Markert uenighet under lørdagens debattmøte omkring kirkelig vielser av homofile ekteskap

Krever at kirken skal leve med to syn, – den norske kirke diskuterer hvorvidt man skal sidestille homoekteskap med ekteskapet mellom mann og kvinne

skjoge-kirkenI kveld er dagen da den norske kirke kaster bort lørdagskvelden på å diskutere hvorvidt den norske kirke skal åpne opp for Sodoma’s synder. Bare det at den norske kirke i det hele tatt er villige til å diskutere noe Gud selv omtaler som “motbydelig” eller “en styggedom i Hans øyne” forteller om en kirke som er på ville veier. Faktum er at den norske kirke nå faktisk drøfter hvorvidt man skal gi formell kirkelig “velsignelse” til noe Skriftens Herre omtaler som synd og ugudelighet. Den norske kirke vil i løpet av de neste tre dagene bestemme seg for hvorvidt Jesus skal være kirkens herre eller om man vil avsette Kristus til fordel for populistiske og politisk korrekte holdninger skapt av militante homofile og lesbiske pressgrupper som har skreket høyt om retten til kirkelig velsignelse av egen syndig livsstil.

Den norske kirke er lørdag kveld samlet i Kristiansand for å diskutere hvorvidt man skal domkirkenvelsigne det Herren forbanner. Allerede tidlig i debatten ble det av flere av kirkemøtedelegatene understreket at saken ikke må splitte kirkefellesskapet. I tur og orden hoppet apostater frem på talerstolen og lovpriste komiteens arbeid samtidig som de talte varmt for å si ja til kirkelig vigsel eller vielse av homoseksuelle ekteskap. “Vi ser nå konturen av at samliv som tidligere har eksistert i mørke nå er i ferd med å trekkes inn i lyset,” sa en delegat som dermed er villig til åpne kirkedøren opp for synd og ugudelighet Bibelen stenger for. Vi er redde for at selv om kirken nå vurderer å åpne opp kirkedøren for homofile ekteskap, vil disse likevel komme til å møte en stengt himmeldør dersom de ikke omvender seg. . Til syvende og sist er dette den viktigste døren uansett hva kirkemøtet og biskoper måtte vedta. Guds Ord står evig fast og på dette Guds ords basis skal også kirken og  kirkemøtet bedømmes.

Tror mange vil forlate den norske kirke

“Dersom kirkemøtet går inn for enten å vie homoseksuelle ekteskap eller tilbyr dem vigselsliturgi for likekjønnede vil dette medføre at mange lokale folkekirke-menigheter vil stå uten frivillige fordi disse da vil forlate kirken,” sa en delegat som la til at dette ikke var en trussel ,men heller en virkelighetsbeskrivelse. I september i fjor advarte en rekke frikirkelige ledere og organisasjonsledere at dersom kirken gikk bort fra den økumeniske forståelsen av ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne, ville det kunne få “alvorlige følger” for det økumeniske fellesskapet mellom folkekirken og de som ennå står på Guds Ord.