Ti år gamle Danny ute på “street-preaching” for første gang

“Jesus Kristus gjennomlevde smerten på korset for å frelse deg fra synden.”  (Danny 10, på gata under sin første street-preaching”)

“Evangeliske traktater som er gratis, du trenger ikke betale for dem, vil du ha en Sir? Vil du 10-år-gammel-gutt-på-gataha en? Les den! Jesus er veien, Han kan frelse deg fra alt du ønsker han skal frelse deg fra. Vil du ha en? Du er fortapt uten Jesus,” sier den 10 år gamle Danny til folk som passerer mens han og de andre i Mark.6,12 Minestries står å deler ut evangeliske traktater til forbipasserende. “Okey, pass på å les den, den er virkelig god. Vil du lese om Herren Jesus Kristus maam? Stol på Herren av hele ditt hjerte og bygg ikke på din egen forståelse av tingene,” forklarer vesle Danny de forbipasserende.

Gateforkynnelse eller evangelisering utad er ikke bare en oppgave for Jehovas Vitne og Mormonerne. Også Jesu Kristi kirke og hver enkelt troende er kalt til oppgaven å forkynne evangeliet, og kan den 10 år gamle Danny gjøre det, kan også du. “Stole på Herren av hele ditt hjerte og bygg ikke på din egen forståelse, dette er et budskap for alle sammen, både for meg og deg og alle,” sier Danny og rekker ut sin hånd med spørsmålet: “Vil du høre om Herren Jesus Kristus?” “-Jeg tror alt på Ham, svarer en dame og gutten responderer: ” Se til å stå fast på den grunnvollen -og ikke la den falle.. Evangeliet om Jesus Kristus… Vil du høre evangeliet…vil du høre om Jesus Kristus,” spør Danny de forbipasserende. “Jesus Kristus gjennomlevde smerten på korset for å frelse deg fra synden,” preker vesle Danny videre under sitt første “Streetpreaching” oppdrag noensinne. “Vil du høre om ham?

“Jesus trådte frem, talte til dem og sa: “Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!”  “Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!”