En ny kald krig mellom Øst og Vest er resultatet av 6 år med Obama

Svak amerikansk president baner vei for en russisk Hitler?

Frykten for at Russlands president Vladimir Putin skal komme til å beordre russiske putin-hitler2styrker inn i andre deler av Ukraina er nå økende både i Ukraina som har satt sine væpnede styrker i høyeste beredskap og også NATO uttrykker nå bekymring for at Russland kan komme til å ta seg ytterligere til rette militært overfor Ukraina. I løpet av de siste dagene har to ukrainske soldater blitt drept av russiske styrker og en rekke ukrainske militære baser på Krim halvøyen har blitt stormet av pro-russiske styrker som handler på direkte ordre fra Kreml. I USA og Europa planlegger man nå en opptrapping av sanksjonene mot Russland og ikke siden Cuba krisen i 1963 har forholdet mellom Øst og Vest vært kjøligere enn nå. Verden er nå på full fart på vei inn i en ny kald krig og i sin andre periode som russisk president er det en langt mer selvbevist,diktatorisk og aggressiv Putin vi møter, en leder som har brukt hele sin andre periode til å befeste Russlands posisjon både politisk og militært. Torsdag forsterket spenningen seg ytterligere etter at russisk-støttet milits stormet flere ukrainske marinefartøy og USA og EU reagerte med ytterligere sanksjoner. Dermed er en ny kald krig mellom Øst og Vest i ferd med å bli en realitet. Les videre