Blogger Christensen får ikke prøvd sin byggesak i lagmannsretten -kan ha tapt mer enn en million på prosjektet

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen kan ha tapt mer enn en million etter at lagmannsretten ikke vil behandle hans anke

Mener seg urettferdig behandlet da en av naboene har fått dispensasjon på en utnyttelsesgrad 54 ganger større enn Christensen. Blogger Jan Kåre Christensen har som tidligere skrevet gått til sak mot Staten etter at han uten å ha søkt skriftlig hadde oppført en mur, ei trapp og en bod på egen tomt. I følge Christensen selv hadde han to ganger fått det han omtaler som en muntlig tillatelse av sin tidligere saksbehandler Kaja Lange Aubert. I følge Christensen skal denne to ganger ha gitt han muntlig tillatelse til å oppføre en mur uten å søke, siden det fra før av var en lav mur. Både muren og den utvendige boden og trappen ned til Stormyrveien ble dermed oppført før det forelå noe annet enn en litt uklar muntlig tillatelse som den tidligere saksbehandleren i ettertid ikke husker å ha gitt. I følge bloggeren selv skal naboene ha gitt ham tillatelse til å bygge, men i ettertid, når de så hvor ruvende muren ble i terrenget, ombestemte de seg og klagde til Oslo kommune. Kommunen foretok så en befaring uten at evangelisten var klar over det, og fattet så et vedtak om at både mur, bod og trapp som nå må rives, var oppført ulovlig. Les videre