Liberalt syn på homofili svekker den presbyterianske kirke i USA

Tallet på lokalmenigheter under 10 000 for første gang og medlemstallet har sunket med 250 000 siden 2011 og mer enn en million siden år 2000

pcusa-2Liberale kirker som er åpne for såkalte likekjønnede ekteskap opplever nå en nedgang både i tallet på lokale forsamlinger og antallet medlemmer. Den presbyterianske kirken i USA som er blant de kirkesamfunn som aksepterer homoseksualitet duppet i 2014 for første gang under 10 000 lokale forsamlinger i følge tall offentliggjort av det religiøse trossamfunnet. Mens de i 2013 hadde 10 038 lokale forsamlinger, er tallet nå 9829, noe som betyr at kirkesamfunnet har mistet hele 209 lokale forsamlinger på bare et år. 110 av de lokale forsamlingene skal være gått i oppløsning, mens de resterende forsamlingene har meldt overgang til et annet trossamfunn. Også tallet på medlemmer har vært i fritt fall og mellom 2013 og 2014 forsvant 110 000 medlemmer fra kirkesamfunnet.

Nedgangen i tallet på medlemmer til den apostate  presbyterianske kirken forteller om et trossamfunn som nå betaler prisen for å være tidsriktig. Kirkesamfunnet som i 2002 hadde mer enn 2,5 millioner medlemmer har falt har tapt oppslutning og medlemmer kontinuerlig presbyterian-churchde siste 15 år. I 2010 da kirkesamfunnet besluttet at hver enkelt lokalforsamling stod fritt i å kunne ordinere praktiserende homoseksuelle til tjeneste i kirken, kom det en massiv reaksjon og nærmere 64 000 medlemmer og 96 forsamlinger forsvant påfølgende år. I 2011 duppet kirkesamfunnet under 2 millioner medlemmer. I årene etter har kirkesamfunnet fortsatt å miste medlemmer samtidig som det også er opprettet et nytt konkurrerende trossamfunn, “Evangelical Covenant Order of Presbyterians” som tok med seg nesten 200 menigheter ut av det liberale kirkesamfunnet. For den apostate  presbyterianske kirke har nedgangen fortsatt år etter år, og i følge de siste tall som er fra 2014, er tallet på medlemmer nå redusert til omkring 1.667000 i følge oppgitte tall fra kirkesamfunnet. Samtidig har utbrytergruppen samlet ca 200 lokale menigheter med 60 000 medlemmer.