjemmesiden vår. Der vil du nok finne de fleste svarene!

  Jesus er Elohim, en Gud blant andre Guder, men ikke den eneste sanne Gud, det er kun og alene Gud Fader, som Jesus selv kalte for sin Far og Gud!

  • Jan Kåre. Dette er polyteisme, er Baal og Moluk også “en del av gudefamilien du tilsynelatende opererer med? Det er en Gud, åpenbaret i personene Fader, Sønn og Ånd, disse tre “personene” utgjør den sanne ene Gud. “Dette er den felles kristne tro, at vi ærer en Gud i treenigheten og treenigheten i enheten, en person er Faderen, en person er Sønnen og en person er Den Hellige Ånd.

 8. Jeg vil ikke kommentere Grotbekk, men på prinsipielt grunnlag er vi ikke for tanken om gjengifte, men jeg ser at driftingen mot en økumenisk kirke kan lede til en superkirke. Også David Wilkerson var inne på den tanken. Når det gjelder dette du skriver “Tenk på den generasjonen som vokser opp i dag, de er opptatt med alt annet en å være bibeltro og følge Guds ord. Her er tekno konserter, sosialt tilbud, fritidsaktiviteter, menighetsvekst seminar. Ja, absolutt alt annet enn den gode gamle bibelske vei med ordet og bønnen i sentrum!” – så er det en utvikling det er liten grunn til å støtte.

 9. Kjell er sterkt uenig i ditt syn på treenigheten, finner ikke dekning for dette i Guds ord det du skriver!
  Polyteisme er bibelen som sier at ordet Gud, Guder blir brukt. Mange, mange ganger hvis du mener det slik. Men nå snakker vi om hvem som er den eneste sanne Gud, det er kun Faderen er lærer skriften.

  Hvis Den hellige ånd hadde vært en egen person så hadde «han» hatt et eget navn og vi skulle tilbedt, bedt og lovsunget «ham». Nei, treenigheten er både ubibelsk og en kjetter lære!

  Er det noe jeg er 100 % sikker på, så er det at treenighetslæren ikke er noen lære som hverken Jesus eller Apostlene noen gang har trodd og lært andre. Den kom inn etter Apostlene døde som Paulus sa:
  Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig

 10. Kjell, hvem er den eneste sanne Gud? Du må kun komme med et svar, skriften er meget klar og enkel. Det er kun og alene Gud Fader, ingen andre. Du skal ikke ha andre Guder foruten meg lyder det første bud. Ved å tro annerledes så fjerner du og alle andre som tror på en Triade Gud. Ikke kom med flere bortforklaringer og svada svar, takk!

 11. Dette kan bli kompleseret for mange. Jesus sa, Dere må bli som barn for og komme inn i guds rike. Det kom en lærd mann en gang og spurte om veien til det evige Liv. Jesus fortelte til slutt om den barmjertige Samritan. Som ikke trodde helt rett, Men BARMJERTIGHET Var mest viktig, (Kjerliheten) Hilsen Ovid

 12. Herren visade mig klart och tydligt vårvintern 1996 att Han är EN och icke tre och att Hans namn är Jesus (Kol 2:9; 1 Tim 3:16).
  Jag blev sedan omdöpt i Herren Jesu Kristi namn i slutet av april 1996.
  En förvandling ägde rum. Det erkände t o m en treenighetstroende vän som var med då jag döptes i Danderyd utanför Stockholm av pastor Claes Ankarkrona.
  Jag tar totalt avstånd från treenighetsläran.
  Det känns gott att ha blivit fri från detta babyloniska sammelsurium.

Det er stengt for kommentarer.