Homodebatten avslører en dypt splittet kirke

Sterk motstand mot å åpne for vielser eller vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap

bispe-ulvLørdagens debatt omkring spørsmålet om kirken skal innføre liturgi for velsigne såkalte “likekjønnede ekteskap” avslører at kirken er dypt splittet over spørsmålet. Selv om hele 8 av 12 biskoper gikk inn for å innføre en eller annen form for “liturgi” som anerkjenner homofile ekteskap viser lørdagens debatt at det er betydelig motstand internt i kirken mot det teologiske kvante-spranget det vil være å anerkjenne homofile ekteskap slik 8 av 12 biskoper har gått inn for. Lørdagskveldens debatt forteller med all tydelighet at kirken er delt og at den åndelige enheten mellom de to sidene i striden er brutt.
Motstandskreftene i kirken har i kveld advart sterkt om at farene med et ja vedtak vil kunne kirke-splittelse4-neifå alvorlige konsekvenser i form av en splittet kirke, en rasering av det økumeniske samarbeidet med andre frikirker og organisasjoner som Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Etter å ha hørt kveldens debatt og representantene for begge leire, er det ikke den minste tvil om at kirken på et eller annet tidspunkt vil begynne å velsigne det Jahve Gud gjennom sitt ord har omtalt som synd og frafall. De krefter i den norske kirke som ønsker å stå for det gamle evangeliet, for bibelske lære og for kjærlighet til sannheten bør kjenne sin besøkelsestid og våge å ta oppbruddet før frafallskreftene i kirken får grep om ennå flere mennesker på grasrota. Dersom årets kirkemøte ender opp med at problemstillingen vil bli skjøvet frem til et fremtidig kirkemøte vil de konservative kreftene i kirken bli ytterligere svekket, og ved neste korsvei vil det kanskje bare være en biskop som blir alene om en bibelsk forståelse av ekteskapet. Både Normisjon og NLM og andre av de kirkelige organisasjonene må kjenne sin besøkelsestid og ta bruddet like godt før som sist. Bildet viser Martin Jakobsen som står for det bibelske synspunktet.

Bare et tidsspørsmål før skansen faller

Det kraftige presset kirken nå blir utsatt for både fra utsiden og innsiden burde fortelle oss alle at kirken som kristen institusjon er i ferd med å falle. Flere spår nå at Kirkemøtet i år vedtar forbønn for likekjønnede ekteskap som er inngått borgerlig og dermed er det bare et tidsspørsmål før skansene faller.”– Hvis det blir vedtatt nå vil jeg tro at vigsel også kommer i løpet av noen år. Da har skansen falt,” sier politisk redaktør i Bergens Tidene. Under lørdagens debattmøte kom det ytterligere to forslag, blant annet ble det foreslått en ulv-sauforbønnsliturgi for likekjønnede par hvor kirken samtidig holder fast på kirkens tradisjonelle ekteskapssyn samtidig som man har en liturgi for å homofile ektepar. Bak dette forslaget stod  teologiprofessor Harald Hegstad fra Oslo bispedømmeråd, Berit Espeset fra Stavanger bispedømme, May Lisbeth Hovlid Aurdal fra Møre bispedømme og Erling Birkedal fra Borg. Det andre forslaget var en forbønnsliturgi hvor kirken kan be for likekjønnet samliv uten at dette ritual skal kobles opp mot en spesiell ekteskapsforståelse. Bak dette forslaget stod misjonshøgskolens rektor Bård Mæland.

Bør ikke være spiselig

kirke-splittelseFelles for de fire forslagene som alle innebærer en eller annen form for kirkelig aksept av homofile ekteskap bør kunne være spiselige for bibeltro kristne. Et evangelisk luthersk ekteskapssyn må primært være grunnet på Bibelen og de læreskrifter som fastholdes av den lutherske kirke og derfor er forslag som innebærer en kirkelig forbønnshandling eller liturgi for homofile ekteskap ikke akseptable for kristne som fastholder en bibelsk ekteskapsforståelse og det eneste gangbare forslaget som er spiselig ut fra en bibelsk kontekst, er forslaget fra de fire biskopene som var i mindretall. Dessverre tror vi ikke at den tradisjonelle ekteskapsforståelsen vil ha et særlig langt liv lenger i den norske kirke, så derfor er det nå tid for oppbrudd. Bildet er av Aud Kvalbein som blant annet advarte om at kirken kan bli splittet.