Joel Richardson: Mange beviser på at Antikrist er muslim

islam-antikristEn muslimsk Antikrist? 

Den kristne kirke har søkt i mange retninger for å finne ut hvor den bibelske Antikrist vil komme fra.Tradisjonell pinseteologi har ofte plassert Antikrist som en europeisk hersker som vil fremtre innenfor EU, mens andre har plassert ham som amerikansk president. Enkelte retninger som eksempelvis Syvendedags adventistene er skråsikre på at Antikrist er Paven mens enkelte hevder at Antikrist vil stå opp i den islamske verden. Joel Richardson, forfatter av blant annet “The Twelfth Imam”, “The Last Days” og et titalls andre bøker mener at det er mange oppsiktsvekkende “bevis” som peker i retning av at Antikrist vil være en muslimsk skikkelse. “Dersom man sammenligner de kristne bibelske profetier med profetiene til eksempelvis det muslimske brorskap om de siste tider, er de skremmende like, men vil de komme til å skje? Les videre