Profetiske tider – Tegnene på Jesu gjenkomst og de siste dager

Kan du se tidens tegn eller er du for opptatt med alt annet?

return-of-christI snart 2000 år har Guds folk, den verdensvide kristne menighet med lengsel sett fram til den dagen da Kristus skal komme og hente sin brud. Allerede tidlig i Apostlenes gjerninger, før Den Hellige Ånd ble utgytt på pinsedag -på den samme dag som Jesus for opp til himmelen -ble budskapet -om Jesu gjenkomst -forkynt for Jesu disipler da to menn, -to Herrens engler- kom og sa: “Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.”  Budskapet om Jesu gjenkomst, om de siste tider -om brudens bortrykkelse og vår samling med Ham, har opp gjennom historien blitt proklamert av ulike Guds menn og kvinner -med en levende tro på Han som gav løftet.  Les videre