Jonathan Asprusten -En utfordring fra Guds Ord: “Salt og lys (i verden)”

“Jeg har vokst opp med å høre forkynnelsen om Jesu gjenkomst, og det kan fort hende at salt-bøssedet bare blir en frase man sier: Jesus kommer snart!  Men den siste tiden har jeg virkelig opplevd at vi lever i de siste tider. Mange er urolige og engstelige i denne verden for hva som kommer til å hende. Men vi som har Jesus i hjertet, vi lengter etter den dagen da han kommer igjen. Da vi skal få se vår frelser som han er. Men enn så lenge er vi her i verden. Og vi som kristne har et oppdrag å utføre, skriver Jonathan Asprusten og siterer Guds ord: “Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!” (Matt 5,13-16 ) Les videre

Det mørke som sprer seg i samfunnet er forårsaket av synd og en anti-Gud innstilligen som gjennomtrenger samfunnet”

mørkeDåren sier i sitt hjerte: Det er ikke noen Gud. Onde og vederstyggelige er deres misgjerninger; det er ikke noen som gjør godt. (Salme 53,2)  I gårsdagens utgave av New York skrev en liberal spaltist dette: “Det er et mørke som brer seg deler av vårt samfunn. Og vi forstår ikke riktig hvorfor. Jeg er 100 prosent enig og jeg kan også fortelle ham hvorfor. Det er et åndelig mørke som er forårsaket av syn og den anti-Gud innstillingen som har gjennomtrengt vår samfunn. Dette landet er i dyp moralsk og åndelig trøbbel. Spaltisten skrev også at han ikke viste hvorvidt universell helseomsorg og høyere minstelønn vil være nok for å kurere amerikanernes eksistensielle desperasjon. -Det er så avgjort ikke nok. Svaret for vår nasjon og for alle mennesker som lever i fortvilelse og desperasjon kan bli funnet i Guds Sønn, Jesus Kristus. Han er vårt levende Håp, for dette livet og det neste,” skriver Franklin Graham  Les videre