En ny kald krig mellom Øst og Vest er resultatet av 6 år med Obama

Frykten for at Russlands president Vladimir Putin skal komme til å beordre russiske styrker inn i andre deler av Ukraina er nå økende både i Ukraina som har satt sine væpnede styrker i høyeste beredskap og også NATO uttrykker nå bekymring for at Russland kan komme til å ta seg ytterligere til rette militært overfor Ukraina. I løpet av de siste dagene har to ukrainske soldater blitt drept av russiske styrker og en rekke ukrainske militære baser på Krim halvøyen har blitt stormet av pro-russiske styrker som handler på direkte ordre fra Kreml. I USA og Europa planlegger man nå en opptrapping av sanksjonene mot Russland og ikke siden Cuba krisen i 1963 har forholdet mellom Øst og Vest vært kjøligere enn nå. Verden er nå på full fart på vei inn i en ny kald krig og i sin andre periode som russisk president er det en langt mer selvbevist,diktatorisk og aggressiv Putin vi møter, en leder som har brukt hele sin andre periode til å befeste Russlands posisjon både politisk og militært. Torsdag forsterket spenningen seg ytterligere etter at russisk-støttet milits stormet flere ukrainske marinefartøy og USA og EU reagerte med ytterligere sanksjoner. Dermed er en ny kald krig mellom Øst og Vest i ferd med å bli en realitet.Mens svake og bløthjertede politiske ledere som blant annet Hussein Obama  har ridd den vestlige verden som en mare gjennom de siste 5-6 årene har verden i Vladimir Putin fått en ny og sterk leder som både har mot og handlekraft til å trosse verdenssamfunnet. Den ubamarussiske presidenten har gjennom de siste to årene demonstrert at det er han som setter agendaen og for ham var Obama lett match når det gjaldt konflikten i Syria. Ikke siden Jimmy Carters dager har USA vært ledet av en svakere president enn den vi har nå, og dette er også noe Putin vet å utnytte. Mens Putin svært lett utmanøvrerte Hussein Obama overfor krisen i Syria indikerer hendelsene på Krim at Putin nok en gang er villig til å trosse amerikanske og europeiske advarsler. Den russiske leder er en mann som gjør hva han selv vil. “Russlands annektering av Krim-halvøya fra Ukraina er mer alvorlig enn krisene på Balkan på 90-tallet og i Georgia i 2008, sier NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen torsdag. “Europa har ikke vært utsatt for noen større trussel siden den kalde krigen.  Russland river i stykker den internasjonale regelboka og prøver å tegne Europa-kartet på nytt. Slik oppførsel bryter med alle internasjonale normer og hører ikke hjemme i det 21. århundre, sa den danske NATO lederen.

Svært spent

De neste dagene vil kunne bli svært avgjørende for Ukrainas videre skjebne. Frem til nå har den ukrainske regjeringen unnlatt å svare militært på de massive russiske gog-armeprovokasjonene og resultatet hittil er to døde soldater, en marinesjef i fangenskap og flere militærbaser stormet av russisk kontrollerte styrker. Den aggressive part i denne konflikten er ikke Ukraina, men Russland som gjentatte ganger har brutt sine løfter. Allerede i forkant av den russiske militæroperasjonen mot Krim tok ikke Putin fem flate øre for å lyve Tysklands Angela Merkel rett opp i trynet. “Vi vil respektere Ukrainas suverenitet,” sa han samtidig som han beordret styrker å innta Krim.

Gjør som han selv lyster

Den russiske lederen er egentlig en svært gunstig politisk situasjon. Mens europeiske ledere er lar seg binde av sine lands respektive parlament og USAs president er for feig og svak til å våge å konfrontere den russiske bjørnen står alt i realiteten opp til Vladimir Putin selv å bestemme Ukrainas videre skjebne. Etter år med “diktatur” og undertrykkelse av opposisjonen sitter Putin med en svært lydig Duma som applauderer Putins aggressive utenrikspolitikk. Som institusjon har FN gjort seg irrelevant og krisen i Syria og nå i Ukraina vitner om at både FN og sikkerhetsrådet forlengst har utspilt sin rolle og bør kassereres for godt. Selv om Europa og USA nå øker det diplomatiske presset og strammer til sanksjonene ytterligere gjør dette minimalt inntrykk på den russiske presidenten som demonstrerer soleklar forakt for den vestlige verdens protester. Ukraina selv har på ingen måte mulighet til å stå i mot den veldige russiske krigsmaskinen dersom Putin finner det for godt å okkupere større områder av Ukraina. Den russiske presidenten vet at han i realiteten står opp til ham for i Obama og Den Europeiske Union har han ingen reelle motstandere da disse tydelig har signalisert at de ikke vil involvere seg militært for å hjelpe Ukraina. Fredag vedtok også det russiske parlamentet enstemmig å innlemme Krim i den russiske føderasjon. Fredag uttalte den svenske utenriksminister Carl Bildt at Putins egentlige mål er Kiev og ikke Krim.  – Han sier det ingen andre ledere tør si, og han har rett, mener statsviter Janne Haaland Matlary. Med andre ord kan Europa stå overfor sin største krise siden 1939.