Homodebatten avslører en dypt splittet kirke

Sterk motstand mot å åpne for vielser eller vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap

bispe-ulvLørdagens debatt omkring spørsmålet om kirken skal innføre liturgi for velsigne såkalte “likekjønnede ekteskap” avslører at kirken er dypt splittet over spørsmålet. Selv om hele 8 av 12 biskoper gikk inn for å innføre en eller annen form for “liturgi” som anerkjenner homofile ekteskap viser lørdagens debatt at det er betydelig motstand internt i kirken mot det teologiske kvante-spranget det vil være å anerkjenne homofile ekteskap slik 8 av 12 biskoper har gått inn for. Lørdagskveldens debatt forteller med all tydelighet at kirken er delt og at den åndelige enheten mellom de to sidene i striden er brutt.
Les videre