Jan Hanvold ber Ludvig Nessa, David Auke og Svein Magne Pedersen omvende seg til vaksinen

Jan Hanvold i Visjon Norge oppfordrer nå vaksinemotstandere som Ludvig Nessa, David Auke og evangelist Svein Magne Pedersen omvende seg. Årsaken er at disse alle advarer mot vaksinen som apostel Jan Hanvold nå setter sin lit til og hyller. Hanvold som selv står bak programmet “Skapende tro” har fått tro på å forkynne budskapet om at folk skal ta vaksinen og han maner alle som mener at vaksinen ikke er av det gode, til å omvende seg. Den kontroversielle tv-sjefen som vanligvis skaper dyp frustrasjon blant tilhengerne av Hanvoldkanalen får nå ros og haleluja fra de krefter som vanligvis bruker sterke ord om Jan Hanvolds virksomhet. Les videre

Svein Magne Pedersen advarer mot Covid-19 vaksinen på Facebook -hevder selv at det ikke er han som har lagt ut postene mot vaksinen

Evangelist og daglig leder for Misjonen Jesus leger, Svein Magne Pedersen tyr nå til Facebook for å advare kristne mot vaksinen. Den velkjente evangelisten som er kjent for å be for syke har skapt bestyrtelse i redaksjonen i Fædrelandsvennen. I et stort oppslag på avisens hovedside leser vi at det blir advart mot Coronavaksinen på Svein Magne Pedersens Facebookside. I følge avisen skal evangelisten overfor dem ha sagt at det ikke er han som har skrevet anti-vaksine-postene på Pedersens Facebookside. På Svein Magnes Facebookside er det i kveld flere poster hvor det informeres om dødsfall som følge av vaksinen. Les videre