Joel Richardson: Mange beviser på at Antikrist er muslim

islam-antikristEn muslimsk Antikrist? 

Den kristne kirke har søkt i mange retninger for å finne ut hvor den bibelske Antikrist vil komme fra.Tradisjonell pinseteologi har ofte plassert Antikrist som en europeisk hersker som vil fremtre innenfor EU, mens andre har plassert ham som amerikansk president. Enkelte retninger som eksempelvis Syvendedags adventistene er skråsikre på at Antikrist er Paven mens enkelte hevder at Antikrist vil stå opp i den islamske verden. Joel Richardson, forfatter av blant annet “The Twelfth Imam”, “The Last Days” og et titalls andre bøker mener at det er mange oppsiktsvekkende “bevis” som peker i retning av at Antikrist vil være en muslimsk skikkelse. “Dersom man sammenligner de kristne bibelske profetier med profetiene til eksempelvis det muslimske brorskap om de siste tider, er de skremmende like, men vil de komme til å skje?

Glenn Beck satte seg nylig ned sammen med med  Joel Richardson som er forfatteren av boken “Den islamske Antikrist” og drøftet hvorvidt de to dominerende trosretningene sammenfaller mens endetiden glir inn over oss. I følge Richardson er det skremmende mange fellestrekk mellom den bibelske Antikrist figuren og elementer i forutsigelsene til det muslimske brorskap og deres syn på de siste dager. “Med fremveksten av Islamsk Stat og det ondes angrep på det gode, kan vi allerede nå se hvordan den nåværende situasjonen med en verden i kaos veves inn sammen med profetiene slik de er gjengitt i Åpenbaringsboken. Men det som er mer oppsiktsvekkende er hvor like “det muslimske brorskapets forutsigelser om den “tolvte imam” er med hva vi kan lese i Joels bok, og dette får Richardson til å konkludere med at Antikrist er muslim. Se videoen og hør hans tanker…

 

Facebook Comments

4 tanker om “Joel Richardson: Mange beviser på at Antikrist er muslim

 1. Jeremias 4 kallar Antikrist “Destroyer of the Gentiles”

  ..”and the destroyer of the Gentiles is on his way; he is gone forth from his place to make thy land desolate; and thy cities shall be laid waste, without an inhabitant”

  Øydeleggaren eller “Destroyer” er namnet Åp 911 brukar om han.

  “Til konge over seg hadde dei avgrunnsengelen, han som på hebraisk heiter Abaddon og på gresk Apollyon.”

  Dersom ein les Esekiel 28 så ser ein og at han er fysisk uomskoren.

  ” I am God? but thou shalt be a man, and no God,…
  Thou shalt die the deaths of the UNCIRCUMCISED by the hand of strangers: for I have spoken it, saith the Lord GOD.

  Han er og grundig omtala i Esaias 14.

  “Det var du som sa i ditt hjarte:
  «Til himmelen vil eg stiga opp,
  høgare enn Guds stjerner reiser eg mi trone.
  Eg tek plass der gudar samlast,
  på fjellet lengst i nord…
  Dei som ser deg, stirer på deg,
  ser grundig på deg:
  «Er dette den mannen som fekk jorda til å rista
  og kongerika til å skjelva,……
  ——————–
  Habakkuk 2 skriv desse orda om han:

  “Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people”

  Han er prega av alkohol.(transgressor of wine)

  Johannes 6 fortel om han:

  “Tjuven kjem berre for å stela, drepa og ØYDELEGGJA. Eg er komen for at de skal ha liv og overflod. ”

  Jødane let seg lura og tek imot han.

  “Eg er komen i namnet åt Far min, og de tek ikkje imot meg. Kjem det ein annan i sitt eige namn, TEK DE IMOT HAN. ” Joh 5,43

  Dei inngår den alliansen eller fredspakta med han.

  Så bryt Antikrist denne.
  Difor kallar bibelen han for “bedragaren”

  Det er dette Salme 55 beskriv detaljert.

  “Fienden legg hand på sine vener,
  han bryt si pakt.

  22 Hans tale er glattare enn smør,
  men han har strid i sinne.
  Hans ord er mjukare enn olje,
  men dei er dregne sverd…

  Øydelegging rår der inne,
  svik og vald vik ikkje frå torget.

  13 Var det ein fiende som spotta meg,
  kunne eg bera det.
  Var det ein uven som såg ned på meg,
  ville eg gøyma meg for han.

  14 Men det er du, min like,
  min gode ven og kjenning,

  15 vi som tala fortruleg saman
  og gjekk i festtog i Guds hus”

  Antikrist er definitivt ikkje ein muslim.

  “Destroyer of Gentiles” er namnet hans.

  Les ein 1 Mosebok10 beskriv bibelen kvar dette kan vera.

  “By these were the isles of the GENTILES divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations”

  “Sønene til Javan var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Frå dei har folkeslaga på fjerne kystar breidd seg ut i sine land, kvart med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag.”

  Han kallast og Ahriman.
  http://www.adventofahriman.com/wp-content/uploads/2010/09/ahrimansculpt.jpg

 2. Kan det være Mullah Krekar??
  Forøvrig flaut for “fantastiske” FRP at de ikke har fått ham ut av landet. Det var lissom to ting som de lovet skulle skje samme dagen de kom i regjering; Krekar skulle ut av landet, og alle bomstasjonene skulle fjernes:-)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *