Menneskerettighetsdomstolen: Norge har brutt Trude Lobben og hennes barns menneskerettigheter

En arrogant Regjeringsadvokat anmoder Menneskerettsdomstolen om å holde seg unna det de anser som rene norske anliggender.

Norsk barnevernspraksis knust i Den europeiske menneskerettsdomstol  –Norge har krenket Trudes og hennes barns rettigheter, ifølge en fersk dom fra Den europeiske menneske-rettsdomstolen (EMD). Det har 13 av 17 EMD-dommere bestemt for kort tid siden. Avisen Dagbladet var på plass og kommer med reaksjoner på dommen fortløpende. Blant landene som gikk for frifinnelse var norge, Danmark og Finland skriver Dagbladet. Da barnevernet i 2012 overbeviste det norske rettsapparatet om at Trudes sønn skulle adopteres bort til fosterforeldre, hadde den unge mora allerede fått et nytt barn som hun fikk beholde omsorgen for.

Les videre

Stopp islamiseringsbevegelsen Pegida forsøker å etablere seg i Norge og Skandinavia

Den islamkritiske bevgelsen Pegida (Patriotiske Europeere Mot Islamisering av Vesten) pegidasom i lengre tid har demonstrert mot islamiseringen blant annet i Tyskland og som har skremt tyskernes Angela Merkel i den grad  at den tyske forbundskansleren tok et oppgjør med politiske ledere på ytterste høyre fløy forsøker nå å etablere seg i Norge. Pegida som er en forkortelse for “Patriotiske europeere mot islamisering av Aftenlandet”. Med Aftenlandet menes Vesten. Det er en bevegelse som startet i Dresden i oktober i fjor høst i protest mot det de mener er en islamisering av Tyskland. Les videre