Liberalt syn på homofili svekker den presbyterianske kirke i USA

Tallet på lokalmenigheter under 10 000 for første gang og medlemstallet har sunket med 250 000 siden 2011 og mer enn en million siden år 2000

pcusa-2Liberale kirker som er åpne for såkalte likekjønnede ekteskap opplever nå en nedgang både i tallet på lokale forsamlinger og antallet medlemmer. Den presbyterianske kirken i USA som er blant de kirkesamfunn som aksepterer homoseksualitet duppet i 2014 for første gang under 10 000 lokale forsamlinger i følge tall offentliggjort av det religiøse trossamfunnet. Mens de i 2013 hadde 10 038 lokale forsamlinger, er tallet nå 9829, noe som betyr at kirkesamfunnet har mistet hele 209 lokale forsamlinger på bare et år. 110 av de lokale forsamlingene skal være gått i oppløsning, mens de resterende forsamlingene har meldt overgang til et annet trossamfunn. Også tallet på medlemmer har vært i fritt fall og mellom 2013 og 2014 forsvant 110 000 medlemmer fra kirkesamfunnet. Les videre