Er homofascister og “Gaystapo” i ferd med å kriminalisere kristne som ikke anerkjenner deres unaturlige synder?

Matt Barber: Grunn til å frykte et økende antikristelig press fra militante homoaktivister som krever total aksept for sine synder og livsstil

Mange kristne har i årevis advart om at radikale pressgrupper av homoaktivister består av LGBT-flags-Aluva-Flickrkristendoms-hatende fascister som er i opprør både mot Gud og naturen. Disse er fast bestemt på å få kriminalisert konservativ kristendom ved å henge ut som ekstremister alle som står frem offentlig og fastholder det tradisjonelle og naturlige synet på seksualitet, og som fastholder ekteskapet som en unik, Gud-gitt og uforanderlig institusjon innstiftet av Gud og konstituert av skaper-ordene i Genesis 2,18 og 2,21-24. Dette er ord som forteller hvordan Jahve tok et ribben av mannen og bygde en kvinne og ledet henne til mennesket. “Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.”

“Dessverre er det mange mennesker, selv blant kristne som tror at jeg og andre tyr til overdrivelser når vi omtaler den anarkistiske LGBT bevegelsen (lesbiske og homofile) som “homofascister” eller “Gaystapo”, skriver Matt Barber som er forfatter, spaltist, Matt-Barberkulturell analytiker og advokat for konstitusjonell rett i en kommentar. Selv om vi ikke uten videre kan sammenligne norske forhold med hva som skjer i USA har vi gjennom årene sett de samme tendenser også i Skandinavia både i saken mot pastor Hans Bratterud i 1984 og og også mot Åke Green i 2004 og 2005. Mens pastor Bratterud ble dømt til 30 dagers betinget fengsel endte Åke Greens sak med frifinnelse da svensk høyesterett konkluderte med at en fellene dom ikke ville kunne stå seg i menneskerettighetsdomstolen da denne krenket pastor Greens tros og ytringsfrihet,

Spår økende press på kristne som står opp for gamle verdier

Mens den norske kirke i de neste dagene vil komme til å avgjøre hvorvidt de vil åpne for vielser eller vigselsliturgi for “likekjønnede ekteskap” og dermed risikere både kirkesplittelse og masse-utmeldelser av folkekirken er det grunn til å tro at frimenigheter og organisasjoner som står for det tradisjonelle bibelske ståstedet vil bli neste kamparena. Trenden fra USA er helt tydelig. Kristne som av samvittighetsgrunner ikke kan gi sin tilslutning til homofil livsstil vil bli kalt “hatere”. Matt Barber skriver: “Dessverre er det mange mennesker, selv blant kristne som tror at jeg og andre bruker overdrivelser når vi refererer til LGBT bevegelsen som “seksuelle anarkister, homofascister eller “Gaystapo”. Dersom du tror at dette er overdrivelser må du tro om igjen. Det er på tide å våkne opp og kjenne på duften av den forestående antikristelige forfølgelsen som er på hånden,” skriver Barber og viser til en rekke hendelser som illustrerer dette:  Administrerende direktør og medgrunnlegger av Mozilla (og oppfinneren av JAVA) Brendan Eich ble nylig tvunget til å gå av etter at han hadde gitt 1000 dollar i donasjon til “Proposisjon 8” bevegelsen for seks år siden. Jeg antar at det er “halvoffisiell policy” at amerikanske borgere som mener at ekteskapet er forbeholdt for mann og kvinne ikke lenger kan jobbe i Amerika, selv i sine egne selskap. Det er tydelig at konstitusjonelle rettigheter som tros og ytringsfrihet må hvile i fred. (Videoen viser voldelige homo og lesbiske aktivister som angriper kristne gatepredikanter)

Dette er hva Washington Examiner: skrev: “Mozilla CEO Brendan Eich fratrådte etter sterkt press fra homoforkjempere sin stilling som CEO. Disse pressgruppene krevde enten at han trakk seg fra sin stilling eller avsverget seg sin støtte til  lover som vil opprettholde det tradisjonelle ekteskapet. Homoaktivistene hadde satt i gang sin kampanje eter at det ble kjent at Eich hadde donert 1000 dollar til “Proposisjon 8 bevegelsen” i California som tok initiativ til at loven skulle definere ekteskapet som en institusjon eksklusivt for parforhold mellom mann og kvinne. “Jeg ønsker ikke å uttale meg om min personlige tro som jeg har holdt adskilt fra Mozilla gjennom 15 år”, sier Eich til The Guardian. “Hva jeg personlig tror har ikke noe med selskapet å gjøre,” -Men dette var åpenbart ikke noe alternativ for pressgruppene som forlangte at ” den administrerende direktøren skulle komme med en tydelig uttalelse at han støttet kjønnsnøytrale ekteskap,” het det i et  Credoaction opprop som var signert av nærmere 75 000. “Dersom han ikke gjør dette må han gå av frivillig og dersom han nekter må styret for Mozilla gi han sparken umiddelbart,” het det i kravet fra de 75 000. Saken fortsetter under videoen som viser hvordan Brandon (18) blir forulempet av “tolerante”, “ikkedømmende” og “kjærlige” homoseksuelle under en gay pride festival i 2010)

