Jonathan Asprusten -En utfordring fra Guds Ord: “Salt og lys (i verden)”

“Jeg har vokst opp med å høre forkynnelsen om Jesu gjenkomst, og det kan fort hende at salt-bøssedet bare blir en frase man sier: Jesus kommer snart!  Men den siste tiden har jeg virkelig opplevd at vi lever i de siste tider. Mange er urolige og engstelige i denne verden for hva som kommer til å hende. Men vi som har Jesus i hjertet, vi lengter etter den dagen da han kommer igjen. Da vi skal få se vår frelser som han er. Men enn så lenge er vi her i verden. Og vi som kristne har et oppdrag å utføre, skriver Jonathan Asprusten og siterer Guds ord: “Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!” (Matt 5,13-16 ) Les videre