Det mørke som sprer seg i samfunnet er forårsaket av synd og en anti-Gud innstilligen som gjennomtrenger samfunnet”

mørkeDåren sier i sitt hjerte: Det er ikke noen Gud. Onde og vederstyggelige er deres misgjerninger; det er ikke noen som gjør godt. (Salme 53,2)  I gårsdagens utgave av New York skrev en liberal spaltist dette: “Det er et mørke som brer seg deler av vårt samfunn. Og vi forstår ikke riktig hvorfor. Jeg er 100 prosent enig og jeg kan også fortelle ham hvorfor. Det er et åndelig mørke som er forårsaket av syn og den anti-Gud innstillingen som har gjennomtrengt vår samfunn. Dette landet er i dyp moralsk og åndelig trøbbel. Spaltisten skrev også at han ikke viste hvorvidt universell helseomsorg og høyere minstelønn vil være nok for å kurere amerikanernes eksistensielle desperasjon. -Det er så avgjort ikke nok. Svaret for vår nasjon og for alle mennesker som lever i fortvilelse og desperasjon kan bli funnet i Guds Sønn, Jesus Kristus. Han er vårt levende Håp, for dette livet og det neste,” skriver Franklin Graham 

Bibelen forteller at det er en forskjell på det å vandre i lyset og det å vandre i mørke. Apostelen Johannes skrev dette om den som hater sin bror: “..han er i mørket og vandrer i mørket, og han vet ikke hvor han går hen, fordi mørket har blindet hans øine.” (1 Joh 2,11) jesus-wearing-the-thorn-of-crownsVidere sa Jesus at Han var verdens lys, og at dem som følger Jesus ikke skal vandre i mørket, men ha livsens lys.(Joh.8,12) Om den eller dem som vandrer i mørket sier Jesus dette: “han vet ikke hvor han går hen.”  Jesus sa også at i mørket vil det være gråt og tenners gnissel.” (Matt 25,30) Om de ugudelige sa den gammeltestamentlige profeten Jeremias, dette dystre og da kan man forstå folks desperasjon: “Derfor skal deres vei bli for dem som glatte steder i mørket; de skal støtes over ende og falle der; for jeg lar ulykke komme over dem i det år da de blir hjemsøkt, sier Herren.” (Jer 23,12) Men samtidig sier Ordet også:  “Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.” (Jes 9,2)  Dette lyset er Jesus, den mannen vårt samfunn, Amerika, Europa og selv vårt eget Norge langt på vei har forkastet som noe uinteressant, gammeldags, foreldet, mens vi fortsatt desperat søker etter nye guder som kan stilne vår frustrasjon, desperasjon og åndelige tomhet. Mens folk i gamle dager dyrket Baal, Mooluk, Astarte, Tor, Odin og “himmelens hær” har våre guder fått nye navn. Meg selv, penger, idrett, ting, jag og status. Alt dette er avguder som fører til mer mørke, mer menneskelig fortvilelse og desperasjon, -fordi det er bare Jesus som kan fylle og avhjelpe vår eksistensielle nød og desperasjon -og fordrive mørket, fordi Han er lys. Vi alle trenger Guds lys i livet, og her gir Bibelen veiledning, trøst, håp og nytt liv til dem som tar i mot. “Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.” (Sal 119,105)