Westboro Baptist Church grunnlegger Fred Phelps er død

Fred Phelps som grunnla USAs mest kontroversielle sekt døde onsdag kveld

Westboro Baptist kirkes grunnlegger Fred Phelps senior lovet for flere år siden å møte opp Fred-Phelps-Sr-Facebooki Billy Grahams begravelse for å ønske den verdenskjente predikanten “god tur til helvete.” Imidlertid får nå den kontroversielle sektlederen ikke denne anledningen da han selv avgikk med døden onsdag kveld. Den 84 år gamle grunnleggeren av Westboro Baptist Church som er mest kjent for å juble høylytt over tragedier samt å møte opp for å demonstrere i begravelsene til falne soldater døde selv på Midland Hospice house onsdag kveld. Den Topeka baserte “baptist kirken” skal allerede i fjor ha utstøtt sin egen grunnlegger av ukjente årsaker. Også en rekke av Fred Phelps barn har forlatt den kontroversielle sekten som blir ansett som en hat-gruppe.

Virksomheten i Westboro baptist kirke som nå blir ledet av 8 mannlige medlemmer som utgjør den kontroversielle sektens eldsteråd. Sammen med Shirley Lynn Phelps-Roper som ofte har figurert som sektens fremste talskvinne akter disse å videreføre sektens konsept med å møte opp i begravelsene til falne amerikanske soldater for å wbcdemonstrere sitt religiøse budskap som i korthet kan oppsummeres slik: “Gud hater både deg og Amerika”. Sektens hovedbeskjeftigelse er å møte opp i begravelser for å trøste sørgende med løfter om at deres kjære nå er i helvete og samtidig juble og glede seg over store tragedier, naturkatastrofer og ulykker som rammer mennesker. “Takk Gud for døde soldater, døde speidere, døde skolebarn osv osv,” er innholdet i sektens utgave av det kristne evangeliet. Foruten å oppsøke begravelser til falne soldater har sekten også for vane å møte opp for å demonstrere i begravelser til ofre for store ulykker eller brutale kriminelle handlinger. På sektens nettside: “Godhatesfags.com” legger sekten ut oppdaterte opplysninger om hvor de planlegger demonstrasjoner. Videoen nedenfor er fra en typisk demonstrasjon.

Budskap fra sekten etter Fred Phelps død

Etter Fred Phelps død postet sekten følgende budskap på sin blogg

Salme 02:01 Hvorfor larmer hedningene, og de menneskene som fåfengt er? Den verdensomspennende media har vært i et vanvidd i løpet av de siste dagene, frydefullt god-hates-norway_thumbforutse død Fred Waldron Phelps Sr Det har vært en enestående, hyklersk, bitende eksplosjon av ord.

Har de fåfengt håp for drapet på kroppen sin? Folk dør – det er veien for alt kjød: Salme 90: 9 For alle våre dager er gått bort i din vrede; vi har levd våre år som en fortelling som er fortalt .

10 Dagene våre år er seksti år og ti [som ville være 70], og hvis på grunn av styrke de være åtti år [80], men likevel er deres styrke arbeidskraft og sorg, for det er snart kuttet av, og vi flyr away …

12 Så lære oss å telle våre dager, at vi kan bruke våre hjerter til visdom. Våre liv er som en damp, som blomsten på marken som kommer og går i sin sesong. Faktum er, at Gud den allmektige er den som ansetter presist mål på den sesongen. Han fashioned hver av oss i henhold til hans rettferdige, uforanderlige vilje og han vil kvitte seg med hver enkelt av oss på hans fornøyelse. Tenk Skriften:

Mos. 32:39. Se nå at jeg, selv jeg, er han, og det er ingen Gud foruten meg: Jeg dreper, og gjør levende, jeg sårer, og jeg leger: verken er det noen som kan levere ut av min hånd. Heb 9: 27-28 Og som det er menneskenes lodd én gang å dø, men etter denne dommen: Så Kristus ble en gang tilbudt å bære syndene for mange, og til dem som venter på ham, skal han vises andre gang uten synd til frelse.

Så – døden av Fred Phelps ‘kropp, en mann som forkynte en vanlig trofast doktrine til en stadig mørkere verden, er ingenting annet enn en forgjeves, tom, hyklersk håp for deg. Det er som enhver journalist i verden samtidig sette til side det lille journalistisk integritet de har, slik at de kunne vente åndeløst for et rykte å publisere: i-kampene, karriereplaner, og maktkamper, oh my! Hvor skammelig! Du er som en gjeng med små jenter på lekeplassen venter på noen sladder!

billyinhellLytt nøye, for det er ingen maktkamp i Westboro Baptist Church, og det er ingen menneskelig forbeder – Vi tjener ingen mann, og ikke noe hierarki, bare Herren Jesus Kristus. Ingen røde sko, ingen klønete lue, og ingen hvit røyk for oss, tusen takk. Ingen bord, ingen egen beslutningsorgan, bare ydmyke tjenere for Gud – kvalifisert etter Skriftene, og valgt av kirken – privilegert å mate sauene for en tid. 2500 år siden, profeten Jeremia beskrevet denne tabloid journalistikk ganske godt:

Jeremia 20: 10-11 For jeg hørte ærekrenke av mange, redsel fra alle kanter. Rapportere, sier de , og vi vil rapportere det. [Hvem bryr seg om det er sant: vi har fått våre twitter maskiner klar til å gå!] Alle de menn som jeg levde i fred, sa : Kanskje han lar sig lokke, og vi kan få overhånd over ham, og vi skal ta hevn over ham.Men Herren er med meg som en veldig kjempe; derfor mine forfølgere snuble, og de ​​skal ikke få makt: de skal være sterkt til skamme, for de skal ikke lykkes, deres evige forvirring skal aldri bli glemt.

Husk at Herren Jesus Kristus advarte oss om at en manns fiender vil bli hans egen husholdning: Så igjen, det er ikke noe overraskende om disse shenanigans, ansporet av troløse, øks-sliping, Gud-hating desertører av korset, og det beløper seg til ingenting, men forgjeves, tom, håp.

Fred_Phelps_on_his_pulpitGud forby, hvis hver lille sjel i Westboro Baptist Church var å dø i dette øyeblikk, eller å snu fra å tjene den sanne og levende Gud, ville det ikke endre én ting om Guds dom som venter denne dypt skadet nasjonen og verden. Det er høydepunktet for håp, og den desidert mest forgjeves. I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene eller Guds kraft. Det er bare ett håp for noe menneske – på innsiden eller utsiden av denne lille kirken – at Gud gir deg omvendelse til frelse. Vi ber om at Herren vil gjøre nettopp det for noen av våre fiender som han har forutbestemt til evig liv. Og for de som virkelig er Guds fiender – ordinert av gammel til en slik fordømmelse – vi ber hans rettferdige vrede og hevn, der vi glede oss.

Vend om, for himmelriket er kommet nær!

Amen