På spørsmål om hvorvidt hans oppfatninger av ekteskapet utgjøre en straffbar krenkelse av andre mennesker på samme måte som rasisme eller sexpress hevdet Eich at religiøs overbevisning eller tro ikke kan være grunnlag for avskjedigelse. “Det kan ikke være mulig i 2014 at folk blir oppsagt fra sin jobb på basis av hva man tror på eller stemmer på,” sa han til CNET. ” Religiøs overbevisning er fortsatt beskyttet og dette inkluderer religiøse og politiske ytringer og man kan ikke bruke dette (for å få fjernet) en CEO. Jeg forstår at folk kan være uenig med meg i slike spørsmål,” sa Eich.

Et annet Amerika

Oh, oh, Mr. Eich, hvor feil du tar. Dette var det Amerika vi brukte å bo i. Dette var det Amerika våre forfedre grunnla. Men velkommen til det nye Amerika hvor homo-fascistene setter agendaen og kristnes “intoleranse” ikke blir tolerert. Den tiden du taler om var tiden før vi ble den gudløse og ugudelige nasjonen vi er i dag. Vi er nå blitt en hovmodig nasjon som setter vår stolthet i å kalle det onde godt og det gode ondt. – Og her en noe som virkelig sparker. Eichs posisjon overfor såkalte homofile ekteskap er identisk med de Barack Hussein Obama hadde forkant av valget  i 2008. Mens han da drev sin valgkamp uttalte Obama da at “ekteskapet var forbeholdt en mann og en kvinne,” og jeg er ikke for homoekteskap.”  OBS hvor var da ropene etter at Obama skulle trekke seg? Vel, de eksisterte ikke fordi han gikk inn for homofascistenes program og under sin kamp for gjenvalg snudde han 180 grader også i det spørsmålet, men er noen overrasket?

Og så tilbake til Examiner: “Torsdag kunngjorde Mozilla at Eich hadde trukket seg. “Mozilla er stolt over å holde en annen standard og i de siste ukene har vi ikke levd opp til den,” sa styreleder Michell Baker som la til at “vi vet hvorfor folk er såret og sinte, -og de har rett, det er fordi vi ikke har vært tro mot oss selv og vi har ikke opptrådt som man forventer at Mozilla skal gjøre. “Vi involverte oss ikke raskt nok når striden begynte, vi beklager, vi er lei oss og vi må gjøre det bedre,” sa den kvinnelige styrelederen og dermed var Eich’s skjebne avgjort.  Brendan Eich måtte gå. Dette er Amerika 2014. Landet der frihet for kristne som tror på Bibelen er død.

Ser dere ikke hva som skjer?

Ser du hva som skjer? Har du lest det? Det er frykt-dødelig frykt. Frykt for en radikal, hatsk, intolerant, ytterst ubehagelig, fascist, ondskap og maktsyke gruppe sex-besatt anarkister gay-pridesom krever at vi alle bekreftende feire sine avvikende og selvdestruktive seksuelle synder. Kristne, rett dere opp. Hele verden er i ferd med å endre seg. “Regnbue-skjortene” er blitt modigere og de har tatt fram sine største sverd. “Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et klædebon.” (Sal 73,6) eller “Derfor er stolthet deres kjede. de kler seg med vold,” (NIV)  De lukter kristenmanns blod. Jeg har ofte sagt at disse homoaktivistene ønsker kristne som står fast på de bibelske sannheter om menneskelig seksualitet og bibelsk legitime ekteskap enten døde, i fengsel  og dersom dette ikke går, marginalisere dem til det punkt at ikke de kan forsørge sine familier. Sjekk ut tredje punkt: De jobber bakenfra og fremover!  Friheten henger i en tynn tråd. -Amerika er blitt nasjonen som tilber Sodomas synder, – er fast besluttet på å gjøre slutt på den en gang for alle.

2 tanker om “Er homofascister og “Gaystapo” i ferd med å kriminalisere kristne som ikke anerkjenner deres unaturlige synder?

  1. Noe jeg finner merksnodig og tankevekkende er at Jan Kåre Christensen, mannen bak “himmelske blogg” ikke syntes å bry seg om det tragiske forfallet homoseksualitet og kirkelig velsignelse av homofile ekteskap nå utgjør. Kan hende Jan Kåre Christensen først begynner å rase mot denne synden når det første kristne homoekteskapet ryker og det blir snakk om gjengifte blant homofile kristne ekteskap.

Det er stengt for kommentarer.