Syvendedags adventister venter ennå på “søndagslovene” som vil kreve at alle går i kirken på søndagene

144px-Ellen_G_White-Og på verdidebatt diskuteres adventistenes tro få fillene fyker  Paven er antikrist, helligholdelse av søndagen er dyrets merke, helligholdelse av lørdagen
som rett sabbat og ikke minst, innføringen av såkalte “søndagslover” som innebærer at alle er tvunget til å gå i kirken er blant de “sannheter” mange adventister holder fast på også i dag. Ett hvert politisk utspill, samme hvor desperat og intetsigende de er, gir konservative Syvendedags adventister nytt håp og tro om at deres høyt elskede “søster White’s” profetier skal gå i oppfyllelse. Dermed så letes det med lys og lupe etter å finne begivenheten og uttalelser som syntes å peke på Syvendedags adventistenes utopi om søndagslovene som aldri vil komme.  Les videre