Syvendedags adventister venter ennå på “søndagslovene” som vil kreve at alle går i kirken på søndagene

144px-Ellen_G_White-Og på verdidebatt diskuteres adventistenes tro få fillene fyker  Paven er antikrist, helligholdelse av søndagen er dyrets merke, helligholdelse av lørdagen
som rett sabbat og ikke minst, innføringen av såkalte “søndagslover” som innebærer at alle er tvunget til å gå i kirken er blant de “sannheter” mange adventister holder fast på også i dag. Ett hvert politisk utspill, samme hvor desperat og intetsigende de er, gir konservative Syvendedags adventister nytt håp og tro om at deres høyt elskede “søster White’s” profetier skal gå i oppfyllelse. Dermed så letes det med lys og lupe etter å finne begivenheten og uttalelser som syntes å peke på Syvendedags adventistenes utopi om søndagslovene som aldri vil komme. 

Adventistenes lære og ideer er for øyeblikket et ganske hett diskusjonstema på Vårt Lands debattside “verdidebatt”. Mer enn 662 kommentarer forteller om steile fronter og dyp uenighet mellom dem som forsvarer og dem som kritisk vurderer hvorvidt adventistens lære er bibelsk og sann. Noen av hovedelementene i tradisjonell SDA teologi er tesen om at paven er Antikrist, at dyrets bilde er søndags-helligholdelsen som man mener er en katolsk oppfinnelse, helligholdelse av lørdagen som sabbat og ideen om den undersøkende dom. En annen overtro som preger mange adventister er ideen om at det vil komme en “søndags-lov” som vil gjøre at det blir lovpålagt for alle å gå i kirkene om søndagen, og at man må styre unna dette kirkebesøket for å unngå å ta dyrets merke. Med lykt og lupe saumfarer nå troende syvendedags adventister den politiske arena for å finne signaler som peker på at deres tro er rett, og selv ubetydelige politikeres utsagn blir tolket som ledd i oppfyllelsen av spådommen om søndagslover. Et eksempel som har blitt brukt av en rekke adventister er dette utsagnet av representanten Sylvia Allen.

Det vi ser i klippet ovenfor er for en rettroende SDA’er tegn på at søndagsloven som Ellen G White har spådd om, er i ferd med å komme. En av dem som fremmer ideen om at dyrets merke er helligholdelse av søndagen og at de såkalte “søndags-lovene” er like rundt hjørnet er You Tube profilen “Clothed By Grace” som faktisk har mer enn en halv million visninger av sin You Tube utlegning av Syvendedags adventistenes feilaktige lære om de siste tider. Hans video kan du se her  På You Tube finnes det en rekke videoer som berører og forteller hva SDA egentlig er. Debatten på verdidebatt kan følges her

Facebook Comments

2 tanker om “Syvendedags adventister venter ennå på “søndagslovene” som vil kreve at alle går i kirken på søndagene

 1. Det er mange flotte menneske i SDA.
  Adventistane held sabbaten slik den er beskrive i dei 10 boda.

  Det er heilt riktig. Ingen av dei 10 boda er avskaffa.

  Teologien deira er eit reultat av skuffelsen i 1843/44.
  William Miller trudde og på desse 6000 åra, men var sjølvsagt alt for tidleg med avslutninga på dei.

  http://bki.net/6000/6000aar.html

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  Miller hengde seg opp i nokre vers i Daniels bok kpt 8 og 9.

  “Så høyrde eg ein av dei heilage tala, og ein annan heilag spurde han som tala: «Kor lenge gjeld synet om det daglege offeret, den øydeleggjande synda og om at både heilagdomen og hæren skal gjevast over til nedtrakking?» 14 Han svara meg: «I 2300 kveldar og morgonar. Så skal heilagdomen få att sin rett”

  “Sytti veker er fastsette
  for ditt folk og din heilage by
  til å føra vondskapen til ende,
  til å gjera slutt på synda,
  til å sona skulda
  og føra fram ei evig rettferd,
  til å stadfesta det profetane såg,
  og salva det høgheilage…”

  Dei 2300 dagane vart oppgjort til år og saman med profetien om dei 70 vekene (490 åra)som varsla Messias kome, vart dette ei underleg samanblanding.

  Med utgangspunkt i 457 f kr pluss 2300 år , kom Miller fram til at Jesus skulle kom atilbake i 1843 fyrst og så 1844.

  Då det ikkje skjedde fekk Ellen White eit syn om at heilagdomen i himmelen skulle reinast 22.oktober 1844.
  ———————–
  Yom KIppur kom ikkje i 1844.

  Som Guds høgtider viser skal desse tre siste høgtidene oppfyllast i rekkjefylgje slik Gud har innstifta dei.

  http://www.pray4zion.org/images/graphics/feastsoflordchart.jpg

  Om Yom KIppur kom 22.oktober 1844, slik SDA seier , så måtte lauvhyttefesten eller Sukkot ha kome 27.oktober 1844.

  Dommens dag kjem slik Gud har beskrive det i 3 Mosebok 25.
  Diverre er mange for tidleg ute med oppfyllinga.

  http://september2015.com/wp-content/uploads/2014/08/TorahCalendar.png

  Frå basundagen eller Yom Teruah er det 10 dagar fram til Yom Kippur.

  http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Fall_Holidays/Yom_Kippur/ykip-time2.gif

  I desse ti dagane (days of awe) måtte jødane gjera opp med Gud og sine medmenneske og gejra seg klar for Yom Kippur.
  Dei som ikkje gjorde det vart utrydda av folket.

  Veldig mange fokuserer no på år 2017, men det er for tidleg.

  http://beholdicomequickly.weebly.com/uploads/2/5/8/7/25873839/1603812_orig.jpg
  ————————-
  SDA er djupt inne i erstatningsteologien falske bodskap. Det er dei ikkje åleine om.
  Spesielt dette med forståinga av Israel er totalt forvirrande.

  Grunnen til forvirringa er å finna i Paulus sine feilaktige ord.

  https://www.youtube.com/watch?v=uybzxPcSxXE

  ——————————

  1
  1
 2. Paulus var en sann Guds mann. Alle brevene hans i bibelen er det sanne Guds ord som han skrev inspirert av Den Hellige Ånd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.